Overheid in Noord-Holland

Gemeente Texel (Noord-Holland)

Pagina 1 van 3 (24 resultaten)

Dhr. Gerrit Berkelder

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2013 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gerrit Berkelder is manager Leefomgeving in de gemeente Texel.
Aanverwant:2005 - 2010Dhr. Gerrit Berkelder, Wethouder, GroenLinks, gemeente Deventer

Mevr. Marit de Porto

Functie: GriffierIn dienst sinds: maart 2003 (16 jaar, 27 dagen in dienst)
Toelichting: Marit de Porto is raadsgriffier van de Gemeenteraad in Texel.Werkzaamheden bij de Overheid:
Marit de Porto is raadsgriffier van de gemeenteraad in Texel. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Texel en de raadscommissies. Marit de Porto is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

De griffie van Texel is bereikbaar via griffier@texel.nl

1998 - 2003
Marit de Porto is Afdelingshoofd Ondersteuning, gemeente Texel.

Mevr. Annie Hin

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Texel 2010 (2018-)
Politiek leider Texel 2010
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: november 2018 (4 maanden in dienst)

Dhr. Cees Hoogerheide

Functie: RaadslidPolitiek: Texels Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2017 (2 jaar, 1 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 2018 is Cees Hoogerheid raadslid voor de politieke partij 'Sterk Texel'.

Dhr. Cees Hooijschuur

Functie: RaadslidPolitiek: Texels Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)

Mevr. Hennie Huisman-Peelen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 25 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Parkeren, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hennie Huisman (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën (Financieel beheer en beleid, Lokale lasten, Planning & control), Communicatie (Bestuurlijk strategische communicatie, Imago gemeente, Burgerparticipatie & interactieve beleidsvorming), Duurzaamheid en innovatie (Werelderfgoed, Kennispolder 't Horntje, Duurzaamheidsambitie), Economie en toerisme (Economie- en vestigingsbeleid, Toerisme, Landbouw en Visserij, Mobiliteit, parkeren en het parkeer-vignet) en Wonen (Woonvisie, prestatieafspraken, Provinciale regionale woonvisie, CPO).

Hennie Huisman-Peelen is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hennie Huisman (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economie en toerisme ((Economie- en vestigingsbeleid, Toerisme, Landbouw en Visserij, Evenementen en Evenementenbeleid, Mobiliteit (en mobiliteitsplan)). Onderwijs ((Onderwijsbeleid en Onderwijshuisvesting, Passend onderwijs, Voorschoolse en naschoolse educatie (beleid)), Sociaal domein/zorg ((Sport, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Sociale zaken en werkgelegenheid (sociaal gericht), Sociale werkvoorziening (Participatiewet), WMO)) en
Personeel en/of organisatie.

Hennie Huisman is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Texel.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Hennie Huisman (VVD) heeft in zijn portefeuille: -Beleid en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), -Volksgezondheid, -Sport, -Combinatiefuncties, -Sociale zaken en werkgelegenheid (sociaal gericht), -Vitale dorpen, -Voorschoolse en naschoolse educatie (beleid), -Subsidies Wmo ( 15.000 euro), -Subsidiebeleid en -uitvoering (subsidieverordening), -Dorpshuizenbeleid, -Personeelsbeleid en -organisatie, -Sociale werkvoorziening, -Fondswerving, -Deregulering, Projecten (-Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en verantwoordelijk voor de Uitbreiding Zandkoog (poli PHH) in de gemeente Texel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hennie Huisman is lijsttrekker voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Hij heeft 640 voorkeurstemmen.

Mevr. Carla Kersbergen

Functie: ManagerIn dienst sinds: juni 2013 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Waarnemend gemeentesecretaris.
Lid van het managementteam.

Dhr. Edo Kooiman

Functie: WethouderPolitiek: Texels Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Beheer / Onderhoud, Vergunningen, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Edo Kooiman heeft in zijn portefeuille: Gemeentewerken (Beheer openbare ruimte, Grondstoffenbeleid, Haven Oudeschild), Vergunningen (Vergunningverlening, Milieu), Verkeer, vervoer en Water (Waterbeleid, Strandbeheer, Openbaar vervoer/Texelhopper), Natuur en Landschap (Nationaal Park) en Gebiedsontwikkeling (Bestemmingsplannen, Gebouwenbeheer, Grond(prijs)beleid, Rioolbeleid en Bedrijventerreinen).

Edo Kooiman is de 1e locoburgemeester.

Mevr. Veronne Koot

Functie: RaadslidPolitiek: Texels Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2016 (2 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Elias Marseille

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)