Overheid in Noord-Holland

Gemeente Medemblik (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Joset Fit

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 28 dagen in dienst)
Portefeuille: Bibliotheek, Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Joset Fit (Gemeentebelangen) heeft in haar portefeuille: Onderwijshuisvesting, Sport, Zwembaden, Dorpshuizen, Kernenbeleid, Bibliotheken, Muziekscholen en Zwembaden.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Joset Fit (Gemeentebelangen) heeft in haar portefeuille: Onderwijs, Jeugdbeleid, Kunst en cultuur, Sport, Economie, Samenlevingszaken, GGD, Dorpshuizen, Kernenbeleid, Zwembaden, Bibliotheken en het Kernenbeleid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot medio 2014 was Joset Fit bestuurslid bij GemeenteBelangen Medembilk.

Dhr. Dirk Kuipers

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker PvdA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 5 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Dirk Kuipers heeft in zijn portefeuille: Onderwijsbeleid, Jeugd (curatief), Financiën en WMO.

Dhr. Harry Nederpelt

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker CDA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 28 dagen in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Harry Nederpelt (CDA) heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, Participatiewet, Toerisme & Recreatie, Economische zaken, Kunst & Cultuur.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Harry Nederpelt (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Wmo-zaken (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Toerisme, Ontwikkelingsbedrijf, Economische zaken, Recreatie en recreatieschap.
Aanverwant:2007 - 2014Dhr. Harry Nederpelt, Raadslid, CDA, gemeente Medemblik

Dhr. Frank Streng

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: juli 2011 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Frank Streng (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Toezicht en handhaving in de openbare ruimte, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie en representatie, Integriteit, Personeel en organisatie, ICT, Dienstverlening, Public Relations en Algemeen bestuur.

Coalitieperiode 2014-2018
Frank Streng (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Toezicht en handhaving in de openbare ruimte, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie en representatie, Integrale profilering van de gemeente, Personeel en organisatie, ICT, Dienstverlening, Public Relations en Algemeen bestuur.

Bestuursperiode 2011-2014
Frank Streng heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving in de openbare ruimte, bestuurlijke samenwerking, communicatie en representatie, integrale profilering van de gemeente o.m. door middel van citymarketing en verantwoordelijk voor het personeel & organisatie in de gemeente Medemblik.

Frank Streng is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Medemblik. Frank Streng is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Vanaf 2011 is Frank Streng lid van het algemeen bestuur bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
  
In 2011 fuseerden de gemeenten Ankdijk en Wevershoof tot de nieuwe gemeente Medemblik.

Eerder was Frank Streng wethouder bij de gemeente Middelburg (2006-2011) en lid van Provinciale Staten van de Provincie Zeeland.

Aanverwant:2011Dhr. Frank Streng, Wethouder, VVD, gemeente Middelburg

Mevr. Andrea van Langen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 6 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Andre van Langen heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Openbare Ruimte, Verkeer & vervoer, Nutsvoorzieningen, Havens en Grondzaken.

Dhr. Jaap Zwaan

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: december 2017 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: Waarnemend gemeentesecretaris (van november 2017 tot december 2017).Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder is Jaap Zwaan directeur Bedrijfsvoering (bij de gemeente Medemblik).