Overheid in Noord-Holland

Gemeente Haarlem (Noord-Holland)

Pagina 1 van 7 (65 resultaten)

Mevr. Sibel Özogul-Özen

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker SP (2014)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Sibel Özogul - Özen lijsttrekker van de SP in de gemeente Haarlem. Sibel Özogul - Özen heeft 3.718 voorkeurstemmen.
      
Van september 2012 tot maart 2014 is Sibel Özogul - Özen fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Haarlem.

In 2006 heeft de SP 7 zetels in de gemeenteraad.

Dhr. Jos Wienen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2016 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Onderzoek, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Burgemeester Jos Wienen (CDA) heeft in zijn portefeuille: algemene en bestuurlijke aangelegenheden
openbare orde en veiligheid (Politie, Brandweer, crisisbeheersing, integraal veiligheidsbeleid), handhaving, communicatie, horecabeleid, evenementenbeleid, stadspromotie, burgerzaken, verkiezingen, mondiaal beleid w.o. Stedenbanden, internationale oriëntatie, juridische zaken (bezwaar en beroep), onderzoek / statistiek, representatie en intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jos Wienen is commissielid van de commissie Europa & Internationaal (VNG).

Dhr. Gert Wesseling

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: maart 2012 (5 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Gert Wesseling is projectmanager (stedelijke projecten) bij de gemeente Haarlem.
Aanverwant:2005 - 2006Dhr. Gert Wesseling, Raadslid, gemeente Velsen

Dhr. Frank Visser

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2014-)
Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft ChristenUnie-lijsttrekker Frank Visser 885 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1997 - 2000Dhr. Frank Visser, Projectmanager/-leider, gemeente Castricumheden Dhr. Frank Visser, 0, CDA Zuid-Holland, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Dhr. Jur Visser

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Jur Visser (CDA) 235 voorkeurstemmen.Aanverwant:2014 - heden Dhr. Jur Visser, Raadslid, CDA, gemeente Enkhuizen2014Dhr. Jur Visser, Raadslid, CDA, gemeente Enkhuizen1999 - 2014Dhr. Jur Visser, Raadslid, CDA, gemeente Haarlem

Mevr. Louise van Zetten

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Hart voor Haarlem (2014-)
Politiek leider Hart voor Haarlem
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 10 november 2014 was Louise van Zetten lid van de D66-fractie in Haarlem.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Louise van Zetten 529 voorkeurstemmen.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraad Louise van Zetten was eerder fractievoorzitter namens D66 Haarlem, gemeente Haarlem.

In 2006 heeft D66 2 zetels in de gemeenteraad.


Dhr. Jeroen van Spijk

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: december 2014 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Ruimtelijke ordening Toelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Jeroen van Spijk (D66) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling (ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijke ontwikkeling landelijk, regionaal, per stadsdeel, gebied en wijk (waaronder de Nota Structuurvisie Openbare Ruimte), bestemmingsplannen en projectbesluiten, omgevingsvergunningverlening, implementatie Omgevingswet), Monumenten (monumentenbeleid en ruimtelijke kwaliteit (waaronder de Nota Cultuur en Erfgoed), adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit), Metropoolregio Amsterdam, Deregulering, Dienstverlening, coördinatie (digitale) publieksdienstverlening, samenhangende ontwikkeling publieksfuncties hoofdafdeling Dienstverlening en overige hoofdafdelingen, Burgerparticipatie, ontwikkeling wijkraden, wijkcontracten, beleid participatie & Inspraak, Financiën (financiën, planning en control, belastingen), Bedrijfsvoering (personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, informatisering, ICT, services, inkoop, aandeelhoudersrol Spaarnelanden NV, aandeelhoudersrol NV SRO, vertegenwoordiger gemeente als aandeelhouder in de gemeente Haarlem Commandite BV (crematorium) en huisvesting gemeentelijke organisatie.

Jeroen van Spijk is stadsdeelwethouder Oost.

Dhr. Arjan van Noort

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 22 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Arjan van Noort is tijdelijk waarnemend loco-gemeentesecretaris en directeur, gemeente Haarlem.

Arjan van Noort is hoofd van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.


Mevr. Diana van Loenen

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Diana van Loenen 290 voorkeurstemmen.

Dhr. Bas van Leeuwen

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Vicefractievoorzitter D66.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Bas van Leeuwen 755 voorkeurstemmen.