Overheid in Noord-Holland

Gemeente Beemster (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Dick Butter

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Recreatie / Toerisme, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Dick Butter (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Bestuurlijke Fusie, Economie inclusief agrarische ondernemerschap, Toerisme en recreatie, Vastgoed en accommodatiebeleid, inclusief onderwijshuisvesting, Verkeer en vervoer, Projectwethouder projectmatige woningbouw (De Beemster Compagnie), Wonen, Gebiedsontwikkeling Gemeentehuis en Blauwe Morgenster, naast coördinerend portefeuillehouder Zeeman.

Dick Butter is de eerste locoburgemeester.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Dick Butter (VVD) heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid
Economie inclusief agrarische zaken, Financiën, Vastgoed- en accommodatiebeleid (inclusief ontwikkeling gemeentehuis), Verkeer en vervoer, Projectwethouder projectmatige woningbouw (De Beemster Compagnie), Volkshuisvesting en Coördinerend wethouder campusvorming.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Dick Butter (VVD) heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, Economie inclusief agrarische zaken, Financiën, inclusief niet-maatschappelijk vastgoed, Verkeer en vervoer, Projectwethouder projectmatige woningbouw (De Beemster Compagnie), Volkshuisvesting, Vastgoed en accommodatiebeleid.

Dick Butter is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Beemster. Dick Butter is dorpswethouder van Westbeemster.
Aanverwant:2003 - 2011Dhr. Dick Butter, Statenlid, VVD Noord-Holland, Provincie Noord-Holland

Dhr. Jos Dings

Functie: WethouderPolitiek: PvdA / GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juli 2018 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jos Dings heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, Volksgezondheid, Onderwijs / passend onderwijs/ leerplicht, Participatiewet / WWB, Kunst en Cultuur, Zorg/sociaal domein, Jeugdzorg / AWBZ, WMO, Welzijn (algemeen maatschappelijke voorzieningen), Statushouders, Subsidies en Armoedebeleid.

Jos Dings is de 2e locoburgemeester.

Mevr. Joyce van Beek

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Monumentaal erfgoed, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Joyce van Beek heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, handhaving en DHW, Algemene, juridische en kabinetszaken, Coördinatie collegebeleid, Externe betrekkingen, Werelderfgoed (site holder), Burgerzaken, Bestuurlijke fusie, Regionale samenwerking en MRA, Bedrijfsvoering (P&O, ICT, Archief), Burgerparticipatie (Coördinatie), Communicatie en voorlichting.

Bestuursperiode 2015-2018
Joyce van Beek heeft in haar portefeuille: Openbare orde en integrale veiligheid, Algemene, juridische en kabinetszaken, Coördinatie collegebeleid, Externe betrekkingen, Burgerzaken, Ambtelijke samenwerking met Purmerend, Regionale samenwerking, Bedrijfsvoering (P&O, gemeentehuis, ICT), Burgerparticipatie (Coördinatie), Communicatie en voorlichting, Kunst en cultuur, Toerisme en recreatie, Werelderfgoed (siteholder).

Joyce van Beek (CDA) is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Beemster.

Mevr. Leny van Duivenvoorde

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: februari 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Van 2016 tot 2017 is Leny van Duivenvoorde loco-gemeentesecretaris / beleidsregisseur sociaal domein.

Mevr. Aagje Zeeman

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Monumentaal erfgoed, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Aagje Zeeman (CDA) heeft in haar portefeuille: Milieu inclusief afvalinzameling, Monumentenzorg en Archeologie, Openbare ruimte, Sport, Ruimtelijke Ordening, uitgezonderd de projectmatige woningbouw (De Beemster Compagnie), Handhaving RO, Landschap, Flora en fauna, Dierenwelzijn, Implementatie Omgevingswet en Coördinerend portefeuillehouder Gebiedsontwikkelingen Gemeentehuis en rondom Blauwe Morgenster.

Aagje Zeeman is de 3e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Aagje Zeeman (CDA) heeft in haar portefeuille: Milieu inclusief afvalinzameling, Monumentenzorg en Archeologie, Openbare ruimte, Ruimtelijke Ordening, uitgezonderd de projectmatige woningbouw (De Beemster Compagnie), Flora en fauna, Welzijn (algemeen maatschappelijke voorzieningen), Statushouders, Implementatie Omgevingswet en Sport.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Aagje Zeeman (CDA) heeft in haar portefeuille: Milieu inclusief afvalinzameling, Monumentenzorg en Archeologie, Openbare ruimte, Ruimtelijke Ordening, uitgezonderd de projectmatige woningbouw (De Beemster Compagnie), Flora en fauna, Welzijn (algemeen maatschappelijke voorzieningen) en Doelgroepenbeleid.

Aagje Zeeman is de derde locoburgemeester bij de gemeente Beemster. Aagje Zeeman is dorpswethouder van Zuidoostbeemster.
Aanverwant:2003 - 2011Mevr. Aagje Zeeman, Statenlid, CDA Noord-Holland, Provincie Noord-Hollandheden Mevr. Aagje Zeeman, 0, CDA Noord-Holland, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen