Overheid in Noord-Holland

Gemeente Bergen (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (31 resultaten)

Mevr. Yolan Koster-Dreese

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Cultuur, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Yolan Koster-Dreese heeft in haar portefeuille: Kunst en Cultuur, Natuur en Milieu/Duurzaamheid, Decentralisatie (3D's), WMO, Volksgezondheid, Welzijn, Subsidies en Accommodatiebeleid.

Yolan Koster-Dreese is de 1e locoburgemeester.

Dhr. Jan Houtenbos

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Jongeren / Jeugdzorg, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan Houtenbos heeft in zijn portefeuille: Bestuur BUCH, Financiën, Vastgoed, Onderwijs, Jeugd, Afval (beleid), Openbare werken en Dierenwelzijn.

Jan Houtenbos is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Michiel van den Busken

Functie: WethouderPolitiek: Behoorlijk Bestuur Bergen
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2018 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Parkeren, Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Sport, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Michiel van den Busken heeft in zijn portefeuille: Recreatie en Toerisme, Strand, Economische Zaken, Interne dienstverlening (automatisering en informatisering, facilitaire zaken, Inkoop en aanbesteding, documentaire informatievoorziening), Sociale zaken, Verkeer en Vervoer, Parkeren en Sport.

Michiel van den Busken is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Frits Westerkamp

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen BES
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Vergunningen, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frits Westerkamp heeft in zijn portefeuille: Lokale democratie, Demografische ontwikkeling, Ruimtelijke ordening, Agrarische zaken, Monumenten, Externe dienstverlening (publieksdiensten- alle vergunningen behalve bouwvergunningen), Wijkgericht werken, Volkshuisvesting/wonen en Huisvesting raad.

Frits Westerkamp is de 3e locoburgemeester.

Mevr. Froukje Krijtenburg

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (6 maanden in dienst)

Mevr. Tanny Glas-de Raadt

Functie: RaadslidPolitiek: KIES Lokaal
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 9 maanden in dienst)

Mevr. Alexandra Otto-van der Ende

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (6 maanden in dienst)

Mevr. Solita Groen-Bruschke

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2014 (4 jaar, 20 dagen in dienst)

Dhr. Danny Zwart

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2018 (16 dagen in dienst)
Toelichting: Danny Zwart vervangt tijdelijk raadslid Wilma Grooteman.

Dhr. Kees van Leijen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen BES (2014-2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kees van Leijnen (Gemeentebelangen) 120 voorkeurstemmen.
         
Tot januari 2013 was gemeenteraadslid Kees van Leijen eerder fractievoorzitter Gemeentebelangen BES - Bergen Egmond Schoorl in de gemeenteraad van Bergen (NH).

2008 - 2010
Kees van Leijnen is commissielid bij de gemeente Bergen.