Overheid in Noord-Holland

Gemeente Huizen (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (39 resultaten)

Dhr. Gerrit Pas

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerrit Pas (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Natuur en landschap, Water, wegen en openbaar groen, Verkeer en vervoer, Parkeren, Toezicht en handhaving (o.a. WABO), Gebouwenbeheer, Duurzaamheid en milieu, Kunst en cultuur.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerrit Pas (GroenLinks) 35 voorkeurstemmen. Gerrit Pas is lijstduwer.
Aanverwant:1994 - 2014Dhr. Gerrit Pas, Raadslid, GroenLinks, gemeente Huizen

Mevr. Janny Bakker-Klein

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2006, 2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2006 (11 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Infrastructuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Janny Bakker - Klein heeft in haar portefeuille: Algehele coördinatie sociaal domein, Inclusieve samenleving, Sociale infrastructuur in buurten en wijken, Gezondheidsbevordering en ziektepreventie, Sociale en economische zelfredzaamheid volwassenen, Dierenwelzijn, Financiën / Lokale lasten (inclusief belastingen, WOZ, verzekeringen), Personeel en organisatie.

Janny Bakker-Klein is de eerste locoburgemeester van Huizen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Janny Bakker - Klein heeft in haar portefeuille: Financiële en financieel-economische zaken, Belastingen en verzekeringen, Comptabiliteit en financieel beheer, Grondzaken, eigendommen en bedrijven, Volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening (invoering Wmo), Wonen, welzijn en zorg voor ouderen, Sport, recreatie en toerisme en verantwoordelijk voor het Dierenwelzijnsbeleid in de gemeente Huizen.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Janny Bakker-Klein is lid van de commissie Gezondheid en Welzijn (VNG).
   
 Janny Bakker-Klein is genomineerd voor Beste Lokale Bestuurder 2015 (Binnenlands Bestuur). In 2014 is Janny Bakker (CDA) genomineerd voor beste lokale bestuurder van Nederland.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Janny Bakker-Klein (CDA) 2125 voorkeurstemmen.

Wethouder Janny Bakker-Klein is sinds 2010 bestuurslid van de Wethoudersvereniging. Vanaf juli 2014 is Janny Bakker-Klein vicevoorzitter / secretaris van  de wethoudersvereniging. Janny Bakker is voorzitter van de congrescommissie 2015. Tevens is Janny Bakker lid van het landelijke CDA-partijbestuur.


Mevr. Marianne Verhage

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie/SGP
Coalitie, aantal zetels: 2 + 1
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Recreatie / Toerisme, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Bedrijfsvoering, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marianne Verhage-van Kooten (SGP/ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Zelfredzaamheid en participatie jeugd, Passend onderwijs, Onderwijshuisvesting, Leerlingenvervoer, Jeugdzorg, Wonen en woonruimteverdeling, Sport en recreatie, Algemene communicatie en dienstverlening, Informatie en automatisering en Facilitaire zaken.

Marianne Verhage-van Kooten is de derde locoburgemeester van Huizen.

Mevr. Marlous Verbeek-Nooijens

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marlous Verbeek-Nooijens (D66) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening en projecten, Toerisme en evenementen, Grondzaken, grondexploitaties, eigendommen, Vergunningen en Economie.

Marlous Verbeek-Nooijens is de tweede locoburgemeester van de gemeente Huizen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marlous Verbeek (D66) 2020 voorkeurstemmen.

Dhr. Fons Hertog

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: januari 2010 (8 jaar, 12 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Fons Hertog (VVD) heeft in zijn portefeuille: wettelijk aan de burgemeester toebedeelde taken (oa Openbare orde en (integrale) veiligheid, Politie en brandweer, Handhaving openbare orde), Algemeen bestuur en Bestuurlijke samenwerking.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Fons Hertog heeft in zijn portefeuille: Integrale veiligheid, Bestuurlijke ontwikkeling (samenwerking/ herindeling/ dienstverlening), Doorontwikkeling dualisme/ bestuurlijke vernieuwing, Informatie en verantwoordelijk voor de automatisering in de gemeente Huizen.

Burgemeester Fons Hertog is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Huizen. Burgemeester Fons Hertog is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Vanaf november 2017 is Fons Hertog waarnemend burgemeester. 
  
Vanaf april 2017 is Fons Hertog de oudste burgemeester van Nederland (69 jaar).

Eerder was Fons Hertog waarnemend burgemeester in de gemeente Purmerend en de gemeente Bergen. Tevens was Fons Hertog burgemeester in de gemeente Velsen en in de gemeente Haarlemmermeer.

Aanverwant:2008 - 2009Dhr. Fons Hertog, Waarnemend burgemeester, VVD, gemeente Purmerend2007 - 2008Dhr. Fons Hertog, Waarnemend burgemeester, VVD, gemeente Bergen2003 - 2006Dhr. Fons Hertog, Burgemeester, VVD, gemeente Haarlemmermeer1995 - 2003Dhr. Fons Hertog, Burgemeester, VVD, gemeente Velsen

Dhr. Rik de Bruijn

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Leefbaar Huizen (2017-)
Politiek leider Leefbaar Huizen
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rik de Bruijn (Leefbaar Huizen) 129 voorkeurstemmen.

Dhr. Ruben Woudsma

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ruben Woudsma (CDA) 144 voorkeurstemmen.

Dhr. Kees de Kok

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2006 (11 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kees de Kok (CDA) 107 voorkeurstemmen.

Dhr. Bram Schröder

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bram Schroder (D66) 95 voorkeurstemmen.

Dhr. Sjoerd van Klink

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: november 2017 (2 maanden in dienst)