Overheid in Noord-Holland

Gemeente Blaricum (Noord-Holland)

Pagina 1 van 3 (22 resultaten)

Dhr. Ralph de Vries

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2018 (9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van januari 2018 tot april 2018 is Ralph de Vries waarnemend raadsgriffier.

Mevr. Meryem Kilic-Karaaslan

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Tevens is Meryem Kilic-Karaaslan lid van de directieraad van de BEL combinatie (Blaricum, Eemnes, Laren).

Mevr. Rieja Wijnberg

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat

Dhr. Gerard Knoop

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerard Knoop heeft in zijn portefeuille: Sociaal Domein (Wmo/welzijn/jeugdbeleid), Participatiebeleid, Tomin, Volksgezondheid, Subsidiebeleid, Onderwijs, Agrarische zaken, Natuur en landschap, w.o. Nationaal park Utrechtse Heuvelrug, De Kampen, GNR, Water, gastvrije randmeren.

Gerard Knoop is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Piet Oldenziel

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2018 (5 maanden in dienst)

Mevr. Joan de Zwart-Bloch

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: april 2008 (10 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, Recreatie / Toerisme, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Joan de Zwart-Bloch (D66) heeft in haar portefeuille: Kabinetszaken/representatie, Communicatie en voorlichting, Openbare orde en veiligheid: politie, brandweer en rampenbestrijding, APV, Juridische zaken, Regionale zaken incl. MRA, Algemeen bestuurlijke zaken, ICT en (publieke) Dienstverlening, HRM Blaricum, Kunstzaken en CERT (cultuur, erfgoed, recreatie, toerisme).

Coalitieperiode 2014-2018
Joan de Zwart-Bloch (D66) heeft in haar portefeuille: Kabinetszaken/representatie, Communicatie en voorlichting, Openbare veiligheid, politie, brandweer en rampenbestrijding, Integrale handhaving, Intergemeentelijke- en Gewestzaken incl. Arhi en BEL, Algemeen bestuurlijke zaken, Beleidscoördinatie van portefeuilles, Personeel en organisatie, Kunstzaken en Cultuurbeleid en Woonwagenzaken.

Coalitieperiode 2010-2014
Joan de Zwart - Bloch heeft in haar portefeuille: Kabinetszaken en representatie, openbare orde en veiligheid, politie, brandweer en rampenbestrijding, integrale handhaving, communicatie, intergemeentelijke- en Gewestzaken incl. Arhi en BEL, algemeen bestuurlijke zaken, beleidscoördinatie van portefeuilles, kunstzaken en cultuur, agrarische zaken en verantwoordelijk voor het personeel & organisatie in de gemeente Blaricum.

Joan de Zwart - Bloch is zowel voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Blaricum.

Het college van B&W Blaricum is bereikbaar via het bestuurssecretariaat: 035-7513225 of via bestuurssecretariaat@blaricum.nl.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In september 2017 ruilt burgemeester Joan de Zwart-Bloch twee weken met burgemeester Niek Meijer. Zij is dan tijdelijk burgemeester in Zandvoort.
 
Eind 2016 begeleidt Joan de Zwart-Bloch de onderhandelingen van de nieuwe coalitie in de gemeente Zandvoort.

Dhr. Carin Francken

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Carin Francken (D66) 371 voorkeurstemmen.

Mevr. Joke Lanphen

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Joke Lanphen (D66) 219 voorkeurstemmen.

Mevr. Janny van Dijk-de Jong

Functie: RaadslidPolitiek: De Blaricumse Partij
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (5 maanden in dienst)

Mevr. Bea Kukupessy-Rokebrand

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter De Blaricumse Partij (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 1998 (20 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bea Kukupessy-Rokebrand (De Blaricumse Partij) 155 voorkeurstemmen.