Overheid in Noord-Holland

Gemeente Heemskerk (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (34 resultaten)

Dhr. Jornt Ozenga

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2018 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Bert Peen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juni 2001 (17 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Hoofd Facilitaire Zaken, gemeente Heemstede.Werkzaamheden bij de Overheid:
2001 - 2005
Hoofd Welzijn & Sport, gemeente Heemstede.

Dhr. Dick Ris

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 1995 (23 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: ICTToelichting: Adviseur informatieveiligheid.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2003 tot 2013 is Dick Ris bureauhoofd Bedrijfsbureau in de gemeente Heemskerk.

Dhr. Walter Brander

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2012 (6 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Waarnemend Directeur / Algemeen Projectleider Strategische Projecten, gemeente Heemskerk.

2006 - 2012
Afdelingshoofd van de afdeling Stadszaken in de gemeente Heemskerk.

2003 - 2006
Afdelingshoofd Stedelijke en Civiele Programmering in de gemeente Heemskerk.


Dhr. John van Nimwegen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft John van Nimwegen (CDA) 1576 voorkeurstemmen.

Dhr. Sindo Nez Queija

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (4 maanden in dienst)

Dhr. J. Schouws

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (2 maanden in dienst)

Dhr. Leo Tillmans

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leo Tilmans (CDA) 165 voorkeurstemmen.

Dhr. Krijn Rijke

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Bedrijfsvoering, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Krijn Rijke heeft in zijn portefeuille: Wet maatschappelijke ondersteuning, inclusief coördinatie sociaal domein, Zorg en welzijn, volksgezondheid, ouderenbeleid, vrijwilligers en mantelzorgers, Wonen, verduurzaming woningvoorraad, Herstructurering, Woningbouwprojecten als De Velst, Debora Bakelaan en stationsomgeving, Diversiteit, Buurtbeheer en burgerkracht, Bedrijfsvoering: inkoop en aanbesteding, ICT en facilitaire zaken, Bestuurlijke vertegenwoordiging in de Grondexploitatiemaatschappij CV Tweede Fase Heemskerk, Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaansteek en NV HVC, IJmond Werkt!, ReinUnie, Lid bestuurscommissie publieke gezondheid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland.

Krijn Rijke is de 2e locoburgemeester.

Mevr. Mieke Baltus

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: juli 2013 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Mieke Baltus (CDA) heeft in haar portefeuille: Bestuur (waaronder college, integriteit, verkiezingen), Kabinetszaken als Koninklijke Onderscheidingen, Internationale contacten en intergemeentelijke zaken, Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, rampenbestrijding, integraal veiligheidsbeleid en integrale handhaving), Burgerzaken, Bedrijfsvoering: public relations en representatie, Lid algemeen bestuur, Lid bestuurscommissie Openbare Veiligheid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland.

Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Mieke Baltus (CDA) heeft in haar portefeuille: de wettelijke taken, zoals openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding; veiligheidsregio Kennemerland, regionale samenwerking, burgerzaken, strategische visie 2040, programmaraad Noord-Holland, gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en Zuid-Kennemerland en het regionaal college.

Bestuursperiode 2013-2014
Burgemeester Mieke Baltus (CDA) heeft in haar portefeuille: de wettelijke taken, zoals openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, veiligheidsregio Kennemerland, regionale samenwerking, burgerzaken, strategische visie 2040, programmaraad Noord-Holland en regionaal college.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Mieke Baltus is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W Heemskerk) als de gemeenteraad van Heemskerk. Burgemeester Mieke Baltus is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Heemskerk.
Aanverwant:2007 - 2013Mevr. Mieke Baltus, Burgemeester, CDA Uitgeest, gemeente Uitgeest2002 - 2007Mevr. Mieke Baltus, Wethouder, CDA Heemskerk, gemeente Heemskerk