Overheid in Noord-Holland

Gemeente Heemskerk (Noord-Holland)

Pagina 3 van 4 (35 resultaten)

Dhr. Jornt Ozenga

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Bert Peen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juni 2001 (17 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Hoofd Facilitaire Zaken, gemeente Heemstede.Werkzaamheden bij de Overheid:
2001 - 2005
Hoofd Welzijn & Sport, gemeente Heemstede.

Dhr. Krijn Rijke

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Bedrijfsvoering, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Krijn Rijke heeft in zijn portefeuille: Wet maatschappelijke ondersteuning, inclusief coördinatie sociaal domein, Zorg en welzijn, volksgezondheid, ouderenbeleid, vrijwilligers en mantelzorgers, Wonen, verduurzaming woningvoorraad, Herstructurering, Woningbouwprojecten als De Velst, Debora Bakelaan en stationsomgeving, Diversiteit, Buurtbeheer en burgerkracht, Bedrijfsvoering: inkoop en aanbesteding, ICT en facilitaire zaken, Bestuurlijke vertegenwoordiging in de Grondexploitatiemaatschappij CV Tweede Fase Heemskerk, Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaansteek en NV HVC, IJmond Werkt!, ReinUnie, Lid bestuurscommissie publieke gezondheid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland.

Krijn Rijke is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Dick Ris

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 1995 (24 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: ICTToelichting: Adviseur informatieveiligheid.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2003 tot 2013 is Dick Ris bureauhoofd Bedrijfsbureau in de gemeente Heemskerk.

Dhr. Karel Rozemeijer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Liberaal Heemskerk
Politiek leider Liberaal Heemskerk
Lijsttrekker Liberaal Heemskerk (2018)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2006 (13 jaar, 24 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Karel Rozemeijer is fractievoorzitter Liberaal Heemskerk.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Karel Rozemeijer (Liberaal Heemskerk) 378 voorkeurstemmen. Karel Rozemeijer (PvdA) heeft 144 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.

Gemeenteraadslid Karel Rozemeijer was tot augustus 2012 lid van PvdA Heemskerk.

Mevr. Fevziye Sahin

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Sahin Fevziye (PvdA) 266 voorkeurstemmen.

Dhr. Aad Schoorl

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Heemskerk Lokaal
Lijsttrekker Heemskerk Lokaal (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Bibliotheek, Sport, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Aad Schoorl (Heemskerk Lokaal) heeft in zijn portefeuille: Maatschappelijke ontwikkelingen, Kunst en cultuur, waaronder bibliotheek en Cultuurhuis Heemskerk, Sport en recreatie, Jeugd(zorg), Onderwijs(huisvesting), passend onderwijs, volwasseneneducatie, leerplicht, kinderopvang, Inburgering en emancipatie, Dierenwelzijn, Faciliteringsbeleid gemeentelijke gebouwen, waaronder welzijn- en sportaccommodaties, Beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed, Monumentenzorg en archeologie, Bedrijfsvoering: communicatie en burgerparticipatie, Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland.

Wethouder Schoorl is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Aad Schoorl (Heemskerk Lokaal) heeft in zijn portefeuille: onderwijs en accommodatiebeleid en -beheer, sport en recreatie, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekschool, kinderopvang, leerplicht, volwasseneneducatie, diversiteit / emancipatie, speelvoorzieningen, dierenwelzijn, communicatie en burgerparticipatie, gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht / RMC Zuid- en Midden-Kennemerland.

Aad Schoorl is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Heemskerk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Aad Schoorl (Heemskerk Lokaal) 1465 voorkeurstemmen. Aad Schoorl heeft 104 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.
Aanverwant:2014Dhr. Aad Schoorl, Raadslid, Heemskerk Lokaal, gemeente Heemskerk

Dhr. J. Schouws

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)

Mevr. Karin Smit

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Dhr. Leo Tillmans

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leo Tilmans (CDA) 165 voorkeurstemmen.