Overheid in Noord-Holland

Gemeente Haarlemmermeer (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (8 resultaten)

Mevr. Mieke Booij

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2019 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Bedrijfsvoering, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Mieke Booij heeft in haar portefeuille: Jeugdzorg, Woonbeleid, Zorg/WMO, Volksgezondheid, Bedrijfsvoering, organisatie en ICT, Sport en Welzijn.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mieke Booij was van 2006 tot en met 2018 raadslid in de gemeente Haarlemmermeer voor de PvdA. Bij de herindelingsverkiezingen was Mieke Booij lijsttrekker voor de PvdA. Sinds januari 2019 is Mieke Booij wethouder in Haarlemmermeer. 

Dhr. Carel Brugman

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2012 (8 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Gemeentesecretaris Carel Brugman heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke ontwikkeling, Organisatieontwikkeling, Veiligheidsontwikkeling, communicatie en corporate control.Werkzaamheden bij de Overheid:
Carel Brugman is gemeentesecretaris van de gemeente Haarlemmermeer. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Haarlemmermeer. Ook is Carel Brugman algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Carel Brugman is lid van het directieteam van de gemeente Haarlemmermeer.
Aanverwant:2003 - 2011Dhr. Carel Brugman, Gemeentesecretaris, gemeente Leeuwarden

Dhr. Jurgen Nobel

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2019 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Luchthavenzaken, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Jurgen Nobel heeft in zijn portefeuille: Financiën, Grondzaken Deelnemingen, Energietransitie & Woningbouw, Haven- en luchthavenzaken
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van maart 2010 tot en met november 2018 raadslid namens de VVD Haarlemmermeer. Van juni 2016 tot november 2018 fractievoorzitter van de VVD Haarlemmermeer. Sinds januari 2019 wethouder in Haarlemmermeer. 

Zoon van Jeroen Nobel, waarnemend burgemeester van Aalsmeer en oud-wethouder Haarlemmermeer.

Dhr. Johan Rip

Functie: WethouderPolitiek: HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2020 (2 maanden in dienst)

Mevr. Marja Ruigrok

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2019 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Onderzoek, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Marja Ruigrok heeft in haar portefeuille: Economie & Innovatie Toerisme & evenementenbeleid (citymarketing), Verkeer & Vervoer, Bedrijven- en kantorenterreinen, Kennis & Innovatie, Cultuur en Deregulering.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Marja Ruigrok was van maart 2010 tot en met maart 2018 raadslid in de gemeente Amsterdam. In de raadsperiode 2014 - 2018 fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD. Sinds 2018 wethouder te Haarlemmermeer. 

Mevr. Marianne Schuurmans-Wijdeven

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: juli 2019 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Burgemeester Marianne Schuurmans heeft in haar portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Openbare orde, veiligheid en handhaving, Brandweer, Wijken- en kernencontacten (samen met wethouder Steffens), Burgerzaken, Internationale betrekkingen, Communicatie en onderzoek, Juridische zaken en Integriteitsbeleid.

Mevr. Mariėtte Sedee-Schuitemaker

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, VergunningenToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Mariëtte Sedee-Schuitemaker heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening / Omgevingswet, Grootschalig groen & recreatie, Agrarische zaken, Waterbeheer, Milieu, Subsidiebeleid en Vergunningen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot 2018 raadslid en fractievoorzitter van het CDA in Haarlemmermeer. Lijsttrekker CDA bij de herindelingsverkiezingen in 2018. Sinds januari 2019 wethouder in Haarlemmermeer. 

Mevr. Marjolein Steffens-van de Water

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek)
Lijsttrekker HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek) (2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (6 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Beheer / Onderhoud, Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Burgerzaken, Onderwijs, Emancipatie, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Marjolein Steffens-van de Water heeft in haar portefeuille: Fysieke leefomgeving, Gebiedsgericht werken, Vastgoed / maatschappelijk vastgoed, Jeugd, Onderwijs, Dienstverlening inwoners, Doelgroepenbeleid en emancipatie.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marjolein Steffens-van de Water (HAP) heeft in haar portefeuille: Dienstverlening burgers, Participatie burgers (samen met de burgemeester – Wijken- en kernencontacten), Jeugdparticipatie, Doelgroepenbeleid en Emancipatie, Maatschappelijk Vastgoed, Beheer en Onderhoud/ Fysieke Leefomgeving.

Marjolein Steffens - van de Water is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Haarlemmermeer.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marjolein Steffens-van de Water (HAP) 5155 voorkeurstemmen.

Marjolein Steffens-van de Water is lid van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (VNG).
Aanverwant:2006 - 2014Mevr. Marjolein Steffens-van de Water, Raadslid, HAP - Haarlemmermeerse Actieve Politiek, gemeente Haarlemmermeer