Overheid in Noord-Holland

Gemeente Hilversum (Noord-Holland)

Pagina 1 van 6 (57 resultaten)

Dhr. Pieter Broertjes

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: juli 2011 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Pieter Broertjes heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Crisisbeheersing, Communicatie en Bestuurlijke aangelegenheden.

Coalitieperiode 2014-2018
Pieter Broertjes heeft in zijn portefeuille: openbare orde en veiligheid, communicatie, bestuurlijke aangelegenheden (toegankelijkheid van de bewoner naar bestuur en organisatie, integriteit, boegbeeld voor media, regio etc.).

Bestuursperiode 2011-2014
Pieter Broertjes heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid en verantwoordelijk voor de communicatie in de gemeente Hilversum.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Pieter Broertjes is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Hilversum.

Dhr. Dick Emmer

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Mevr. Miep Drenth

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2004 (15 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend raadsgriffier en commissiegriffier (commissie Samenleving en Verkeer).

Dhr. Frank Zwertbroek

Functie: GriffieIn dienst sinds: juni 2011 (8 jaar, 20 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Adjunct-Griffier Gemeenteraad Hilversum.

Dhr. Paul van Ruitenbeek

Functie: GriffierIn dienst sinds: mei 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Paul van Ruitenbeek adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers in Hilversum.Werkzaamheden bij de Overheid:
Griffier Paul van Ruitenbeek is bestuurslid van de Vereniging van Griffiers (VvG). Hij heeft in zijn portefeuille: Integere politiek en bestuur.

Dhr. Jaap Huib van der Knaap

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: februari 2008 (11 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, InfrastructuurToelichting: ICT architect.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2008 tot 2013 is Jaap Huib van der Knaap projectleider ICT bij de gemeente Hilversum.

Van 1998 tot 2005 is Jaap Huib van der Knaap hoofd automatisering.

Dhr. Ad Bijl

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: februari 2008 (11 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Werkzaamheden bij de Overheid:
Projectleider / Hoofd Sociale Zaken, gemeente Hilversum.

2000 - 2008
Controller, gemeente Hilversum.

Mevr. Tessa van de Beld

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juni 2006 (13 jaar, 21 dagen in dienst)
Toelichting: Afdelingsmanager Beleidsuitvoering.Werkzaamheden bij de Overheid:
2006-2013  
Afdelingshoofd Publiekszaken, gemeente Hilversum.

2001 - 2005
Afdelingshoofd Burgerzaken, gemeente Hilversum.

1999 - 2001
Projectleider Belastingen, gemeente Hilversum.

Mevr. Linda Warmerdam

Functie: ManagerIn dienst sinds: oktober 2011 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: BurgerzakenToelichting: Manager afdeling publiekszaken.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2011 tot 2014 is Linda Warmerdam hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling bjj de gemeente Hilversum.

Mevr. Jolande van Hengel

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: augustus 2006 (12 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: P&OToelichting: Programmamanager Organisatieontwikkeling.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2006 tot 2014 is Jolanda van Hengel afdelingshoofd Communicatie bij de gemeente Hilversum.