Overheid in Noord-Holland

Gemeente Heerhugowaard (Noord-Holland)

Pagina 1 van 5 (45 resultaten)

Mevr. Liesbeth Schreiner

Functie: GriffierIn dienst sinds: mei 2012 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Liesbeth Schreiner is raadsgriffier van de gemeenteraad in Heerhugowaard. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad en de raadscommissies. Liesbeth Schreiner is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

De griffie van de gemeente Heerhugowaard is bereikbaar op: griffie@heerhugowaard.nl.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Liesbeth Schreiner is bestuurslid (communicatie) bij de vereniging van griffiers.

Mevr. Shirley Wolkorte-Flijders

Functie: GriffieIn dienst sinds: juni 2015 (4 jaar, 19 dagen in dienst)
Toelichting: Commissiegriffier.

Dhr. Eddo Blind

Functie: ManagerIn dienst sinds: september 2005 (13 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Manager Bedrijfsvoering ( Advies, Financien, Facilitair, I&A).Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2013 tot 2016 is Eddo Blind afdelingshoofd Advies en Ondersteuning en van 2005 tot 2011 is Eddo Blind afdelingshoofd Burgerzaken, gemeente Heerhugowaard.

Dhr. Hans Wijnveen

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsadviseur/ loco-griffier.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2012 tot 2013 is Hans Wijnveen beleidsadviseur ruimtelijke ordening.

Mevr. Karin Hannink

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: januari 2001 (18 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Karin Hannink is strategisch adviseur (orgaan: griffie).Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2001 tot 2006 is Karin Hannink coordinator communicatie.

Dhr. Peter van Drongelen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Afdelingshoofd Handhaving, gemeente Heerhugowaard.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2007 tot 2010 is Peter van Drongelen sectorcontroller Stadsbeheer en Brandweer & Rampenbestrijding.

Dhr. Joost den Hertog

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juni 2009 (10 jaar, 20 dagen in dienst)
Toelichting: Joost den Hertog is gemeentesecretaris van de gemeente Heerhugowaard. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Heerhugowaard. Ook is Joost den Hertog algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester.Joost den Hertog woont de collegevergaderingen altijd bij en zorgt voor de verslaglegging daarvan. Hij ondertekent, samen met de burgemeester, alle brieven van het college. Zonodig wordt hij vervangen door één van de loco-secretarissen (afdelingshoofden).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 1980 is Joost den Hertog werkzaam bij de gemeente. Van 2000 tot 2009 was Joost den Hertog sectordirecteur stadsontwikkeling en loco-secretaris.

Mevr. Marja Bakker-Nobel

Functie: Griffie
Toelichting: Griffiemedewerker.

Dhr. Anton Balm

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: september 2009 (9 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening Toelichting: Strategisch manager (vanaf 2016).
Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling (vanaf 2009).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2000 tot 2009 is Anton Balm projectmanager stadsontwikkeling.

Dhr. Bert Fintelman

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2019 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Sociale Zaken, Subsidies, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Bert Fintelman heeft in de portefeuille: Sociale zaken en werkgelegenheid (uitkeringen reintegratie wsw, beschut werken, schuldhulp minima en armoedebeleid, jongerenloket, fusie WNK en Haltewerk en regionaal platform arbeidsmarkt (RPA), van school naar werk en werk naar werk), Financiën (maatschappelijk vastgoed, inkoop en aanbesteding, subsidieverordening, accountant en auditcommissie, belastingen), Bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, Dienstverlening en ICT), Project Ambtelijke Fusie met Langedijk (Beleid), Project Middenweg Zuid, Project De Bever en Project Reijnderseiland.