Overheid in Noord-Holland

Gemeente Heemskerk (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (35 resultaten)

Mevr. Marieke van Dijk

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker D66 (2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2014 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Juridische zaken, Sociale Zaken, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marieke van Dijk (D66) heeft in haar portefeuille: (Regionale) economische ontwikkelingen, inclusief de Metropool Regio Amsterdam, Toerisme, Kust en strand, Participatiewet, werk en inkomen, schuldhulpverlening en armoedebeleid, Financiën, waaronder belastingen en heffingen, en de Bank van Nederlandse Gemeenten, Bedrijfsvoering: personeel en organisatie, juridische zaken en Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!.

Wethouder Van Dijk is de 4e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marieke van Dijk (D66) heeft in haar portefeuille: financiën, w.o. belastingen en heffingen en werk en inkomen, participatiewet, inkoop en aanbesteding, regionale economische zaken, kust, gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! en NV Bank van Nederlandse Gemeenten.

Marieke van Dijk is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Heemskerk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marieke van Dijk (D66) 559 voorkeurstemmen. Marieke van Dijk (D66) heeft 166 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. 
Aanverwant:2014Mevr. Marieke van Dijk, Raadslid, D66, gemeente Heemskerk

Dhr. Gaatze de Vries

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Infrastructuur, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gaatze de Vries heeft in de portefeuille: Ruimtelijke ordening en Omgevingswet, Herverkaveling bedrijfsterreinen, Projecten als De Trompet en De Houtwegen, Grondzaken, grondprijzenbeleid, Agrarische zaken, Milieu, Duurzaamheid, Verkeer en vervoer, Infrastructuur (als groen, water, riolering, wegen en verlichting),
Beheer openbare ruimte, Bouw- en woningtoezicht, vergunning en handhaving, Bedrijfsvoering: dienstverlening.
bestuurlijke vertegenwoordiging in de Grondexploitatiemaatschappij Broekpolder, Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaansteek en NV HVC, Omgevingsdienst IJmond, ReinUnie.

Wethouder Gaatze de Vries is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Aad Schoorl

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Heemskerk Lokaal
Lijsttrekker Heemskerk Lokaal (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Bibliotheek, Sport, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Aad Schoorl (Heemskerk Lokaal) heeft in zijn portefeuille: Maatschappelijke ontwikkelingen, Kunst en cultuur, waaronder bibliotheek en Cultuurhuis Heemskerk, Sport en recreatie, Jeugd(zorg), Onderwijs(huisvesting), passend onderwijs, volwasseneneducatie, leerplicht, kinderopvang, Inburgering en emancipatie, Dierenwelzijn, Faciliteringsbeleid gemeentelijke gebouwen, waaronder welzijn- en sportaccommodaties, Beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed, Monumentenzorg en archeologie, Bedrijfsvoering: communicatie en burgerparticipatie, Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland.

Wethouder Schoorl is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Aad Schoorl (Heemskerk Lokaal) heeft in zijn portefeuille: onderwijs en accommodatiebeleid en -beheer, sport en recreatie, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekschool, kinderopvang, leerplicht, volwasseneneducatie, diversiteit / emancipatie, speelvoorzieningen, dierenwelzijn, communicatie en burgerparticipatie, gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht / RMC Zuid- en Midden-Kennemerland.

Aad Schoorl is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Heemskerk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Aad Schoorl (Heemskerk Lokaal) 1465 voorkeurstemmen. Aad Schoorl heeft 104 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.
Aanverwant:2014Dhr. Aad Schoorl, Raadslid, Heemskerk Lokaal, gemeente Heemskerk

Dhr. Krijn Rijke

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Bedrijfsvoering, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Krijn Rijke heeft in zijn portefeuille: Wet maatschappelijke ondersteuning, inclusief coördinatie sociaal domein, Zorg en welzijn, volksgezondheid, ouderenbeleid, vrijwilligers en mantelzorgers, Wonen, verduurzaming woningvoorraad, Herstructurering, Woningbouwprojecten als De Velst, Debora Bakelaan en stationsomgeving, Diversiteit, Buurtbeheer en burgerkracht, Bedrijfsvoering: inkoop en aanbesteding, ICT en facilitaire zaken, Bestuurlijke vertegenwoordiging in de Grondexploitatiemaatschappij CV Tweede Fase Heemskerk, Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaansteek en NV HVC, IJmond Werkt!, ReinUnie, Lid bestuurscommissie publieke gezondheid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland.

Krijn Rijke is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Jan Geert Bakker

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Dhr. Karel Rozemeijer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Liberaal Heemskerk
Politiek leider Liberaal Heemskerk
Lijsttrekker Liberaal Heemskerk (2018)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2006 (13 jaar, 24 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Karel Rozemeijer is fractievoorzitter Liberaal Heemskerk.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Karel Rozemeijer (Liberaal Heemskerk) 378 voorkeurstemmen. Karel Rozemeijer (PvdA) heeft 144 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.

Gemeenteraadslid Karel Rozemeijer was tot augustus 2012 lid van PvdA Heemskerk.

Dhr. Freek Koster

Functie: RaadslidPolitiek: Heemskerk Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Freek Koster (Heemskerk Lokaal) 164 voorkeurstemmen.

Dhr. Theo Breedijk

Functie: RaadslidPolitiek: Heemskerk Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Donny van den Berg

Functie: RaadslidPolitiek: Liberaal Heemskerk
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Dhr. Mark Wouters

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mark Wouters (D66) 259 voorkeurstemmen.