Overheid in Noord-Holland

Gemeente Heerhugowaard (Noord-Holland)

Pagina 1 van 5 (46 resultaten)

Mevr. Annette Valent-Groot

Functie: WethouderPolitiek: Senioren Heerhugowaard
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2019 (1 jaar, 10 dagen in dienst)
Portefeuille: Sport, Vergunningen, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Annette Valent-Groot heeft in haar portefeuille: Openbare ruimte incl. HVC en Volkstuinen, RO, Erfgoed, Omgevingswet, Heerhugowaardzuid, Draai, Sportbeleid en recreatie, Wmo, welzijn, beschermd wonen en ouderen, Centrumwaard (gebiedsontwikkeling) en Evenementenbeleid, incl vergunningen.

Dhr. John Does

Functie: WethouderPolitiek: HOP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Bibliotheek, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder John Does heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening (inclusief omgevingsvergunningen), Evenementen (beleid), Onderwijs en Jeugd (inclusief jeugdhulp, passend onderwijs en kinderopvang), Kunst, Cultuur en Erfgoed (inclusief Bibliotheek), Project Omgevingswet, Project De Draai, Project Heerhugowaard Zuid en Veilig Thuis.

Mevr. Monique Stam-de Nijs

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2012 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Parkeren, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Regionale samenwerking, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Monique Stam-de Nijs (VVD) heeft in haar portefeuille: Economische Zaken (inclusief toeristische recreatie, beleid bedrijfsterreinen, bedrijfscontacten, vestigingsklimaat en regionale samenwerking), Citymarketing, Mobiliteit (inclusief verkeer en vervoer, parkeerbeleid, fietsbeleid, ov knooppunten), Wonen (inclusief volkshuisvesting, huisvesting arbeidsmigranten, urgentie, woningbouwprogramma), Duurzaamheid, Project Onderdoorgang stationsgebied, inclusief Broekhorn, Project De Vaandel, Project Stadshart, Project Heliomare en Project Alton.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Monique Stam-de Nijs (VVD) heeft in haar portefeuille: WMO, Verkeer en Vervoerbeleid, Economische zaken en Duurzaamheid. Monique Stam - de Nijs is projectwethouder: Sociaal Domein, De Vaandel, Stadshart, Stationsgebied, Broekhorn en Centrumwaard.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Monique Stam-de Nijs (VVD) heeft in haar portefeuille: Economische Zaken, Verkeer en Vervoer, Wmo (inclusief ouderenbeleid), binnenstedelijke WWZ-locaties (wonen, welzijn en zorg) en is projectwethouder voor bedrijventerrein de Vaandel, ’t Stationsgebied en verantwoordelijk voor de woningbouwlocatie Broekhornpolder in de gemeente Heerhugowaard. Vanaf oktober 2013 heeft wethouder Monique Stam - de Nijs ook 'voorzitterschap Pora RO & Regionale Samenwerking' in haar portefeuille.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Monique Stam-de Nijs (VVD) 1736 voorkeurstemmen. Monique Stam-de Nijs heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 334 voorkeurstemmen.

2004 - 2012
Monique Stam - de Nijs is fractievoorzitter / gemeenteraadslid VVD Heerhugowaard, gemeente Heerhugowaard. 


Dhr. Bert Fintelman

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2019 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Sociale Zaken, Subsidies, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Bert Fintelman heeft in de portefeuille: Sociale zaken en werkgelegenheid (uitkeringen reintegratie wsw, beschut werken, schuldhulp minima en armoedebeleid, jongerenloket, fusie WNK en Haltewerk en regionaal platform arbeidsmarkt (RPA), van school naar werk en werk naar werk), Financiën (maatschappelijk vastgoed, inkoop en aanbesteding, subsidieverordening, accountant en auditcommissie, belastingen), Bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, Dienstverlening en ICT), Project Ambtelijke Fusie met Langedijk (Beleid), Project Middenweg Zuid, Project De Bever en Project Reijnderseiland.

Dhr. Bert Blase

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: Code OranjeIn dienst sinds: februari 2017 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bert Blase heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Brandweer en rampenbestrijding, Toezicht en handhaving, Huiselijk geweld, Ondermijning, Intergemeentelijke samenwerking en bestuurlijke organisatie, Bestuurlijke coördinatie en Juridische zaken, Representatie, Stedenband en Project Ambtelijke fusie (Samenwerking).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 2018 is Bert Blase lid van de PvdA.

In maart 2018 is Bert Blase formateur in de gemeente Bergen en verkenner in de gemeente Vlaardingen.

Dhr. Jasper John

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Hudson Louis

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Monique Bankras-van der Klein

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter HOP (2018-2019)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2010 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Monique Bankras-van der Klein (HOP - Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij) 207 voorkeurstemmen. Monique Bankras-van der Klein heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 127 voorkeurstemmen.

Mevr. Femke Lammerts

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Sebastian Visser

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Nederland Duurzaam (2018-)
Lijsttrekker Nederland Duurzaam (2018)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 2 maanden in dienst)