Overheid in Noord-Holland

Gemeente Heemskerk (Noord-Holland)

Pagina 1 van 9 (89 resultaten)

Mevr. Mieke Baltus

Functie: WethouderPolitiek: CDA Heemskerk
Coalitie
In dienst gegaan: maart 2002Uit dienst sinds: maart 2007 (5 jaar, 1 dagen in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder was Mieke Baltus raadslid in Heemskerk.
Aanverwant:2013 - heden Mevr. Mieke Baltus, Burgemeester, CDA, gemeente Heemskerk2007 - 2013Mevr. Mieke Baltus, Burgemeester, CDA Uitgeest, gemeente Uitgeest

Mevr. Mieke Baltus

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: juli 2013 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Mieke Baltus (CDA) heeft in haar portefeuille: de wettelijke taken, zoals openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding;
veiligheidsregio Kennemerland, regionale samenwerking, burgerzaken, strategische visie 2040, programmaraad Noord-Holland, gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en Zuid-Kennemerland en het regionaal college.

Bestuursperiode 2013-2014
Burgemeester Mieke Baltus (CDA) heeft in haar portefeuille: de wettelijke taken, zoals openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, veiligheidsregio Kennemerland, regionale samenwerking, burgerzaken, strategische visie 2040, programmaraad Noord-Holland en regionaal college.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Mieke Baltus is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W Heemskerk) als de gemeenteraad van Heemskerk. Burgemeester Mieke Baltus is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Heemskerk.
Aanverwant:2007 - 2013Mevr. Mieke Baltus, Burgemeester, CDA Uitgeest, gemeente Uitgeest2002 - 2007Mevr. Mieke Baltus, Wethouder, CDA Heemskerk, gemeente Heemskerk

Dhr. Cees Beentjes

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker PvdA (2010)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2010 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Cees Beentjes (PvdA) heeft in zijn portefeuille: sociaal domein, decentralisaties AWBZ en Wmo, welzijn, volksgezondheid, armoedebeleid, ouderenbeleid en het jeugdbeleid.

Cees Beentjes is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Heemskerk.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Cees Beentjes (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Buurtgericht werken •Beheer openbare ruimte, zoals beheer en onderhoud wegen, straten en pleinen, sportvelden, openbaar groen, openbare verlichting, speelvoorzieningen, accommodatiebeleid- en beheer •Verkeer en vervoer •Sport en recreatie •Onderwijs (waaronder leerplicht, onderwijshuisvesting, lokaal onderwijsbeleid), Brede school, Volwasseneneducatie en verantwoordelijk voor het Recreatieschap Alkmaardermeer in de gemeente Heemskerk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Cees Beentjes (PvdA) 228 voorkeurstemmen. Cees Beentje (PvdA) heeft 1347 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.
      
Wethouder Cees Beentjes was eerder gemeenteraadslid van PvdA.

Mevr. Cees Beentjes-Komen

Functie: RaadslidPolitiek: D66 Heemskerk
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Cees Beentjes - Koomen is fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Heemskerk.

Mevr. Adrienne Bloem

Functie: GemeentesecretarisIn dienst gegaan: augustus 2013Uit dienst sinds: januari 2017 (3 jaar, 5 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Adrienne Bloem is gemeentesecretaris van de gemeente Heemskerk. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W van Heemskerk. Ook is Adrienne Bloem algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Dhr. Jan Boer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Boer / Liberaal Heemskerk
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 25 dagen in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Jan Boer is fractievoorzitter namens de Fractie Boer in de gemeenteraad Heemskerk.

Gemeenteraadslid Boer was tot juli 2012 fractievoorzitter van GroenLinks Heemskerk.

Jan Boer (GroenLinks) heeft 69 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. 

Aanverwant:2010Dhr. Jan Boer, Raadslid, Stadspartij Leiden Ontzet, gemeente Leiden

Mevr. Anneke Boersma-Wiersma

Functie: RaadslidPolitiek: CDA Heemskerk

Dhr. Jan Boots

Functie: RaadslidPolitiek: Heemskerk Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2011 (6 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Boots (Heemskerk Lokaal) 67 voorkeurstemmen.
       
Tot oktober 2012 was Gemeenteraadslid Jan Boots lid van Liberaal Heemskerk.

Dhr. Walter Brander

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2012 (6 jaar, 22 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Waarnemend Directeur / Algemeen Projectleider Strategische Projecten, gemeente Heemskerk.

2006 - 2012
Afdelingshoofd van de afdeling Stadszaken in de gemeente Heemskerk.

2003 - 2006
Afdelingshoofd Stedelijke en Civiele Programmering in de gemeente Heemskerk.


Dhr. Jeroen Broeders

Functie: GriffierIn dienst sinds: augustus 2015 (2 jaar, 5 maanden in dienst)