Overheid in Noord-Holland

Gemeente Heemskerk (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (35 resultaten)

Dhr. Nuzjan Abdullah

Functie: RaadslidPolitiek: Liberaal Heemskerk
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)

Dhr. Jan Geert Bakker

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)

Mevr. Mieke Baltus

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: juli 2013 (5 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Mieke Baltus (CDA) heeft in haar portefeuille: Bestuur (waaronder college, integriteit, verkiezingen), Kabinetszaken als Koninklijke Onderscheidingen, Internationale contacten en intergemeentelijke zaken, Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, rampenbestrijding, integraal veiligheidsbeleid en integrale handhaving), Burgerzaken, Bedrijfsvoering: public relations en representatie, Lid algemeen bestuur, Lid bestuurscommissie Openbare Veiligheid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland.

Coalitieperiode 2014-2018
Mieke Baltus (CDA) heeft in haar portefeuille: de wettelijke taken, zoals openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding; veiligheidsregio Kennemerland, regionale samenwerking, burgerzaken, strategische visie 2040, programmaraad Noord-Holland, gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en Zuid-Kennemerland en het regionaal college.

Bestuursperiode 2013-2014
Mieke Baltus (CDA) heeft in haar portefeuille: de wettelijke taken, zoals openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, veiligheidsregio Kennemerland, regionale samenwerking, burgerzaken, strategische visie 2040, programmaraad Noord-Holland en regionaal college.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Mieke Baltus is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W Heemskerk) als de gemeenteraad van Heemskerk. Burgemeester Mieke Baltus is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Heemskerk.
Aanverwant:2007 - 2013Mevr. Mieke Baltus, Burgemeester, CDA Uitgeest, gemeente Uitgeest2002 - 2007Mevr. Mieke Baltus, Wethouder, CDA Heemskerk, gemeente Heemskerk

Dhr. Bertus Berghuis

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)

Dhr. Walter Brander

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Waarnemend Directeur / Algemeen Projectleider Strategische Projecten, gemeente Heemskerk.

2006 - 2012
Afdelingshoofd van de afdeling Stadszaken in de gemeente Heemskerk.

2003 - 2006
Afdelingshoofd Stedelijke en Civiele Programmering in de gemeente Heemskerk.


Dhr. Theo Breedijk

Functie: RaadslidPolitiek: Heemskerk Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Jos Burger

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)

Dhr. Piet Burgering

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Piet Burgering (D66) 30 voorkeurstemmen.Aanverwant:heden Dhr. Piet Burgering, 0, D66 Noord-Holland, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Mevr. Sabine de Kroon

Functie: GriffierIn dienst sinds: februari 2019 (5 dagen in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier HeemskerkWerkzaamheden bij de Overheid:
Sabine de Kroon was bestuursadviseur bij de vereniging van griffiers.

Dhr. Gaatze de Vries

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Infrastructuur, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gaatze de Vries heeft in de portefeuille: Ruimtelijke ordening en Omgevingswet, Herverkaveling bedrijfsterreinen, Projecten als De Trompet en De Houtwegen, Grondzaken, grondprijzenbeleid, Agrarische zaken, Milieu, Duurzaamheid, Verkeer en vervoer, Infrastructuur (als groen, water, riolering, wegen en verlichting),
Beheer openbare ruimte, Bouw- en woningtoezicht, vergunning en handhaving, Bedrijfsvoering: dienstverlening.
bestuurlijke vertegenwoordiging in de Grondexploitatiemaatschappij Broekpolder, Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaansteek en NV HVC, Omgevingsdienst IJmond, ReinUnie.

Wethouder Gaatze de Vries is de 3e locoburgemeester.