Overheid in Noord-Holland

Gemeente Texel (Noord-Holland)

Statistieken gemeente Texel

Oppervlakte: 43.628 ha.
Aantal zetels: 15
Aantal inwoners (actueel): 13.545
Aantal inwoners januari 2017: 13.545
Aantal inwoners maart 2016: 13.614
Aantal inwoners december 2015: 13.582
Aantal inwoners maart 2015: 13.605
Aantal inwoners mei 2014: 13.641
januari 2014: 13.566
november 2013: 13.566
augustus 2013: 13.634
mei 2013: 13.717
2012: 13.727
Aantal inwoners jan 2010: 13.779
Aantal inwoners jan 2009: 13.691
Bevolking jan 2008: 13.547
Inwonersaantal 2007: 13.618
Inwonersaantal 2006: 13.708
Inwonersaantal 2005: 13.739
Inwonersaantal 2004: 13.735

Contact gemeente Texel

Emmalaan 15, 1791 AT DEN BURG (Postbus 200, 1790 AE DEN BURG)
Tel 140222
E-mail: email@texel.nl
Website: www.texel.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Ga naar het burgerpanel van Texel via http://www.TipTexel.nl

Ranking langstzittende raadsleden
PvdA, Dhr. Alfred Schaatsenberg: 16 jaarVVD, Dhr. Jur Schuiringa: 8 jaarD66, Mevr. Astrid van de Wetering: 8 jaarCDA, Dhr. Ben Zegeren: 6 jaarGroenLinks, Dhr. Jaap Vlaming: 5 jaarTexel 2010, Dhr. Henk Jonker: 3 jaarFractie Eelman, Dhr. Jan Aris Eelman: 3 jaarTexels Belang, Dhr. Edo Kooiman: 3 jaarSterk Texel, Dhr. Cees Hoogerheide: 1 jaar

Pagina 1 van 3 (24 resultaten)

Dhr. Gerrit Berkelder

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2013 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gerrit Berkelder is manager Leefomgeving in de gemeente Texel.
Aanverwant:2005 - 2010Dhr. Gerrit Berkelder, Wethouder, GroenLinks, gemeente Deventer

Mevr. Marit de Porto

Functie: GriffierIn dienst sinds: maart 2003 (15 jaar, 27 dagen in dienst)
Toelichting: Marit de Porto is raadsgriffier van de Gemeenteraad in Texel.Werkzaamheden bij de Overheid:
Marit de Porto is raadsgriffier van de gemeenteraad in Texel. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Texel en de raadscommissies. Marit de Porto is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

De griffie van Texel is bereikbaar via griffier@texel.nl

1998 - 2003
Marit de Porto is Afdelingshoofd Ondersteuning, gemeente Texel.

Dhr. Jan Aris Eelman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Eelman (2015-)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 24 augustus 2015 was Jan Aris Eelman lid van de politieke partij Texels Belang (TB).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan-Aris Eelman (Texels Belang: TB) 190 voorkeurstemmen.

Dhr. Nico Erwich

Functie: RaadslidPolitiek: Texel 2010
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: In december 2017 richt Nico Erwich een nieuwe politieke partij op: 'Alternatief'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Nico Erwich (Texel 2010) 66 voorkeurstemmen.

Dhr. Eric Hercules

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 25 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Subsidies, Wonen en Volkshuisvesting, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Eric Hercules (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Wonen ((Woonvisie, prestatieafspraken, Provinciale/regionale woonvisie, CPO)),
Gebiedsontwikkeling ((Bestemmingsplannen, inclusief projectprocedures (Welkoop, Den Burg West), Gebouwenbeheerplan, Grond(prijs)beleid, Dorpsontwikkeling en -beleid)), Duurzaamheid en innovatie ((Energieloket (nieuw), Werelderfgoed en Waddenfonds, Kennispolder ít Horntje)), Natuur en landschap (Nationaal Park), Cultuur ((Cultuurbeleid, Museumbeleid, Monumenten, (onderwater-) Archeologie)), Verenigingen en subsidiebeleid,
Communicatie ((Bestuurlijk strategische communicatie, Burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming/betrekken van burgers bij beleid en uitvoering
Imago gemeente)).

