Overheid in Noord-Holland

Gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland)

Pagina 1 van 5 (49 resultaten)

Dhr. Theo Meskers

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Theo Meskers heeft in zijn portefeuille: havens en visserij, De Kop Werkt! (inclusief Match 2020), recreatie & toerisme, verkeer & vervoer, energietransitie, Greenport NHN, plattelandsbeleid (P10), monumenten, kunst en cultuur, ontwikkelingsbedrijf NHN, P10 en huisvesting arbeidsmigranten.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Theo Meskers lis lid Dagelijks bestuur P10.

Dhr. Theo Groot

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Openbare werken, ICT, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018 - 2022
Wethouder Theo Groot (CDA) heeft in zijn portefeuille: ruimtelijke ordening, openbare ruimte, woningbouw, financiën, vastgoed & grondzaken, infrastructuur, ICT, klimaatadaptatie en milieu, inrichting en beheer openbare ruimte, omgevingsvergunningen, vastgoed & grondzaken excl. accommodaties sport en dorpshuizen, financiën en beleidscyclus, belastingen en ICT (bestuursopdracht).

Bestuursperiode 2017 - nov 2018
Wethouder Theo Groot (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Inrichting en beheer openbare ruimte, Omgevingsvergunningen, Landbouw/Greenport, Verkeer & Vervoer, Duurzaamheid en Milieu, Project Durfsportcentrum, Project Windplan Wieringermeer, Project Transformatorstation Middenmeer, Project De Kop Werkt!, Project Agriport, Project herstructurering Wieringerwerf, Ontwikkeling woonwijk t Veld Noord, Grondzaken en niet maatschappelijk vastgoed, Recreatie en toerisme, Havens en visserij, Financiën, Belastingen, Planning & Control, Heffing, invordering, kwijtschelding, Project Waddenpoort, Project De Kop Werkt! (vz), Project Omgevingsvisie, Project Regionaal havengebonden bedrijventerrein, Seizoensarbeiders en Monumenten.

Theo Groot is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2014-2017nov
Wethouder Theo Groot (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening en Openbare ruimte.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2014 wordt Theo Groot lid van het dagelijks bestuur van het RUD Noord-Holland. Het RUD is het Regionale Uitvoeringsdienst van Noord-Holland.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Theo Groot (CDA) 336 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2012 - 2014Dhr. Theo Groot, Raadslid, CDA, gemeente Hollands Kroon2012Dhr. Theo Groot, Raadslid, CDA, gemeente Wieringermeer

Mevr. Mary van Gent-Overdevest

Functie: WethouderPolitiek: Senioren Hollands Kroon
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Subsidies, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Mary van Gent heeft in haar portefeuille: zorg en welzijn, Jeugd, werk & inkomen, subsidies, accommodatiebeleid (maatschappelijk vastgoed), leerlingenvervoer, inwonersparticipatie, dierenwelzijn, sociaal domein / wijkteams, werk en inkomen incl. werkgeversservicepunt, volksgezondheid, sport, accommodatiebeleid (sport/dorpshuizen), onderwijsbeleid en IKC, onderwijshuisvesting incl. brede scholen, peuterspeelwerk / kinderopvang / VVE en bibliotheekwerk.

Mary van Gent is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017nov-2018.
Wethouder Mary van Gent-Overdevest (Senioren Hollands Kroon) heeft in haar portefeuille: Sociaal Domein / wijkteams, Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Jeugd, Maatschappelijk vastgoed, Onderwijsbeleid, Onderwijshuisvesting, Sport, Inwonerparticipatie, Subsidies, Peuterspeelzalen/ kinderopvang / VVE, Leerlingenvervoer, Kunst en cultuur, Match 2020/werkgeversservicepunt, Dierenwelzijn, Project Bouw Brede scholen (Den Oever, Hippolytushoef, Slootdorp) en Project Accommodatiebeleid.

Mary van Gent is de eerste locoburgemeester.

Bestuursperiode 2014-2017nov.
Wethouder Mary van Gent-Overdevest (Senioren Hollands Kroon) heeft in haar portefeuille: samenleving.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mary van Gent-Overdevest (Senioren Hollands Kroon) 467 voorkeurstemmen. 

Dhr. Gerrit Roos

Functie: RaadslidPolitiek: Senioren Hollands Kroon
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juni 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 2018 is Gerrit Roos raadslid voor de VVD.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerrit Roos (VVD) 124 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2012 - 2014Dhr. Gerrit Roos, Raadslid, VVD, gemeente Hollands Kroon

Dhr. Willem Groot

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 21 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willem Groot (VVD) 196 voorkeurstemmen.

Dhr. Alexander Bugel

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Onafhankelijk HK (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Pim de Herder

Functie: RaadslidPolitiek: Senioren Hollands Kroon
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 21 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pim de Herder (Senioren Hollands Kroon) 467 voorkeurstemmen.

Tot maart 2014 is Pim de Herder raadslid voor de partij Vrije Liberalen.
Aanverwant:2006 - 2012Dhr. Pim de Herder, Raadslid, VVD, gemeente Wieringen

Mevr. Lilian Peters

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Hans van Tongerlo

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Piet Dijkstra

Functie: RaadslidPolitiek: Senioren Hollands Kroon
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 4 maanden in dienst)