Overheid in Noord-Holland

Gemeente Langedijk (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Erik Annaert

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2004 (14 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Erik Annaert is gemeentesecretaris van de gemeente Langedijk. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Langedijk. Ook is Erik Annaert algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.
Aanverwant:2011 - heden Dhr. Erik Annaert, Statenlid, VVD, Provincie Noord-Holland

Dhr. Ad Jongenelen

Functie: WethouderPolitiek: Dorpsbelang Langedijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 14 dagen in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Vergunningen, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ad Jongenelen heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening/ruimtelijke projecten/Omgevingsvisie, Woningbouw en Volkshuisvesting, WABO (vergunningverlening en toezicht), Recreatie en Toerisme, Langedijk Ontwikkelt met Water (inclusief Oosterdelgebied), Dierenwelzijn en Dorpswethouder Sint Pancras en Koedijk.

Mevr. Leontien Kompier

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Leontien Kompier heeft in haar portefeuille: Bestuurlijke organisatie en coördinatie, Regionale samenwerking, Algemeen bestuur, Representatie,
Democratie en burgerschap, Openbare orde en Veiligheid, Drank- & Horecabeleid, Integriteitbeleid, Klachtenbehandeling en behandeling bezwaar- en beroepschriften en Handhaving.

Dhr. Nils Langedijk

Functie: WethouderPolitiek: Hart voor Langedijk/D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 14 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Nils Langedijk heeft in zijn portefeuille: Onderwijs (inhoudelijk), Openbare ruimte (w.o. groen, reiniging, onderhoud wegen en riolering, begraafplaatsen, waterbeheer en nutsvoorzieningen), Duurzaamheid, Verkeer en Vervoer, Kunst, Cultuur(historie) en Musea, Inwonersparticipatie, Subsidiebeleid en Dorpswethouder Noord- en Zuid-Scharwoude.

Dhr. Jasper Nieuwenhuizen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 29 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Sport, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jasper Nieuwenhuizen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economische Zaken, Grondbeleid/grondexploitaties, Ambtelijke fusie, Sport, Personeel en Organisatie, Gemeentelijk vastgoed, Communicatie, LHTBI, Project Vroonermeer Noord en Dorpswethouder Oudkarspel.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jasper Nieuwenhuizen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Grondbeleid (inclusief grondexploitatie), Sport, Accommodatiebeleid, Verkeer en Vervoer, Personeel en Organisatie, Regionaal Archief, Coördinatie Oosterdelgebied en projectwethouder van Vroonermeer-Noord. Jasper Nieuwenhuizen is dorpswethouder van Oudkarspel en Broek op Langedijk.

Jasper Nieuwenhuizen is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Langedijk.
Aanverwant:2010Dhr. Jasper Nieuwenhuizen, Raadslid, VVD Zijpe, gemeente Zijpe

Dhr. Marcel Reijven

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 14 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Bibliotheek, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marcel Reijven heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen, Jeugd(zorg) en Jongeren, Zorg/Wmo, schuldhulpverlening/armoedebestrijding, Integratie/Minderhedenbeleid, Bibliotheekwerk, Ouderen, Vrijwilligersbeleid en Dorpswethouder Broek op Langedijk.