Overheid in Noord-Holland

Gemeente Huizen (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (40 resultaten)

Mevr. Marlous Verbeek-Nooijens

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, P&O, Bedrijfsvoering, Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Welzijn, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marlous Verbeek-Nooijens (D66) heeft in haar portefeuille: Onderwijs, Onderwijshuisvesting, Leerlingenvervoer, Kunst en cultuur, Evenementen, Natuur en landschap, Beheer Openbare Ruimte (Water, wegen en openbaar groen), Dierenwelzijn, Personeel en organisatie, Facilitaire zaken, Gebouwenbeheer en Dienstverlening.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marlous Verbeek-Nooijens (D66) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening en projecten, Toerisme en evenementen, Grondzaken, grondexploitaties, eigendommen, Vergunningen en Economie.

Marlous Verbeek-Nooijens is de tweede locoburgemeester van de gemeente Huizen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marlous Verbeek (D66) 2020 voorkeurstemmen.

Dhr. Maarten Hoelscher

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Mobiliteit, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Maarten Hoelscher heeft in zijn portefeuille: Coördinatie sociaal domein, Zorg algemeen, Jeugdzorg, Inclusieve samenleving, Sociale infrastructuur in buurten en wijken & sociaal cultureel werk, Sociale en economische zelfredzaamheid, Mobiliteit (WMO-taxi, hulpmiddelen, gehandicaptenparkeerkaart e.d.), Armoedebeleid / minimabeleid, Maatschappelijke opvang en Burgerparticipatie.

Dhr. Roland Boom

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Parkeren, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Sport, Toezicht en (integrale) handhaving, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ronald Boom heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijke investeringsagenda, Coördinatie projecten, Grondzaken, exploitatie en eigendommen, Verkeer en vervoer, Parkeren, Sport en recreatie, Toerisme, Toezicht en handhaving & Invoering omgevingswet.

Ronald Boom is de 1e locoburgemeester.

Dhr. Bert Rebel

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bert Rebel heeft in zijn portefeuille: Financiën en lokale lasten, WOZ en verzekeringen, Werk en Inkomen / reïntegratie, Economie, Volkshuisvesting en wonen, Duurzaamheid en milieu, Bestuurlijke samenwerking (Arhi) en Governance verbonden partijen .

Dhr. Sicko Heldoorn

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 12 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Sicko Heldoorn heeft in zijn portefeuille: De wettelijk aan de toebedeelde taken (Openbare orde en (integrale) veiligheid, Politie en brandweer, Handhaving openbare orde), Algemeen bestuur en Algemene communicatie.

Dhr. Bert Schaap

Functie: RaadslidPolitiek: Dorpsbelangen Huizen
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Dhr. Bram Schröder

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Edwin Koning

Functie: RaadslidPolitiek: Leefbaar Huizen
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Mevr. Marian Rebel

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Dorpsbelangen Huizen
Lijsttrekker Dorpsbelangen Huizen (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 1998 (20 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Marian Rebel is fractievoorzitter namens Dorpsbelangen Huizen, gemeente Huizen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marian Rebel (Dorpsbelangen Huizen) 1539 voorkeurstemmen.


Dhr. Sjoerd van Klink

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: november 2017 (1 jaar, 4 maanden in dienst)