Overheid in Noord-Holland

Gemeente Castricum (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (37 resultaten)

Mevr. Annette van Urk

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: maart 1992 (26 jaar, 12 maanden in dienst)

Dhr. Nico Woestenberg

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: januari 2002 (17 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&OWerkzaamheden bij de Overheid:
Nico Woestenberg is beleidsmedewerker P & O bij de gemeente Castricum. Van 1991 tot 2002 was Nico Woestenberg financieel beleidsambtenaar bij de voormalige gemeente Akersloot.

Dhr. Toon Mans

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: juni 2011 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Toon Mans (VVD) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Internationale samenwerking, Regionale samenwerking, BUCH (bestuur), Burgerzaken, Verkiezingen, Integratiebeleid, Naturalisatie, Raads- en griffieaangelegenheden, Kabinetsaangelegenheden, Promotie, Representatie, juridische zaken en klachtenafhandeling, Handhaving bijzondere wetten (APV, bouwen, wonen, openbare ruimte), Politie, Openbare orde, Rampenbestrijding, Regionale brandweer, GHOR, Veiligheidsregio, Reddingsbrigade, Horeca en Evenementen.

Coalitieperiode 2014-2018
Toon Mans (VVD) heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuurlijke zaken, Integrale veiligheid, Integrale handhaving, Personeel en organisatie.

Bestuursperiode 2011-2014
Toon Mans heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Internationale samenwerking / mondiaal beleid, Regionale samenwerking, Promotie, Representatie, Burgerzaken / burgerlijke stand / bevolking, Verkiezingen, Integriteitbeleid, Naturalisatie, Raads- en Griffieaangelegenheden, Kabinetsaangelegenheden en Juridische zaken en verantwoordelijk voor de klachtenbehandeling in de gemeente Castricum.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Toon Mans is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Castricum. Burgemeester Mans is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Castricum. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Toon Mans wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel. 

2003-2011 Toon Mans is burgemeester, gemeente Hillegom
2000-2003 Toon Mans is wethouder, gemeente Brielle 

Aanverwant:2000 - 2003Dhr. Toon Mans, Wethouder, VVD Brielle, gemeente Brielle2003 - 2011Dhr. Toon Mans, Burgemeester, VVD Hillegom, gemeente Hillegom

Dhr. Ron Suanet

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Mevr. Vera Hornstra

Functie: GriffierIn dienst sinds: september 2003 (15 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Raadsgriffier gemeenteraad Castricum.

Dhr. Rob Santen

Functie: Hoofdafdeling
Werkzaamheden bij de Overheid:
Rob Santen is afdelingsmanager Dienstverlening in de gemeente Castricum.

Mevr. Nicola Beentjes

Functie: Hoofdafdeling
Portefeuille: WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:
Nicola Beentjes is afdelingsmanager Welzijn in de gemeente Castricum.

Dhr. Hans Hinke

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2002 (17 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Projectleider maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting.Werkzaamheden bij de Overheid:
Hans Hinke is afdelingsmanager Informatievoorziening in de gemeente Castricum (vanaf 2011).

Dhr. Jeroen Drenth

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: september 2008 (10 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Economische Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Jeroen Drenth is procesmanager bij het project Gebiedsontwikkeling bij de gemeente Castricum. Van 2002 tot 2008 was Jeroen Drenth teamcoordinator Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Verkeer bij de gemeente Castricum en van 1991 tot 2001 was Jeroen Drenth afdelingshoofd algemene zaken bij de voormalige gemeente Akersloot.

Mevr. Ada Greuter

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2018-)
Politiek leider PvdA
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ada van der Veen-Greuter (PvdA) 56 voorkeurstemmen.