Overheid in Noord-Holland

Gemeente Schagen (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Jelle Beemsterboer

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2012)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 17 dagen in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jelle Beemsterboer (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bouw en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Landbouw en agrarische sector, Ruimtelijke Projecten, Stads en dorpsvernieuwing, Economie, bedrijvigheid en markten, Recreatie en toerisme (incl. Kustpact), Grondbeleid en grondexploitatie.

Jelle Beemsterboer is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Jelle Beemsterboer (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder agrarische sector, Volkshuisvesting, Bouw- en woningtoezicht en Monumenten.

Jelle Beemsterboer is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Schagen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jelle Beemsterboer is lid van het landelijke CDA-partijbestuur.

Jelle Beemsterboer is genomineerd voor Jonge Bestuurder 2015 (onder 40 jaar, Binnenlands Bestuur).

Bij gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2012 heeft Jelle Beemsterboer (CDA) 2388 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2013 - 2014Dhr. Jelle Beemsterboer, Raadslid, CDA, gemeente Schagen2010 - 2013Dhr. Jelle Beemsterboer, Raadslid, CDA, gemeente Harenkarspel

Dhr. Hans Heddes

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hans Heddes heeft in zijn portefeuille: Wegen, groen, spelen, verlichting, Duurzaamheid, Beheer gemeentelijke gebouwen, Hergebruik, afvalbeheer en waterzuivering, Water en milieu, Glasvezel en Kermis.

Mevr. Joke Kruit

Functie: WethouderPolitiek: JESS
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Subsidies, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kruit heeft in haar portefeuille: Financiën, Kunst en cultuur, Sport, Vrijwilligers en verenigingsleven, Musea, Zwembaden, dorpshuizen en bibliotheken, Wijk en dorpsraden, Participatie, Subsidiebeleid en Lokale omroep.

Mevrouw Kuit is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Nico Swellengrebel

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Nico Swellengrebel is gemeentesecretaris van de gemeente Schagen. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Schagen. Ook is Nico Swellengrebel algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door deze overheidsbestuurder. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie.
Aanverwant:2005 - 2012Dhr. Nico Swellengrebel, Gemeentesecretaris, gemeente Koggenland

Dhr. Sigge van der Veek

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Sigge van der Veek (CDA) heeft in zijn portefeuille: Zorg en welzijn, Sociale zaken, Jeugd- en seniorenbeleid, Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid, Onderwijs en kinderopvang, Vluchtelingen, asielzoekers en antidiscriminatiebeleid, Volksgezondheid, Dierenwelzijn en Gehandicaptenbeleid.

Sigge van der Veek is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2013-2018
Wethouder Sigge van der Veek (CDA) heeft in zijn portefeuille: Openbare werken, Verkeer en vervoer, Dorpsraden en wijkpanels, Duurzaamheid en milieu.

Wethouder Sigge van der Veek is de 4e locoburgemeester van Schagen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2014 wordt Sigge van der Veek de voorzitter van het dagelijks bestuur van het RUD Noord-Holland.Het RUD is het Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland.

Bij gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2012 heeft Sigge van der Veek (CDA) 249 voorkeurstemmen.

Mevr. Marjan van Kampen-Nouwen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: oktober 2013 (5 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Marjan van Kampen - Nouwen heeft in haar portefeuille: Gemeenteraad en verkiezingen, Dienstverlening en personeel, Communicatie, Juridische Zaken, Openbare orde en veiligheid, Informatiebeveiliging, Archief, Handhaving, ICT en Verbetering regionale samenwerking.

Coalitieperiode 2013-2018
Marjan van Kampen - Nouwen heeft in haar portefeuille: Algemeen bestuurlijke zaken, Integraal veiligheidsbeleid, Openbare orde en veiligheid, Kwaliteitsbewaking en dienstverlening vanuit de gemeente Schagen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Schagen.
Aanverwant:2004 - 2004Mevr. Marjan van Kampen-Nouwen, Waarnemend burgemeester, CDA, gemeente Wieringen