Overheid in Noord-Holland

Gemeente Texel (Noord-Holland)

Pagina 1 van 3 (24 resultaten)

Dhr. Michiel Uitdehaag

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: januari 2016 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Burgemeester Michiel Uitdehaag heeft in zijn portefeuille: Coördinatie tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid, Internationale samenwerking in Europese zaken, Ambassadeursfunctie, Kustverdediging/Dijkverzwaring, Politie, Brandweer, Openbare orde en veiligheid, Strandvonderij, Integraal handhavingsbeleid, Informatie & automatisering, DIV (Archiefwet), Fondsenwerving, Zorg over kwaliteit procedures Burgerparticipatie, Zorg voor behandeling Bezwaarschriften en Klachten, inclusief Regeling voor kosteloze correctie van aantoonbare fouten in een bestemmingsplan, Zorg voor goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden , Kabinetszaken, Begraafplaatsen, KCC (Klantcontactcentrum) en dienstverlening.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad in Texel. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.

Dhr. Rob van Menen

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: mei 2017 (5 maanden in dienst)

Dhr. Theo van Waes

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2017 (2 maanden in dienst)
Toelichting: Interim-gemeentesecretaris Texel.

Mevr. Marit de Porto

Functie: GriffierIn dienst sinds: maart 2003 (14 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Marit de Porto is raadsgriffier van de Gemeenteraad in Texel.Werkzaamheden bij de Overheid:
Marit de Porto is raadsgriffier van de gemeenteraad in Texel. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Texel en de raadscommissies. Marit de Porto is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

De griffie van Texel is bereikbaar via griffier@texel.nl

1998 - 2003
Marit de Porto is Afdelingshoofd Ondersteuning, gemeente Texel.

Dhr. Gerrit Berkelder

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2013 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gerrit Berkelder is manager Leefomgeving in de gemeente Texel.
Aanverwant:2005 - 2010Dhr. Gerrit Berkelder, Wethouder, GroenLinks, gemeente Deventer

Mevr. Carla Kersbergen

Functie: ManagerIn dienst sinds: juni 2013 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Waarnemend gemeentesecretaris.
Lid van het managementteam.

Dhr. Jan Aris Eelman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Eelman (2015-)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 24 augustus 2015 was Jan Aris Eelman lid van de politieke partij Texels Belang (TB).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan-Aris Eelman (Texels Belang: TB) 190 voorkeurstemmen.

Dhr. Alfred Schaatsenberg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2002 (15 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Alfred Schaatsenberg is fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Texel.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Alfred Schaatsenberg (PvdA) 256 voorkeurstemmen.


Dhr. Nico Erwich

Functie: RaadslidPolitiek: Texel 2010
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Nico Erwich (Texel 2010) 66 voorkeurstemmen.

Dhr. Cees Hoogerheide

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Sterk Texel (2017-)
Politiek leider Sterk Texel
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2017 (8 maanden in dienst)