Overheid in Noord-Holland

Gemeente Edam-Volendam (Noord-Holland)

Pagina 3 van 4 (37 resultaten)

Dhr. Marcel Schilder

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. John Schokker

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2019 (1 maand in dienst)

Dhr. Erik Schokker

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Kras
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Erik Schokker (Lijst Kras) 139 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans Schütt

Functie: WethouderPolitiek: Zeevangs Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2022
Wethouder Hans Schütt heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economische zaken, Toerisme, Visserij & Agrarische sector, Subsidiebeleid, Contracten & lnkoop, Raad van Beheer Waterdam, Burgerparticipatie & Dorpsraden, Landschap & Recreatie. Hans Schütt is lid bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland, plv. lid GGD en Baanstede alsmede lid Raad van bestuur zwembad de Waterdam

Dhr. Kees Sietsema

Functie: RaadslidPolitiek: Zeevangs Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Lieke Sievers

Functie: BurgemeesterIn dienst sinds: december 2016 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2022
Lieke Sievers heeft in haar portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Openbare Orde en (integrale) Veiligheid, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Bestuurlijke representatie, Hulpdiensten, Boa’s en uniformdiensten, Burgerzaken en verkiezingen, Personeelszaken, Bestuurlijke- en ambtelijke integriteit, Drank- en Horecawet, APV-vergunningen, Informatiebeveiliging en privacy, Artikel 170 (Gw)-toezicht op intergemeentelijke samenwerking, procedures burgerparticipatie, Behandeling bezwaarschriften, klachtenprocedure, gemeentelijke dienstverlening en Regionaal: lid dagelijks bestuur ISW.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Lieke Sievers is de eerste vrouwelijke burgemeester in de gemeente Edam-Volendam.

Eerder was Lieke Sievers voorzitter bij de Veiligheidsregio Ijsselland.

Dhr. Jan-Jaap Surie

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Vincent Tuijp

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juli 2017 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2017-2022
Wethouder Vincent Tuijp heeft in zijn portefeuille: WMO, Zorg, Participatie, Jeugd, Welzijn, Sociale Zaken, Volksgezondheid, Sport & Zwembaden, Onderwíjs, Cultuur en Regionaal: lid bestuur GGD en Baanstede.

Mevr. Gudy van den Hogen

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gudy van den Hogen (GroenLinks) 213 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans van der Woude

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2018 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering