Overheid in Noord-Holland

Gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland)

Pagina 1 van 5 (49 resultaten)

Dhr. Theo Meskers

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 23 dagen in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Theo Meskers heeft in zijn portefeuille: havens en visserij, De Kop Werkt! (inclusief Match 2020), recreatie & toerisme, verkeer & vervoer, energietransitie, Greenport NHN, plattelandsbeleid (P10), monumenten, kunst en cultuur, ontwikkelingsbedrijf NHN, P10 en huisvesting arbeidsmigranten.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Theo Meskers lis lid Dagelijks bestuur P10.

Dhr. Theo Groot

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 3 dagen in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Openbare werken, ICT, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018 - 2022
Wethouder Theo Groot (CDA) heeft in zijn portefeuille: ruimtelijke ordening, openbare ruimte, woningbouw, financiën, vastgoed & grondzaken, infrastructuur, ICT, klimaatadaptatie en milieu, inrichting en beheer openbare ruimte, omgevingsvergunningen, vastgoed & grondzaken excl. accommodaties sport en dorpshuizen, financiën en beleidscyclus, belastingen en ICT (bestuursopdracht).

Bestuursperiode 2017 - nov 2018
Wethouder Theo Groot (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Inrichting en beheer openbare ruimte, Omgevingsvergunningen, Landbouw/Greenport, Verkeer & Vervoer, Duurzaamheid en Milieu, Project Durfsportcentrum, Project Windplan Wieringermeer, Project Transformatorstation Middenmeer, Project De Kop Werkt!, Project Agriport, Project herstructurering Wieringerwerf, Ontwikkeling woonwijk t Veld Noord, Grondzaken en niet maatschappelijk vastgoed, Recreatie en toerisme, Havens en visserij, Financiën, Belastingen, Planning & Control, Heffing, invordering, kwijtschelding, Project Waddenpoort, Project De Kop Werkt! (vz), Project Omgevingsvisie, Project Regionaal havengebonden bedrijventerrein, Seizoensarbeiders en Monumenten.

Theo Groot is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2014-2017nov
Wethouder Theo Groot (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening en Openbare ruimte.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2014 wordt Theo Groot lid van het dagelijks bestuur van het RUD Noord-Holland. Het RUD is het Regionale Uitvoeringsdienst van Noord-Holland.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Theo Groot (CDA) 336 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2012 - 2014Dhr. Theo Groot, Raadslid, CDA, gemeente Hollands Kroon2012Dhr. Theo Groot, Raadslid, CDA, gemeente Wieringermeer

Mevr. Mary van Gent-Overdevest

Functie: WethouderPolitiek: Senioren Hollands Kroon
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 3 dagen in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Subsidies, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Mary van Gent heeft in haar portefeuille: zorg en welzijn, Jeugd, werk & inkomen, subsidies, accommodatiebeleid (maatschappelijk vastgoed), leerlingenvervoer, inwonersparticipatie, dierenwelzijn, sociaal domein / wijkteams, werk en inkomen incl. werkgeversservicepunt, volksgezondheid, sport, accommodatiebeleid (sport/dorpshuizen), onderwijsbeleid en IKC, onderwijshuisvesting incl. brede scholen, peuterspeelwerk / kinderopvang / VVE en bibliotheekwerk.

Mary van Gent is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017nov-2018.
Wethouder Mary van Gent-Overdevest (Senioren Hollands Kroon) heeft in haar portefeuille: Sociaal Domein / wijkteams, Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Jeugd, Maatschappelijk vastgoed, Onderwijsbeleid, Onderwijshuisvesting, Sport, Inwonerparticipatie, Subsidies, Peuterspeelzalen/ kinderopvang / VVE, Leerlingenvervoer, Kunst en cultuur, Match 2020/werkgeversservicepunt, Dierenwelzijn, Project Bouw Brede scholen (Den Oever, Hippolytushoef, Slootdorp) en Project Accommodatiebeleid.

Mary van Gent is de eerste locoburgemeester.

Bestuursperiode 2014-2017nov.
Wethouder Mary van Gent-Overdevest (Senioren Hollands Kroon) heeft in haar portefeuille: samenleving.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mary van Gent-Overdevest (Senioren Hollands Kroon) 467 voorkeurstemmen. 

Dhr. Maarten Versluis

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Dorien Sijbenga-van den Outenaar

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Anders! (2018-)
Politiek leider Anders!
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 2018 is Dorien Sijbenga-van den Outenaar raadslid voor 'Progressief Hollands Kroon'. Raadslid Dorien Sijbenga van den Outenaar was eerder fractievoorzitter van Progressief Wieringermeer in de gemeenteraad van Hollands Kroon. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dorien Sijbenga-van den Outenaar (Progressief Hollands Kroon) 604 voorkeurstemmen. In 2014 is zij lijsttrekker.

Mevr. Liesbeth Vlietstra-Wouterse

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Politiek leider D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Liesbeth Vlietstra-Wouterse (D66) 272 voorkeurstemmen.

Dhr. Lars Ruiter

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Jan Dijkshoorn

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Reginald Visser

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 23 dagen in dienst)

Dhr. Sjaak Vriend

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Sjaak Vriend (CDA) 145 voorkeurstemmen.