Overheid in Noord-Holland

Gemeente Texel (Noord-Holland)

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Dhr. Michiel Uitdehaag

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: januari 2016 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijfsvoering, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Michiel Uitdehaag heeft in zijn portefeuille: Gemeentelijke organisatie (Coördinatie tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid, Coördinatie afstemming gemeente overstijgende ambities, Coördinatie samenwerking in provinciale zaken, Integraal handhavingsbeleid/handhaving, Informatie & automatisering, DIV (Archiefwet), Fondsenwerving, Zorg over kwaliteit procedures, Burgerparticipatie, Zorg voor behandeling Bezwaarschriften en Klachten, inclusief regeling voor kosteloze correctie voor aantoonbare fouten in het bestemmingsplan, Kabinetszaken, Begraafplaatsen, Gemeentewinkel en dienstverlening, Waddensamenwerking en Waddenfonds & Gemeentelijke organisatie/P&O), Openbare orde en veiligheid (Politie, Brandweer, Openbare orde en veiligheid, Strandvonderij, Kustverdediging/Dijkverzwaring) en OSG De Hogeberg.

Bestuursperiode 2016-2018
Burgemeester Michiel Uitdehaag heeft in zijn portefeuille: Coördinatie tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid, Internationale samenwerking in Europese zaken, Ambassadeursfunctie, Kustverdediging/Dijkverzwaring, Politie, Brandweer, Openbare orde en veiligheid, Strandvonderij, Integraal handhavingsbeleid, Informatie & automatisering, DIV (Archiefwet), Fondsenwerving, Zorg over kwaliteit procedures Burgerparticipatie, Zorg voor behandeling Bezwaarschriften en Klachten, inclusief Regeling voor kosteloze correctie van aantoonbare fouten in een bestemmingsplan, Zorg voor goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden , Kabinetszaken, Begraafplaatsen, KCC (Klantcontactcentrum) en dienstverlening.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad in Texel. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.

Dhr. Rob van Menen

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: mei 2017 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Eva van der Bruggen

Functie: GemeentesecretarisIn dienst vanaf: september 2018

Dhr. Theo van Waes

Functie: GemeentesecretarisIn dienst gegaan: september 2017Uit dienst vanaf: september 2018 (1 jaar, 0 dag in dienst geweest)
Toelichting: Interim-gemeentesecretaris Texel.

Mevr. Marit de Porto

Functie: GriffierIn dienst sinds: maart 2003 (15 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Marit de Porto is raadsgriffier van de Gemeenteraad in Texel.Werkzaamheden bij de Overheid:
Marit de Porto is raadsgriffier van de gemeenteraad in Texel. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Texel en de raadscommissies. Marit de Porto is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

De griffie van Texel is bereikbaar via griffier@texel.nl

1998 - 2003
Marit de Porto is Afdelingshoofd Ondersteuning, gemeente Texel.

Dhr. Gerrit Berkelder

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2013 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gerrit Berkelder is manager Leefomgeving in de gemeente Texel.
Aanverwant:2005 - 2010Dhr. Gerrit Berkelder, Wethouder, GroenLinks, gemeente Deventer

Mevr. Carla Kersbergen

Functie: ManagerIn dienst sinds: juni 2013 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Waarnemend gemeentesecretaris.
Lid van het managementteam.

Mevr. Joke van den Boomgaard

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Texel 2010 (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (4 maanden in dienst)

Mevr. Veronne Koot

Functie: RaadslidPolitiek: Texels Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2016 (2 jaar, 4 maanden in dienst)

Mevr. Astrid van de Wetering

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Astrid van de Wetering (D66) 323 voorkeurstemmen.