Overheid in Noord-Holland

Gemeente Haarlem (Noord-Holland)

Pagina 4 van 7 (66 resultaten)

Mevr. Mirjam Otten

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Liberaal Haarlem (2018-)
Politiek leider Liberaal Haarlem
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: november 2017 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot september 2018 is Mirjam Otten raadslid voor de VVD.

Mevr. Anne Pauline

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2007 (12 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Afdelingshoofd procesondersteuning, SZW.Werkzaamheden bij de Overheid:
2007-2013
Hoofd Communicatie, gemeente Haarlem.

Dhr. Maarten Rijssenbeek

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Maarten Rijssenbeek 191 voorkeurstemmen.

Dhr. Floor Roduner

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: november 2017 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Floor Roduner heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondbeleid, Monumenten, Sociale Zaken en Schulden en Minima.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Floor Roduner heeft in zijn portefeuille: Werk (Participatiewet bevordering arbeidsparticipatie, Regionaal arbeidsmarktbeleid (werkbedrijf), Regionaal Werkplein en werkgeversservicepunt, Paswerk), Economische Zaken (Economisch vestigingsbeleid, Zakelijke dienstverlening, detailhandel, toerisme, maakindustrie, creatieve industrie, kantorenbeleid, ondernemingsdienstverlening, Verlening terrassen, kermis, markten, etc., Stimuleren start up klimaat, Stimuleren sociaal ondernemersschap), Sociale Zaken (Participatiewet, Bijstandsverlening, Armoedebeleid, schuldhulpverlening en budgetbeheer, Sociale activering, Inburgering statushouders/ Wonen), Wonen (Woonvisie Haarlem, Samenwerking en prestatieafspraken met in Haarlem actieve woningcorporaties en huurdersorganisatie, Regionaal Actie Programma Wonen Zuid-Kennemerland /IJmond, Regionale samenwerking wonen regio Zuid-Kennemerland/IJmond en MRA, Huisvestingsverordening, Huisvesting statushouders, Verduurzaming woningvoorraad, Langer Zelfstandig Wonen, Zelfbouw, Startersregeling en Stedelijke vernieuwing (i.s.m. portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling) en Coördinatie Sociaal Domein.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van april 2014 tot december 2017 is Floor Roduner schaduwfractielid van de PvdA.

Dhr. Duncan Ruseler

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: oktober 2012 (6 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Implementatieadviseur Meerjarengebiedsprogramma's (Gebiedsbegroting) en directiesecretaris.Werkzaamheden bij de Overheid:
2012-2016
Duncan Ruseler is bestuursondersteuner bij de gemeente Haarlem.
Aanverwant:2011 - 2012Dhr. Duncan Ruseler, Bestuursassistent / bestuurssecretariaat, gemeente Den Helder2007 - 2009Dhr. Duncan Ruseler, Bestuursassistent / bestuurssecretariaat, gemeente Schiedam

Mevr. Angelina Scalzo

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: april 2011 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Angelina Scalzo is senior communicatieadviseur in de gemeente Haarlem.

Vanaf 2017 is Angelina Scalzo programmamanager 'Nieuwe Democratie'.
Aanverwant:2009 - 2011Mevr. Angelina Scalzo, Hoofdafdeling, gemeente Voorschoten

Mevr. Sacha Schneiders

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Jan Scholten

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Jan Scholten is gemeentesecretaris van de gemeente Haarlem. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Haarlem. Ook is Jan Scholten algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Jan Scholten is sinds november 2000 werkzaam bij de gemeente Haarlem. In de periode 2000-2006 was hij hoofd van de Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf 2006 tot 2018 was Jan Scholten directeur Stadsbeheer. Vanaf 2008 tot nu maakt Jan Scholten deel uit van de directie en is een tijd waarnemend secretaris geweest.

Aanverwant:2006 - heden Dhr. Jan Scholten, Raadslid, CDA, gemeente Hellendoorn

Dhr. Bas Sepers

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2019 (21 dagen in dienst)
Toelichting: Bas Sepers vervangt tijdelijk raadslid Marceline Schopman.

Dhr. Frans Smit

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter OPH (2014-)
Politiek leider OPH
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Frans Smit (Ouderen Partij Haarlem - OPH) 252 voorkeurstemmen.