Overheid in Noord-Holland

Gemeente Edam-Volendam (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (37 resultaten)

Dhr. Hans Schütt

Functie: WethouderPolitiek: Zeevangs Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2022
Wethouder Hans Schütt heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economische zaken, Toerisme, Visserij & Agrarische sector, Subsidiebeleid, Contracten & lnkoop, Raad van Beheer Waterdam, Burgerparticipatie & Dorpsraden, Landschap & Recreatie. Hans Schütt is lid bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland, plv. lid GGD en Baanstede alsmede lid Raad van bestuur zwembad de Waterdam

Dhr. Wim Runderkamp

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, ICT, Parkeren, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2016-2022
Wethouder Wim Runderkamp (VVD) heeft in zijn portefeuille: Verkeer & Vervoer, Parkeren. Milieu & Duurzaamheid, Intergemeentelijke samenwerking, Dienstverlening & Communicatie, Grondzaken & Vastgoed, Openbare Werken, Riolering, CA|/glasvezel, Havens, Markten & Kermissen, Organisatieontwikkeling & ICT.

Dhr. Vincent Tuijp

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juli 2017 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2017-2022
Wethouder Vincent Tuijp heeft in zijn portefeuille: WMO, Zorg, Participatie, Jeugd, Welzijn, Sociale Zaken, Volksgezondheid, Sport & Zwembaden, Onderwíjs, Cultuur en Regionaal: lid bestuur GGD en Baanstede.

Dhr. Albert Koning

Functie: WethouderPolitiek: Lijst Kras
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Monumentaal erfgoed, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2016-2022
Wethouder Albert Koning heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Wonen & Volkshuisvesting, Bouw- & Woningtoezicht, Monumentenzorg, Grondexploitaties, Onderwijshuisvesting en Ambtelijke huisvesting.

Mevr. Dorèthy van Raaij

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


- Regioraadslid Stadsregio Amsterdam(SRA)
- Lid commissie Beroep en Bezwaar SRA
- Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Purmerend.

 


Dhr. Kick Maurer

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Kras
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kick Maurer (Lijst Kras) 91 voorkeurstemmen.

Dhr. Peter van Gijzel

Functie: RaadslidPolitiek: Zeevangs Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2016 (2 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. André Middelbeek

Functie: RaadslidPolitiek: Zeevangs Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Wim Rijkenberg

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Kras
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. John Schokker

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2019 (1 maand in dienst)