Overheid in Noord-Holland

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Noord-Holland)

Pagina 1 van 5 (50 resultaten)

Dhr. Pier Aldershof

Functie: HoofdafdelingIn dienst gegaan: maart 1975Uit dienst sinds: december 2011 (36 jaar, 9 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Ruimte, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Dhr. Sander Bank

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 25 dagen in dienst geweest)

Dhr. Sicco Jan Bier

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Sicco Jan Bier (D66) 33 voorkeurstemmen.

Mevr. Nel Breed-Vlaar

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: mei 2014Uit dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 4 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Nel Breed-Vlaar (VVD) 58 voorkeurstemmen.Aanverwant:2014Mevr. Nel Breed-Vlaar, Raadslid, VVD, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Mevr. Nel Breed-Vlaar

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 25 dagen in dienst geweest)
Aanverwant:2014 - heden Mevr. Nel Breed-Vlaar, Raadslid, VVD, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Dhr. Bert Bruijn

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdA Haarlemmerliede en SpaarnwoudeIn dienst gegaan: februari 2007Uit dienst sinds: februari 2013 (6 jaar, 2 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Cultuur, Openbare orde en Veiligheid, Openbare werkenWerkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Bert Bruijn heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Veiligheidsregio Kennemerland, Algemene beleidscoördinatie, Ruimtelijke Ordening en verdere uitwerking van de Strategische Visie (structuurvisie, vier structuurschetsen en bestemmingsplannen), Vergunningen evenementen, Voorlichting, representatie- en communicatiebeleid (burgerparticipatie / dorpsraden / internationale betrekkingen / jumelage), Algemeen en Dagelijks Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude, Bestuurlijke contacten voor het Noordzeekanaal gebied en overleg rondom Schiphol (o.a. CROS), Cultuur en verantwoordelijk voor de Kunst & Monumenten in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Burgemeester Bert Bruijn is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Burgemeester Bert Bruijn is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

In 2013 wordt Bert Bruijn als vrijwilliger actief bij ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in de stad Mutare. Met deze Zimbabwaanse stad heeft Haarlem een stedenband.
Aanverwant:2006 - 2007Dhr. Bert Bruijn, Statenlid, PvdA Noord-Holland, Provincie Noord-Holland1986 - 1990Dhr. Bert Bruijn, Wethouder, PvdA Haarlem, gemeente Haarlem

Dhr. Marco de Goede

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie
In dienst gegaan: mei 2014Uit dienst sinds: mei 2014 (0 dag in dienst geweest)
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Marco de Goede, Raadslid, GroenLinks, gemeente Amsterdam

Dhr. Frank Duits

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Frank Duits (D66) 87 voorkeurstemmen.

Dhr. Willem Geldof

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: april 2012 (2 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:

Fractievoorzitter PvdA Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 


Dhr. Bob Graal

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijfsvoering, Parkeren, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bob Graal (VVD) heeft in zijn portefeuille: Middelenbeleid (financiën en automatisering), Gemeentelijk vastgoed, Openbare Werken, Bouw- en woningtoezicht, Welstandsbeleid, Grondzaken, Milieubeleid en Energiebeleid, Reiniging en gladheidbestrijding, Toerisme en recreatie, Facilitaire Zaken, Subsidiebeleid, Sport en Collegevertegenwoordiging Kernenbeleid Haarlemmerliede. Vanaf november 2016 krijgt Bob Graal natuur, milieu en water, verkeer en vervoerbeleid en de projecten Provinciaal Inpassingsplan Geluidzones Westpoort, Leefbaarheid N200, Parkeerbeleid en Mientekade erbij.

Bob Graal is de tweede locoburgemeester bij de gemeente.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bob Graal (VVD) 61 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Bob Graal, Raadslid, VVD, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude