Overheid in Noord-Holland

Gemeente Gooise Meren (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Barbara Boudewijnse

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Barbera Boudwijnse heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid, Werk en inkomen, Zorg en welzijn / Sociaal domein 18+, Water en Natuur, GAD en Milieu, Dierenwelzijn en Wijkwethouder Muiderberg, Oostereng Bussum, Westereng Bussum.

Dhr. Jorrit Eijbersen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2019 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Luchthavenzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Jorrit Eijbersen heeft in de portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunning en Handhaving, Omgevingswet, Vastgoed en Grondbeleid, Havens en de RO projecten (De Krijgsman, Naarden Buiten de Vesting, Verder met de Vesting Muiden, Bredius, Buitenhaven Muiden/binnenhaven Muiden, Crailo, Bensdorp, Gooiberg, Verkoop Gemeentehuizen, A1/A6, Nuonweg, Muiden Zuid-West, Bloemendalerpolder, Herinrichting stationsgebied Oost, Spoorse doorsnijding, Spoorovergangen).

Dhr. Geert-Jan Hendriks

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Geert-Jan Hendriks heeft in zijn portefeuille: Financiën, Onderwijs en huisvesting, Jeugd / Sociaal domein 18-, Democratische vernieuwing en coördinerend wethouder Burgerparticipatie, Dienstverlening, Belastingen, Bedrijfsvoering en Wijkwethouder Muiden, Bredius, Keverdijk, Thijssepark, Vierhoven.

Dhr. Alexander Luijten

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Sport, Subsidies, Cultuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Alexander Luijten heeft in zijn portefeuille: Economie, Toerisme, Evenementen, Cultuur, Recreatie, Monumenten, Sport, Subsidiebeleid, Coördinator MRA, MIRT, RSA en Wijkwethouder Naarderwoonbos, Naarden-Vesting, Remcom, Godelinde.

Dhr. Nico Schimmel

Functie: WethouderPolitiek: Hart voor BNM
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: november 2018 (1 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Wethouder Nico Schimmel heeft in zijn portefeuille: Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en vervoer, Parkeren, RO projecten: Gemeentewerven, Centrum Bussum / Scapino-terrein, De Vonk, Borgronden, alle achterlaatlocaties scholen, Mariënburg, Veldweg, Slochterenlaan, Centrum Keverdijk, Amersfoortsestraatweg, Schoutenwerf, IKC Muiderberg (locatiekeuze), herinrichting omgeving gemeentehuis en Wijkwethouder van Parkwijk Naarden, 't Spiegel Bussum, Buitengebied West.

Dhr. Han ter Heegde

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: januari 2017 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Han ter Heegde heeft in zijn portefeuille: Voorzitter college en gemeenteraad, Veiligheidsregio en regionale crisisorganisatie, Openbare orde en veiligheid, Voorlichting en communicatie, Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Bestuursperiode 2017-2018
Han ter Heegde heeft in zijn portefeuille: Openbare orde, regionale politie, Veiligheidsbeleid, regionale brandweer, Integrale handhaving (inclusief horeca), Algemeen bestuurlijke zaken & burgerzaken, Algemene voorlichting & communicatie, Intergemeentelijke samenwerking en regio samenwerking
Vluchtelingen en integratie.