Overheid in Noord-Holland

Gemeente Alkmaar (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Piet Bruinooge

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2007 (11 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Piet Bruinooge (CDA) heeft in zijn portefeuille: Beleidscoördinatie, Openbare orde en integrale veiligheid, Publiekszaken, Facilitair, inclusief kernenambassadeur, Relatiemanagement, Internationale samenwerking, Regionale taken van politie, brandweer en Veiligheidsregio NHN.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Piet Bruinooge (CDA) heeft in zijn portefeuille: Beleidscoördinatie, Openbare orde en veiligheid, Publiekszaken, Facilitair, Lobby, public affairs, relatiemanagement, Internationale samenwerking, Onderzoek en statistiek, Regionale taken van politie, brandweer en Veiligheidsregio NHN.

Voor de coalitiebreuk (2012) bestond de portefeuille van burgemeester Piet Bruinooge uit: Beleidscoördinatie, Openbare orde en veiligheid, Publiekszaken, Facilitair, Lobby, public affairs, relatiemanagement, Internationale samenwerking, Onderzoek en statistiek, Regionale taken politie, brandweer en verantwoordelijk voor de veiligheidsregio vanuit de gemeente Alkmaar.

Burgemeester Piet Bruinooge is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Alkmaar. Piet Bruinooge is aanspreekpunt wat betreft bestemmingsplannen en prostitutiezone in Alkmaar.
Werkzaamheden bij de Overheid:


In maart 2015 is Pieter Bruinooge informateur bij het vormen van een nieuwe coalitie van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Per 1 januari 2015 ontstaat een nieuwe gemeente door de fusie van de gemeenten Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer. Vanaf dat moment is Piet Bruinooge waarnemend burgemeester. Vanaf 16 september 2015 is Piet Bruinooge officieel burgemeester in de nieuwe gemeente Alkmaar.

In maart 2011 is het Alkmaarse college van PvdA, D66, GroenLinks, CDA en VVD gevallen ivm het MCA. Op 7 april 2011 is het nieuwe college van B&W geïnstalleerd.

Aanverwant:2003 - 2007Dhr. Piet Bruinooge, Burgemeester, CDA, gemeente Renkum

Dhr. Pieter Dijkman

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, P&OToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Pieter Dijkman (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Vastgoed, Sport, Personeel en Organisatie, ICT, Westrand, Nuon, Vroonermeer Noord, Alkmaar kennisstad, Minderheden, Emancipatie, Regionale samenwerking, ICG en Woningbouwproject De Pauw.

Pieter Dijkman is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Alkmaar.

Dhr. Victor Kloos

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider OPA - Onafhankelijke Partij Alkmaar
Lijsttrekker OPA - Onafhankelijke Partij Alkmaar (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2011 (7 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Victor Kloos heeft in zijn portefeuille: Economische Zaken, inclusief toerisme, horeca, havens en markten, Citymarketing, evenementen, Lobby, public affairs, Communicatie en mediabeleid, Buurtgericht werken, inclusief kernenbeleid, Centrum, Overstad (eerste aanspreekpunt), Beleid 50-plus, Gemeentelijk Veiligheidsbeleid en Agrarische economie (tweede aanspreekpunt).

Victor Kloos is de 1e locoburgemeester van Alkmaar.

Bestuursperiode 2011-2014
Wethouder Victor Kloos heeft in zijn portefeuille: Economische Zaken, Arbeidsmarktbeleid, Strategie, Communicatie en mediabeleid, Buurtgericht werken en verantwoordelijk voor het Centrummanagement (incl. Overstad, Paardenmarkt, Schelphoek) in de gemeente Alkmaar.

Wethouder Kloos is de tweede loco-burgemeester van de gemeente Alkmaar.

2002 - 2006
Victor Kloos is wethouder in de gemeente Alkmaar.
(Portefeuille: Verkeer & Vervoer, Veiligheid, P&O, Veiligheid, Informaticering, Centrummanagement, Toerisme en Publiekszaken).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 heeft Victor Kloos (OPA) 4117 voorkeurstemmen. Victor Kloos heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 3.282 voorkeurstemmen. 

In 2000 is Victor Kloos mede-oprichter van de politieke partij 'OPA (Onafhankelijke Partij Alkmaar)'.

Mevr. Elly Konijn-Vermaas

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Elly Konijn-Vermaas heeft in haar portefeuille: Onderwijs, Participatiewet, Arbeidsmarkt (RPA), Wonen, Jeugdhulp, Kinderopvang, Parkeerbeleid, DFS en Polderhof.

Wethouder Elly Konijn is de 4e locoburgemeester in de gemeente Alkmaar.

Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Elly Konijn-Vermaas heeft in haar portefeuille: Regionale Samenwerking vanuit de gemeente Alkmaar, Arbeidsmarktbeleid, City-marketing en evenementen, stedelijke vernieuwing, jongerenhuisvesting en vastgoed.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 heeft Elly Konijn (D66) 2545 voorkeurstemmen. 
 
Elly Konijn - Vermaas was eerder gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad van Alkmaar.

Elly Konijn - Vermaas heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 2.651 voorkeurstemmen.


Dhr. Jan Nagengast

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Nagengast (CDA) heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, klimaatagenda, Agrarische economie (buitengebied, eerste aanspreekpunt), Hondenbeleid en Dierenwelzijn, Bereikbaarheid, Afvalinzameling, Stads- en wijkbeheer, Energiebeleid, Milieu, Stationsgebied, Centrum, Overstad (tweede aanspreekpunt), Beverkoog, WNK en Recreatieschappen.

Jan Nagtengast is de derde locoburgemeester Alkmaar.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jan Nagengast heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, Klimaatagenda, Bereikbaarheid, Parkeerbeleid, Afvalinzameling, Stads- en wijk-beheer, Energiebeleid, Milieu, Stationsgebied, Zeswielen, Overstad, Bestevaertrace en verantwoordelijk voor het DFS-terrein in de gemeente Alkmaar.

Jan Nagengast is de derde locoburgemeester van de gemeente Alkmaar.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 heeft Jan Nagengast (CDA) 140 voorkeurstemmen. Hij staat op nummer 10 van de verkiezingslijst.
    
In 2014 wordt Jan Nagengast lid van het dagelijks bestuur van het RUD Noord-Holland.  Het RUD is het Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland.

Jan Nagengast heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 1.869 voorkeurstemmen.

2006 - 2010
Jan Nagengast is CDA-gemeenteraadslid / fractievoorzitter, gemeente Alkmaar.


Mevr. Anjo van de Ven

Functie: WethouderPolitiek: OPA - Onafhankelijke Partij Alkmaar
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2011 (7 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Anjo van de Ven (OPA) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke Ordening, inclusief stedelijke vernieuwing, Monumentenzorg en Archeologie, Grondzaken, Wmo, Volksgezondheid, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Welzijn & Cultuur, Groen, Deregulering en Overdie.

Bestuursperiode 2011-2014
Wethouder Anjo van de Ven heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Vernieuwing, Monumentenzorg en Archeologie, Grondzaken, Welzijn en Cultuur (incl. Yxie en De Vest), Groen, Regionale Samenwerking en verantwoordelijk voor de Overdie in de gemeente Alkmaar.

Anjo van de Ven is de 6e loco-burgemeester van de gemeente Alkmaar.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 heeft Anjo van de Ven (OPA) 1127 voorkeurstemmen. Anjo van de Ven heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 594 voorkeurstemmen.

2006 - 
Anjo van de Ven is gemeenteraadslid van GroenLinks Alkmaar

Dhr. Wim van Twuijver

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2016 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering