Overheid in Noord-Holland

Gemeente Haarlem (Noord-Holland)

Pagina 4 van 7 (64 resultaten)

Dhr. Floor Roduner

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Duncan Ruseler

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: oktober 2012 (5 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Implementatieadviseur Meerjarengebiedsprogramma's (Gebiedsbegroting) en directiesecretaris.Werkzaamheden bij de Overheid:
2012-2016
Duncan Ruseler is bestuursondersteuner bij de gemeente Haarlem.
Aanverwant:2011 - 2012Dhr. Duncan Ruseler, Bestuursassistent / bestuurssecretariaat, gemeente Den Helder2007 - 2009Dhr. Duncan Ruseler, Bestuursassistent / bestuurssecretariaat, gemeente Schiedam

Mevr. Angelina Scalzo

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: april 2011 (7 jaar, 27 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Angelina Scalzo is senior communicatieadviseur in de gemeente Haarlem.
Aanverwant:2009 - 2011Mevr. Angelina Scalzo, Hoofdafdeling, gemeente Voorschoten

Mevr. Sacha Schneiders

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Jan Scholten

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Jan Scholten is gemeentesecretaris van de gemeente Haarlem. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Haarlem. Ook is Jan Scholten algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Jan Scholten is sinds november 2000 werkzaam bij de gemeente Haarlem. In de periode 2000-2006 was hij hoofd van de Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf 2006 tot 2018 was Jan Scholten directeur Stadsbeheer. Vanaf 2008 tot nu maakt Jan Scholten deel uit van de directie en is een tijd waarnemend secretaris geweest.

Aanverwant:2006 - heden Dhr. Jan Scholten, Raadslid, CDA, gemeente Hellendoorn

Mevr. Marceline Schopman

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Vicefractievoorzitter.Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Marceline Schopman is voorzitter van de commissie Ontwikkeling en lid van de redactie adviesraad van het VNG Magazine.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Marceline Schopman 2339 voorkeurstemmen.

Mevr. Cora-Yfke Sikkema

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks/GLH) heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid (Coördinerend wethouder Duurzaamheid, Haarlem Klimaatneutraal, milieubeleid, vliegverkeer Schiphol), Mobiliteit (parkeren (parkeergarages, fietsparkeren), verkeer (verkeersveiligheid, Openbaar vervoer, en fiets), regionaal en landelijk beleid verkeer en vervoer), Beheer en Onderhoud (beheer en onderhoudsprojecten, reiniging, afvalverwijdering en -verwerking, riolering, havendienst en vaarwegenbeheer, stedelijk groen en landschap, kinderboerderijen, schoolwerktuinen en doetuinen, natuur- en milieueducatie (NME), waterrecreatie en begraafplaatsen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Cora-Yfke Sikkema 4381 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Cora-Yfke Sikkema, Raadslid, GroenLinks, gemeente Haarlem

Dhr. Frans Smit

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter OPH (2014-)
Politiek leider OPH
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Frans Smit (Ouderen Partij Haarlem - OPH) 252 voorkeurstemmen.

Dhr. Merijn Snoek

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Merijn Snoek (CDA) heeft in zijn portefeuille: Jeugd (integraal jeugdbeleid, Centra voor Jeugd en Gezin, speeltuinwerk, jeugdzorg en aanpak kindermishandeling, sociaal-cultureel werk w.o. jongerenwerk en
scouting), Onderwijs (lokaal onderwijsbeleid, onderwijsactherstandenbeleid (incl. voorschoolse educatie, schakelklassen), onderwijsmonitoring
beleid rond Brede School/School in de wijk, beleid kinderopvang en peuterspeelzalen, voorkomen voortijdig schoolverlaten / leerplicht
volwasseneducatie, aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt, onderwijshuisvesting, regeling leerlingen- en zwemvervoer) en sport (sportbeleid (breedtesport en topsport), beheer sportaccommodaties).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Merijn Snoek (CDA) 3585 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Merijn Snoek, Raadslid, CDA, gemeente Haarlem

Mevr. Josine Spier

Functie: GriffierIn dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)