Overheid in Noord-Holland

Gemeente Heerhugowaard (Noord-Holland)

Pagina 2 van 5 (46 resultaten)

Dhr. Frank de Bont

Functie: RaadslidPolitiek: HOP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Garrelt de Graaf

Functie: GriffierIn dienst sinds: augustus 2019 (10 maanden in dienst)

Mevr. Francis de Nijs-van Marle

Functie: RaadslidPolitiek: HOP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Joost den Hertog

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juni 2009 (11 jaar, 8 dagen in dienst)
Toelichting: Joost den Hertog is gemeentesecretaris van de gemeente Heerhugowaard. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Heerhugowaard. Ook is Joost den Hertog algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester.Joost den Hertog woont de collegevergaderingen altijd bij en zorgt voor de verslaglegging daarvan. Hij ondertekent, samen met de burgemeester, alle brieven van het college. Zonodig wordt hij vervangen door één van de loco-secretarissen (afdelingshoofden).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 1980 is Joost den Hertog werkzaam bij de gemeente. Van 2000 tot 2009 was Joost den Hertog sectordirecteur stadsontwikkeling en loco-secretaris.

Dhr. Gijs Dirkmaat

Functie: RaadslidPolitiek: Senioren Heerhugowaard
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. John Does

Functie: WethouderPolitiek: HOP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Bibliotheek, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder John Does heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening (inclusief omgevingsvergunningen), Evenementen (beleid), Onderwijs en Jeugd (inclusief jeugdhulp, passend onderwijs en kinderopvang), Kunst, Cultuur en Erfgoed (inclusief Bibliotheek), Project Omgevingswet, Project De Draai, Project Heerhugowaard Zuid en Veilig Thuis.

Dhr. Michael Feelders

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Politiek leider D66
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Michael Feelders 111 voorkeurstemmen.

Dhr. Bert Fintelman

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2019 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Sociale Zaken, Subsidies, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Bert Fintelman heeft in de portefeuille: Sociale zaken en werkgelegenheid (uitkeringen reintegratie wsw, beschut werken, schuldhulp minima en armoedebeleid, jongerenloket, fusie WNK en Haltewerk en regionaal platform arbeidsmarkt (RPA), van school naar werk en werk naar werk), Financiën (maatschappelijk vastgoed, inkoop en aanbesteding, subsidieverordening, accountant en auditcommissie, belastingen), Bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, Dienstverlening en ICT), Project Ambtelijke Fusie met Langedijk (Beleid), Project Middenweg Zuid, Project De Bever en Project Reijnderseiland.

Dhr. David Gosselaar

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2019 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Anja Grim

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 2 maanden in dienst)