Eric Hercules is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Texel.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Eric Hercules (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Duurzaamheid, Toerisme, Economie, Cultuur, Communicatie, Grondzaken en verantwoordelijk voor diverse Projecten (-MFA (Multi Functionele Accommodatie); -Ruimte voor Economie; -Herinrichting Groene plaats; -Gouden Driehoek; -Dorpsontwikkelingsplan 0osterend; -NIOZ, haven ; Oudeschild) in de gemeente Texel.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Eric Hercules (PvdA) 130 voorkeurstemmen. Eric Hercules is lijstduwer.

2002 - 2009 
Eric Hercules is PvdA-gemeenteraadslid, gemeente Texel.


Dhr. Cees Hoogerheide

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Sterk Texel (2017-)
Politiek leider Sterk Texel
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2017 (1 jaar, 1 dagen in dienst)

Mevr. Hennie Huisman-Peelen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 25 dagen in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Sociale Zaken, Mobiliteit, Welzijn, Economische Zaken, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hennie Huisman (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economie en toerisme ((Economie- en vestigingsbeleid, Toerisme, Landbouw en Visserij, Evenementen en Evenementenbeleid, Mobiliteit (en mobiliteitsplan)). Onderwijs ((Onderwijsbeleid en Onderwijshuisvesting, Passend onderwijs, Voorschoolse en naschoolse educatie (beleid)), Sociaal domein/zorg ((Sport, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Sociale zaken en werkgelegenheid (sociaal gericht), Sociale werkvoorziening (Participatiewet), WMO)) en
Personeel en/of organisatie.

Hennie Huisman is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Texel.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Hennie Huisman (VVD) heeft in zijn portefeuille: -Beleid en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), -Volksgezondheid, -Sport, -Combinatiefuncties, -Sociale zaken en werkgelegenheid (sociaal gericht), -Vitale dorpen, -Voorschoolse en naschoolse educatie (beleid), -Subsidies Wmo ( 15.000 euro), -Subsidiebeleid en -uitvoering (subsidieverordening), -Dorpshuizenbeleid, -Personeelsbeleid en -organisatie, -Sociale werkvoorziening, -Fondswerving, -Deregulering, Projecten (-Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en verantwoordelijk voor de Uitbreiding Zandkoog (poli PHH) in de gemeente Texel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hennie Huisman is lijsttrekker voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Hij heeft 640 voorkeurstemmen.

Dhr. Henk Jonker

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Texel 2010 (2014-)
Lijsttrekker Texel 2010 (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk Jonker (Texel 2010) 298 voorkeurstemmen.

Mevr. Carla Kersbergen

Functie: ManagerIn dienst sinds: juni 2013 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Waarnemend gemeentesecretaris.
Lid van het managementteam.

Dhr. Frank Kingma

Functie: WethouderPolitiek: Texel 2010
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frank Kingma (Texel 2010) heeft in zijn portefeuille: Verkeer, vervoer en water ((Waterbeleid, Grondstoffenbeleid, Haven Oudeschild, Strandbeheer), Vergunningen (Vergunningverlening en de Ruimtelijke Commissie Kwaliteit, Milieu, HVC, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)),
Leefomgeving ((Groenbeleid (waaronder bomenbeleidsplan), Beheer openbare ruimte (uitvoering wegen, riool, groen), Dorpshuizen en dorpscommissie)), Financiën ((Financieel beheer & beleid, Lokale Lasten, Planning en control cyclus)) en de Waddensamenwerking.

Frank Kingma is de derde locoburgemeester bij de gemeente Texel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Frank Kingma (Texel 2010) 18 voorkeurstemmen. Frank Kingma staat nummer 8 op de verkiezingslijst.