Overheid in Noord-Holland

Gemeente Bloemendaal (Noord-Holland)

Statistieken gemeente Bloemendaal

Oppervlakte: 4.329 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 23.273
Bewonersaantal mei 2018: 23.273
Aantal inwoners januari 2017: 22.826
Aantal inwoners maart 2016: 22.339
Aantal inwoners december 2015: 22.292
Aantal inwoners maart 2015: 22.183
Aantal inwoners mei 2014: 22.242
januari 2014: 22.077
november 2013: 22.058
augustus 2013: 22.172
mei 2013: 22.184
2012: 22.044
Aantal inwoners jan 2010: 22.023
Aantal inwoners jan 2009: 22.069
Bevolking jan 2008: 16.873
Inwonersaantal 2007: 17.028
Inwonersaantal 2006: 16.974
Inwonersaantal 2005: 17.005
Inwonersaantal 2004: 16.922

Contact gemeente Bloemendaal

Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ OVERVEEN (Postbus 201, 2050 AE OVERVEEN)
Tel 023-5225555
E-mail: gemeente@bloemendaal.nl
Website: www.bloemendaal.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Gemeenteraadsverkiezingen

Politieke partij

2014

2008

2006

2002

1998

1994

1990

1986

1982

VVD

5

7

6

6

5

7

7

7

8

Liberaal Bloemendaal

4

2

2

3

3

-

-

-

-

CDA

2

4

3

3

3

3

4

4

4

PvdA

1

2

3

2

2

2

3

3

3

GroenLinks

3

1

2

1

1

-

-

-

-

D66

4

3

1

-

-

-

-

-

-

Progressief Bloemendaal

-

-

-

2

3

5

3

3

2

Aantal zetels gemeenteraad

19

19

17

17

17

17

17

17

17

 

Ranking langstzittende raadsleden
CDA, Dhr. André Burger: 25 jaarLiberaal Bloemendaal, Dhr. Leonard Heukels: 20 jaarVVD, Mevr. Albertine Zoetmulder-Sanders: 16 jaarHart voor Bloemendaal, Mevr. Marielys Roos: 4 jaarPvdA, Dhr. Henk Schell: 3 jaarGroenLinks, Mevr. Martine Wierda: 3 jaarD66, Dhr. Lex Oude Weernink: 7 maanden VDB, Dhr. Mark Doorn: 7 maanden

Pagina 1 van 4 (31 resultaten)

Mevr. Wilma Atsma

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2015 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Bloemendaal. Ook is Wilma Atsma algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Het college van B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door deze overheidsbestuurder. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie in Bloemendaal.Werkzaamheden bij de Overheid:
Wilma Atsma is lid van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (vanaf augustus 2017).

Dhr. Ton Bruggeman

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (7 maanden in dienst)

Dhr. Wim Brussaard

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2018 (5 maanden in dienst)

Dhr. André Burger

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 1993 (25 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Andre Burger (CDA) 1090 voorkeurstemmen.

Mevr. Susanne de Roy

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Welzijn, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn heeft in haar portefeuille: Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk en kinderopvang, Zorg, welzijn en ouderen, Werk en inkomen, sociale zaken (IASZ), Transformatie sociaal domein, Onderwijs, Cultuur (inclusief gemeentelijke muziekschool), Sport, Volksgezondheid en gezondheidszorg, Wonen en volkshuisvesting & Statushouders.

Dhr. Mark Doorn

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VDB (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (7 maanden in dienst)

Dhr. Paul Dubbe

Functie: Hoofdafdeling
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd Publiekszaken, gemeente Bloemendaal.

Mevr. Caroline Hageman

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Griffie bureau-medewerker / commissiegriffier.

Dhr. Rolf Harder

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2015 (3 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Nico Heijink

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juli 2015 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Bedrijfsvoering, Beheer / Onderhoud, Belastingen, Subsidies, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, VergunningenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Nico Heijnink (VVD) heeft in zijn portefeuille: Bedrijfsvoering (inclusief inkoop, aanbesteding en rechtmatigheid subsidies), Gemeenschappelijke regelingen, Accommodatiebeleid en onderhoud gemeentelijke gebouwen, Economische zaken (waaronder winkelstraten, recreatie en deelnemingen), Belastingen en heffingen (GBKZ), Dienstverlening en burgerzaken, Vergunningen, toezicht en handhaving, Vitaal Vogelenzang, Strandzaken en Afvalinzameling.

Nico Heijnink is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode nov 2015 - 2018
Nico Heijnink (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiële en juridische zaken, Economische zaken (inclusief winkelstraten), Beheer eigendommen (inclusief aandelen in nutsbedrijven, grondbezit), Subsidiebeleid, Personeelszaken, Dienstverlening (burgerzaken, bodedienst, receptie, handhaving), Inkoop, Automatisering (ICT), (Regionale) Samenwerking, Sport en Coördinerend wethouder strandzaken.

Nico Heijnink is de eerste locoburgemeester in Bloemendaal en projectwethouder voor: Park Brederode, Reinwaterpark, Park Vogelenzang (GGZ inGeest terrein Bennebroek.

Bestuursperiode juli 2015-oktober 2015
Wethouder Nico Heijink heeft in zijn portefeuille: Financiën (incl. coördinatie begroting en rekeningcyclus), Financiële en juridische controlling, Belastingen en heffingen, Beheer eigendommen (incl. begraafplaats, gemeentehuis), nutsvoorzieningen en bijbehorende vergunningen, Subsidiebeleid (Algemeen / ASV), Personeelszaken en organisatieontwikkeling, Dienstverlening (inclusief burgerzaken, Bodedienst, receptie), kwaliteitsmeting, Inkoop, Automatisering (ICT), (Regionale) samenwerking, Sport en Vertegenwoordiging gemeente als aandeelhouder (bv. BNG, Meerlanden; vakwethouders treden op als gebruiker c.q. opdrachtgever).