Overheid in Noord-Holland

Hoogheemraadschap van Rijnland (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (39 resultaten)

Mevr. Caroline van de Wiel

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: augustus 2016 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Hennie de Groot

Functie: Griffie
Toelichting: Eerste aanspreekpunt t.a.v. vragen over de Verenigde Vergadering of commissies bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Dhr. Rogier van der Sande

Functie: DijkgraafPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zakenToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Rogier van der Sande heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Calamiteitenzorg, Communicatie, Bestuur en bedrijfsvoering, Handhaving, Coördinerend portefeuillehouder Waterbeheerplan 5, Waterakkoorden, Informatisering en automatisering, Eigendommenbeheer, Internationaal en Plaatsvervanger portefeuille Hans Plucke.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf januari 2019 is Rogier van der Sande voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Dhr. Jeroen Haan

Functie: Db-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Jeroen Haan heeft in zijn portefeuille: Waterketen, waaronder afvalwaterzuivering, waterketenbedrijf Noordwijkerhout, Samenwerking afvalwaterketen, Organisatie zuiveringsbeheer, Coördinerende portefeuille participatie, Blue Energy, 5e loco-dijkgraaf en Plaatsvervanger portefeuille Marco Kastelein.

Dhr. Waldo von Faber

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)

Dhr. Sjaak Langeslag

Functie: Db-lidPolitiek: Agrarisch & Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Sjaak Langeslag heeft in zijn portefeuille: Voldoende water, waaronder watergebiedsplannen, peilbesluiten, piekbergingen, poldergemalen, baggeren, onderwaterdrainage, legger oppervlaktewateren, 2e loco-dijkgraaf en Plaatsvervanger portefeuille Martine Leewis.

Dhr. Marco Kastelein

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Marco Kastelein heeft in zijn portefeuille: Veiligheid, waaronder primaire keringen (m.u.v. de kust), regionale keringen, overige keringen, legger waterkeringen, muskusrattenbeheer, Coördinerende portefeuille dienstverlening en deregulering, Vernieuwend besturen, waaronder HRM/ P&O, Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening, 3e loco-dijkgraaf en Plaatsvervanger portefeuille Jeroen Haan.

Dhr. Hans Pluckel

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënToelichting: Bestuursperiode 2015-201
Hans Pluckel heeft in zijn portefeuille: Financiën, waaronder P&C cyclus, heffing en invordering, kostentoedeling, effectmonitor, Kust, Coördinerende portefeuille innovatie
Vaarwegbeheer, Erfgoed, Eigendommenbeheer (overdracht assets), 1 e loco-dijkgraaf en Plaatsvervanger portefeuille Gerard Doornbos.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Hoogheemraad Hans Pluckel heeft als portefeuille: P&C-cyclus, rechtmatigheid, risicomanagement, benchmarking, Belasting & invordering, Kwijtschelding, Kostentoedeling, Eigendommenbeheer, Kustbeheer, Samenwerkingsverbanden: belastingen, Waterschapshuis (ICT), laboratoria en verantwoordelijk voor de Internationale zaken vanuit Hoogheemraadschap Van Rijnland. 

Mevr. Jolande van Hengel

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: mei 2016 (3 jaar, 25 dagen in dienst)

Mevr. L.M. Willemse

Functie: Ab-lidPolitiek: Agrarisch & Bedrijven
Aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2019 (1 maand in dienst)