Overheid in Noord-Holland

Gemeente Edam-Volendam (Noord-Holland)

Pagina 3 van 4 (36 resultaten)

Dhr. John Schokker

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2019 (5 maanden in dienst)

Dhr. Erik Schokker

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Kras
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Erik Schokker (Lijst Kras) 139 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans Schütt

Functie: WethouderPolitiek: Zeevangs Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2022
Wethouder Hans Schütt heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economische zaken, Toerisme, Visserij & Agrarische sector, Subsidiebeleid, Contracten & lnkoop, Raad van Beheer Waterdam, Burgerparticipatie & Dorpsraden, Landschap & Recreatie. Hans Schütt is lid bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland, plv. lid GGD en Baanstede alsmede lid Raad van bestuur zwembad de Waterdam

Dhr. Kees Sietsema

Functie: RaadslidPolitiek: Zeevangs Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Lieke Sievers

Functie: BurgemeesterIn dienst sinds: december 2016 (2 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2022
Lieke Sievers heeft in haar portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Openbare Orde en (integrale) Veiligheid, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Bestuurlijke representatie, Hulpdiensten, Boa’s en uniformdiensten, Burgerzaken en verkiezingen, Personeelszaken, Bestuurlijke- en ambtelijke integriteit, Drank- en Horecawet, APV-vergunningen, Informatiebeveiliging en privacy, Artikel 170 (Gw)-toezicht op intergemeentelijke samenwerking, procedures burgerparticipatie, Behandeling bezwaarschriften, klachtenprocedure, gemeentelijke dienstverlening en Regionaal: lid dagelijks bestuur ISW.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Lieke Sievers is de eerste vrouwelijke burgemeester in de gemeente Edam-Volendam.

Eerder was Lieke Sievers voorzitter bij de Veiligheidsregio Ijsselland.

Dhr. Jan-Jaap Surie

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Vincent Tuijp

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juli 2017 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2017-2022
Wethouder Vincent Tuijp heeft in zijn portefeuille: WMO, Zorg, Participatie, Jeugd, Welzijn, Sociale Zaken, Volksgezondheid, Sport & Zwembaden, Onderwíjs, Cultuur en Regionaal: lid bestuur GGD en Baanstede.

Mevr. Gudy van den Hogen

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gudy van den Hogen (GroenLinks) 213 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans van der Woude

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2018 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Mevr. Linda van Essen-de Boer

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Mevrouw Van Essen is raadsgriffier van de gemeenteraad in Edam-Volendam. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad en de raadscommissies. Mevrouw Van Essen is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.Werkzaamheden bij de Overheid:
In mei 2015 was Linda van Essen voorgedragen als nieuwe griffier van de fusiegemeenten Edam en Volendam. Linda van Essen was voor de fusiegemeente al werkzaam als griffier in de gemeente.