Overheid in Noord-Holland

Gemeente Haarlemmermeer (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (9 resultaten)

Dhr. Carel Brugman

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2012 (5 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Gemeentesecretaris Carel Brugman heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke ontwikkeling, Organisatieontwikkeling, Veiligheidsontwikkeling, communicatie en corporate control.Werkzaamheden bij de Overheid:
Carel Brugman is gemeentesecretaris van de gemeente Haarlemmermeer. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Haarlemmermeer. Ook is Carel Brugman algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Carel Brugman is lid van het directieteam van de gemeente Haarlemmermeer.
Aanverwant:2003 - 2011Dhr. Carel Brugman, Gemeentesecretaris, gemeente Leeuwarden

Dhr. Adam Elzakalai

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: september 2013 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Economische Zaken, Sport, P&O, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Adam Elzakalai (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Luchthavenzaken, Citymarketing en Evenementen, Ruimtelijke Ordening, Sport en Personeel.

Adam Elzakalai is de derde locoburgemeester bij de gemeente Haarlemmermeer.

Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Adam Elzakalai (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Schiphol, Agrarische sector, Citymarketing en evenementen, Kunst en cultuur, Wonen, verstedelijking en verantwoordelijk voor de afwikkeling van de VINEX (samen met wethouder Nobel) in de gemeente Haarlemmermeer.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van maart 2010 tot september 2013 was Adam Elzakalai gemeenteraadslid in Haarlemmermeer. Adam Elzakalai was binnen de gemeenteraad woordvoerder economie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Adam Elzakalai (VVD) 580 voorkeurstemmen.   

Dhr. Onno Hoes

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst vanaf: november 2017
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en Veiligheid

Dhr. Tom Horn

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, BedrijfsvoeringToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Tom Horn (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Welzijn, Zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning, Volksgezondheid, Wonen, Bedrijfsvoering, Organisatie en ICT.

Tom Horn is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Haarlemmermeer.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Tom Horn (PvdA) 1990 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Tom Horn, Raadslid, PvdA, gemeente Haarlemmermeer

Dhr. John Nederstigt

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst gegaan: april 2010Uit dienst vanaf: januari 2018 (7 jaar, 9 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Economische Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder John Nederstigt (D66) heeft in zijn portefeuille: Duurzame Economische Ontwikkeling en –Inrichting, Energie, Ontwikkeling en herstructurering bedrijventerreinen en Kantorenlocaties, duurzaamheidsbeleid, Waterbeheer, Agrarisch beleid, Milieu, Grootschalig groen en recreatie, Kennis en innovatie, Jeugdzorg, Onderwijsbeleid en gerelateerd arbeidsmarktbeleid.

John Nederstigt is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Haarlemmermeer.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder John Nederstigt (D66) heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, Werk, Jeugd en verantwoordelijk voor het Onderwijs (beleid) in de gemeente Haarlemmermeer. Wethouder Nederstigt is de vijfde locoburgemeester in de gemeente Haarlemmermeer.
Werkzaamheden bij de Overheid:
John Nederstigt is bestuurslid bij de wethoudersvereniging.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft John Nederstigt (D66) 735 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014 - 2014Dhr. John Nederstigt, Raadslid, D66, gemeente Haarlemmermeer

Dhr. Ap Reinders

Functie: WethouderPolitiek: HAP - Haarlemmermeerse Actieve Politiek
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ap Reinders (HAP) heeft in zijn portefeuille: Ondernemerschap, Dienstverlening Bedrijven, Participatie Bedrijven, Arbeidsmarktbeleid, Sociale Zaken en het Aanbestedingsbeleid.

Ap Reinders is de zesde locoburgemeester bij de gemeente Haarlemmermeer.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ap Reinders (HAP) 55 voorkeurstemmen.

Dhr. Derk Reneman

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Cultuur, Mobiliteit, Subsidies, Infrastructuur, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Derk Reneman (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën en Grondzaken, Subsidiebeleid, Vergunningen, Cultuurbeleid, Deregulering, Verkeer en Vervoer.

Derk Reneman is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Haarlemmermeer.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Derk Reneman (VVD) 148 voorkeurstemmen.   
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Derk Reneman, Raadslid, VVD, gemeente Haarlemmermeer

Mevr. Marjolein Steffens-van de Water

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider HAP - Haarlemmermeerse Actieve Politiek
Lijsttrekker HAP - Haarlemmermeerse Actieve Politiek (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marjolein Steffens-van de Water (HAP) heeft in haar portefeuille: Dienstverlening burgers, Participatie burgers (samen met de burgemeester – Wijken- en kernencontacten), Jeugdparticipatie, Doelgroepenbeleid en Emancipatie, Maatschappelijk Vastgoed, Beheer en Onderhoud/ Fysieke Leefomgeving.

Marjolein Steffens - van de Water is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Haarlemmermeer.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marjolein Steffens-van de Water (HAP) 5155 voorkeurstemmen.

Marjolein Steffens-van de Water is lid van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (VNG).
Aanverwant:2006 - 2014Mevr. Marjolein Steffens-van de Water, Raadslid, HAP - Haarlemmermeerse Actieve Politiek, gemeente Haarlemmermeer

Dhr. Theo Weterings

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst gegaan: april 2007Uit dienst vanaf: november 2017 (10 jaar, 7 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2014-2017
Burgemeester Theo Weterings (VVD) heeft in zijn portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Openbare orde, Veiligheid en Handhaving, Brandweer, Wijken- en kernencontacten (samen met wethouder Steffens), Burgerzaken, Internationale betrekkingen, Communicatie en onderzoek, Juridische zaken en het Integriteitsbeleid.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Theo Weterings (VVD) heeft in zijn portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Openbare orde, veiligheid en handhaving, Brandweer, Wijken- en kernencontacten, Burgerzaken, Internationale betrekkingen, Communicatie en onderzoek, Juridische zaken en verantwoordelijk voor het Integriteitsbeleid (samen met wethouder Nobel) in de gemeente Haarlemmermeer.

Burgemeester Theo Weterings is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Burgemeester Theo Weterings is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Theo Weterings is voorzitter van de commissie Bestuur en Veiligheid (VNG).

In 2015 ruilt Theo Weterings tijdelijk het burgemeesterschap met Geke Faber (burgemeester van Zaanstad).
Aanverwant:2001 - 2007Dhr. Theo Weterings, Burgemeester, VVD, gemeente Beverwijk1999 - heden Dhr. Theo Weterings, Statenlid, VVD Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland1994 - 2001Dhr. Theo Weterings, Wethouder, VVD Rijswijk, gemeente Rijswijkheden Dhr. Theo Weterings, Raadslid, VVD Tilburg, gemeente Tilburg