Overheid in Noord-Holland

Gemeente Haarlem (Noord-Holland)

Pagina 3 van 7 (64 resultaten)

Mevr. Ziggy Klazes

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Ziggy Klazes (GroenLinks) 2013 voorkeurstemmen.

Mevr. Annemieke Kok

Functie: RaadslidPolitiek: OPH
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Mevr. Conny Laan

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2011 (6 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sport, OnderwijsToelichting: Afdelingshoofd Jeugd, Onderwijs en Sport.

Mevr. Dillia Leitner

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Dillia Leitner 496 voorkeurstemmen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Dillia Leitner is plaatsververvangend voorzitter van de commissie Ontwikkeling.


Mevr. Karin Meulenbelt

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2008 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Gebiedsmanagement, gemeente Haarlem.

Dhr. Djorn Noordman

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Strategic Assetmanager Public Space.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2009 tot 2013 is Djorn Noordman programmamanager Openbare Ruimte & Groen bij de gemeente Haarlem.

Mevr. Mirjam Otten

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: november 2017 (5 maanden in dienst)

Mevr. Anne Pauline

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2007 (10 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Afdelingshoofd procesondersteuning, SZW.Werkzaamheden bij de Overheid:
2007-2013
Hoofd Communicatie, gemeente Haarlem.

Dhr. Maarten Rijssenbeek

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Maarten Rijssenbeek 191 voorkeurstemmen.

Dhr. Floor Roduner

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: november 2017 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Welzijn, Economische Zaken, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Floor Roduner heeft in zijn portefeuille: Werk (Participatiewet bevordering arbeidsparticipatie, Regionaal arbeidsmarktbeleid (werkbedrijf), Regionaal Werkplein en werkgeversservicepunt, Paswerk), Economische Zaken (Economisch vestigingsbeleid, Zakelijke dienstverlening, detailhandel, toerisme, maakindustrie, creatieve industrie, kantorenbeleid, ondernemingsdienstverlening, Verlening terrassen, kermis, markten, etc., Stimuleren start up klimaat, Stimuleren sociaal ondernemersschap), Sociale Zaken (Participatiewet, Bijstandsverlening, Armoedebeleid, schuldhulpverlening en budgetbeheer, Sociale activering, Inburgering statushouders/ Wonen), Wonen (Woonvisie Haarlem, Samenwerking en prestatieafspraken met in Haarlem actieve woningcorporaties en huurdersorganisatie, Regionaal Actie Programma Wonen Zuid-Kennemerland /IJmond, Regionale samenwerking wonen regio Zuid-Kennemerland/IJmond en MRA, Huisvestingsverordening, Huisvesting statushouders, Verduurzaming woningvoorraad, Langer Zelfstandig Wonen, Zelfbouw, Startersregeling en Stedelijke vernieuwing (i.s.m. portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling) en Coördinatie Sociaal Domein.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van april 2014 tot december 2017 is Floor Roduner schaduwfractielid van de PvdA.