Overheid in Noord-Holland

Gemeente Bergen (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (31 resultaten)

Dhr. Klaas Valkering

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Klaas Valkering heeft in zijn portefeuille: Wonen en RO (- (boven) regionale afstemming - Bouwbegroting - Splitsingsbeleid/oneigenlijk gebruik/gebruiksverbreding), Ruimtelijke ordening (- Planologie en structuurvisies - Nieuwbouw - Juridisch - Bestemmingsplannen - Bouwvergunningen), Vastgoed/grondbeleid (ontwikkeling), Coördinatie omgevingswet, Agrarische zaken (inclusief natuur en bos) en Demografische ontwikkeling/ krimp/jeugd (niet zijnde jeugdzorg).

Klaas Valkering is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Yolan Koster-Dreese

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Yolan Koster-Dreese (GroenLinks) heeft in haar portefeuille: Coördinatie en portefeuille Sociaal domein, Duurzaamheid (incl. energietransitie).

Bestuursperiode 2018-2019
Wethouder Yolan Koster-Dreese heeft in haar portefeuille: Kunst en Cultuur, Natuur en Milieu/Duurzaamheid, Decentralisatie (3D's), WMO, Volksgezondheid, Welzijn, Subsidies en Accommodatiebeleid.

Yolan Koster-Dreese is de 1e locoburgemeester.

Dhr. Erik Bekkering

Functie: WethouderPolitiek: KIES Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2019 (1 maand in dienst)
Portefeuille: ICT, Bedrijfsvoering, Parkeren, Recreatie / Toerisme, Vergunningen, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Erik Bekkering heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting/wonen (o Toewijzingsbeleid o Regionale woonvisie o Huisvestingsverordening o Prestatieafspraken-contact wbv o Nieuwe woonvormen (CPO, Tiny houses, woon coöperatie) o Doorstroming), Economische zaken inclusief arbeidsmarktbeleid, Recreatie en toerisme, Strand, Beleid Verkeer en vervoer, Beleid Parkeren, Interne dienstverlening (o automatisering en informatisering o facilitaire zaken o inkoop en aanbesteding o DIV), Externe dienstverlening (o publieksdiensten o alle vergunningen behalve bouwvergunningen en burgermeesters-vergunningen).

Erik Bekkering is de 5e locoburgemeester.

Dhr. Jan Houtenbos

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, WelzijnToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Jan Houtenbos (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Openbare werken, Grondstoffen, Dierenwelzijn, BUCH bestuur, Uitvoering verkeer en vervoer en Uitvoering parkeren.

Bestuursperiode 2018-2022
Wethouder Jan Houtenbos heeft in zijn portefeuille: Bestuur BUCH, Financiën, Vastgoed, Onderwijs, Jeugd, Afval (beleid), Openbare werken en Dierenwelzijn.

Jan Houtenbos is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Antoine Tromp

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Sport, Subsidies, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Antoine Tromp heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke vernieuwing (samen met de burgemeester), Kunst en Cultuur, Sport, Onderwijs en onderwijshuisvesting, Accommodatiebeleid/maatschappelijk vastgoed, Cultuurhistorie/ monumenten, Welzijn en subsidies & Wijkgericht werken.

Antoine Tromp is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Kees van Leijen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot april 2019 is Kees van Leijnen gemeenteraadslid voor de politieke partij 'Gemeentebelangen BES'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kees van Leijnen (Gemeentebelangen) 120 voorkeurstemmen.
         
Tot januari 2013 was gemeenteraadslid Kees van Leijen eerder fractievoorzitter Gemeentebelangen BES - Bergen Egmond Schoorl in de gemeenteraad van Bergen (NH). Daarna is hij van 2014 tot 2018 fractievoorzitter.

2008 - 2010
Kees van Leijnen is commissielid bij de gemeente Bergen.           

Dhr. Peter van Huissteden

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Janina Luttik-Swart

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter KIES Lokaal (2014-)
Lijsttrekker KIES Lokaal (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Janina Luttik-Swart (Kies Lokaal) 1904 voorkeurstemmen.

Mevr. Laura Hoogendonk

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (3 maanden in dienst)

Mevr. Tanny Glas-de Raadt

Functie: RaadslidPolitiek: KIES Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2015 (4 jaar, 4 maanden in dienst)