Overheid in Noord-Holland

Gemeente Purmerend (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Don Bijl

Functie: BurgemeesterPolitiek: PartijloosIn dienst sinds: juli 2009 (9 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Don Bijl heeft in zijn portefeuille: Openbare orde, Veiligheidsbeleid, Regionale samenwerking, Integriteit, Evenementenbeleid, Personeel en organisatie.

Coalitieperiode 2014-2018
Don Bijl (VVD) heeft in zijn portefeuille: Personeel, Integriteit, Openbare Orde, Veiliheidsbeleid, Coördinatie Evenementenbeleid, Regionale Samenwerking en Wijkwethouderschap: Centrum

Bestuursperiode 2009-2014
Don Bijl heeft in zijn portefeuille: Coördinatie collegebeleid, Politie, Brandweer, Veiligheidsbeleid, Bestuurszaken, Algemene & juridische Zaken, Externe betrekkingen, Regionale samenwerking en vanuit de gemeente Purmerend de Wijkwethouder van het Centrum.

Burgemeester Don Bijl is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Purmerend. Burgemeester Don Bijl is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Het secretariaat van burgemeester Don Bijl is bereikbaar op: secretariaatburgemeester@purmerend.nl.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot 6 januari 2019 is Don Bijl burgemeester voor de VVD.

Aanverwant:2002 - 2009Dhr. Don Bijl, Burgemeester, VVD, gemeente Wijdemeren2001 - 2002Dhr. Don Bijl, Waarnemend burgemeester, VVD, gemeente Schermer

Mevr. Gerda Blom

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O

Dhr. Mario Hegger

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Stadspartij Purmerend
Lijsttrekker Stadspartij Purmerend (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Mario Hegger (Stadspartij Purmerend) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, (stadspromotie) Beusebos/Kom A7, Recreatie, toerisme en landschap, Handhaving (inclusief ruimtelijk beheer), Baanstee Noord, Sport en Participatie (inclusief armoedebestrijding).

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mario Hegger (Stadspartij) heeft in zijn portefeuille: Bewonersparticipatie, Wijkgericht Werken, Fysieke Leefomgeving, Handhaving, Duurzaamheid en Dierenwelzijn, Publieksdienstverlening en Communicatie. Mario Hegger is wijkwethouder Purmer-Noord.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mario Hegger (Stadspartij) 2878 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Mario Hegger, Raadslid, Stadspartij Purmerend, gemeente Purmerend

Dhr. Thijs Kroese

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Thijs Kroese heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling (+ vastgoed + grondexploitaties (m.u.v . Baanstee Noord), Wonen, Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verwarde personen, ICT, informatiebeveiliging en privacy.

Dhr. Harry Rotgans

Functie: WethouderPolitiek: AOV
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2016 (3 jaar, 24 dagen in dienst)
Portefeuille: Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Harry Rotgans (AOV-Algemeen Ouderen Verbond Purmerend) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Werkom als eigenaarschap, Wmo, Stadsverwarming/HVC als aandeelhouder, Gezondheidszorg en Welzijn.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Harry Rotgans (AOV-Algemeen Ouderen Verbond Purmerend) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Economische Zaken, Vermindering regeldruk, Baanstee-Noord, Ontwikkeling Kom A7, WMO/AWBZ en Ouderenbeleid. Harry Rotgans is wijkwethouder Purmer-Zuid en Overwhere.

Mevr. Eveline Tijmstra

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2016 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Eveline Tijmstra (CDA) heeft in haar portefeuille: Stadsontwikkeling binnenstad/centrum, Publieksdienstverlening, Verkeer en vervoer, Fysieke leefomgeving inclusief wijkmanagement, Kunst en cultuur, Erfgoedbeleid.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Eveline Tijmstra (CDA) heeft in haar portefeuille: Jeugdzorg, Jongerenwerk, Kunst en Cultuur, Welzijn, Recreatie en Toerisme, Sociale Wijkteams en Volksgezondheid. Eveline Tijmstra is wijkwethouder Weidevenne.

Dhr. Paul van Meekeren

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Paul van Meekeren heeft in zijn portefeuille: Onderwijs en jeugd/jongerenwerk, Communicatie en bewonersparticipatie, Energietransitie, Dierenwelzijn, Duurzaamheid en milieu en Beusebos/Kom A7.