Overheid in Noord-Holland

Gemeente Blaricum (Noord-Holland)

Pagina 1 van 3 (22 resultaten)

Mevr. Liesbeth Boersen-de Jong

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider De Blaricumse Partij
Lijsttrekker De Blaricumse Partij (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong (De Blaricumse Partij) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, Vergunningen, Volkshuisvesting en wonen, Openbare ruimte (wegen, groen, riolering, speelplaatsen), Verkeer en vervoer (incl. HOV), Milieu en duurzaamheid.

Liesbeth Boersen-de Jong is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong (De Blaricumse Partij) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening/Wabo, Volkshuisvesting, Openbare werken/groen/wegen, Verkeer en vervoer/Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), Milieuzaken en Sportzaken (incl. BEL-zwembad en sportpark).

Liesbeth Boersen-de Jong is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Blaricum.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Liesbeth Boersen-De Jong (De Blaricumse Partij) 536 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Mevr. Liesbeth Boersen-de Jong, Raadslid, De Blaricumse Partij, gemeente Blaricum

Dhr. Gerard Knoop

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerard Knoop heeft in zijn portefeuille: Sociaal Domein (Wmo/welzijn/jeugdbeleid), Participatiebeleid, Tomin, Volksgezondheid, Subsidiebeleid, Onderwijs, Agrarische zaken, Natuur en landschap, w.o. Nationaal park Utrechtse Heuvelrug, De Kampen, GNR, Water, gastvrije randmeren.

Gerard Knoop is de 3e locoburgemeester.

Mevr. Anne-Marie Kennis

Functie: WethouderPolitiek: Hart voor Blaricum
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Toezicht en (integrale) handhaving, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Anne-Marie Kennis (HvB) heeft in haar portefeuille: Economische zaken & werkgelegenheid, Financiën, Grondzaken en vastgoed, Monumenten, Sportzaken, Handhaving, AHRI procedure en strategie, BEL Combinatie.

Anne-Marie Kennis is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Anne-Marie Kennis (HvB) heeft in haar portefeuille: Economische zaken en werkgelegenheid, Recreatie, Financiën, Grondzaken, ICT-beleid/digitale dienstverlening en Monumentenzorg. Anne Marie Kennis is projectwethouder van De Blaricummermeent, Centrumplan Bijvanck en de Begraafplaats.

Anne-Marie Kennis is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Blaricum.

Dhr. Jan Hoijtink

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Bea Kukupessy-Rokebrand

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter De Blaricumse Partij (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 1998 (21 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bea Kukupessy-Rokebrand (De Blaricumse Partij) 155 voorkeurstemmen.

Dhr. Han Landman

Functie: RaadslidPolitiek: Hart voor Blaricum
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Rob Bruintjes

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Democratisch Alternatief Blaricum (2016-)
Politiek leider Democratisch Alternatief Blaricum
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2002 (17 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 23 februari 2016 is Rob Bruintjes raadslid voor 'Hart voor Blaricum'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rob Bruintjes (Hart voor Blaricum) 319 voorkeurstemmen.

Mevr. Ilona Haas

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Hart voor Blaricum (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Ramona Beemsterboer

Functie: RaadslidPolitiek: Democratisch Alternatief Blaricum
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Joke Lanphen

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Joke Lanphen (D66) 219 voorkeurstemmen.