Overheid in Noord-Holland

Gemeente Texel (Noord-Holland)

Pagina 1 van 3 (26 resultaten)

Mevr. Carla Kersbergen

Functie: ManagerIn dienst sinds: juni 2013 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Waarnemend gemeentesecretaris.
Lid van het managementteam.

Dhr. Gerrit Berkelder

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2013 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gerrit Berkelder is manager Leefomgeving in de gemeente Texel.
Aanverwant:2005 - 2010Dhr. Gerrit Berkelder, Wethouder, GroenLinks, gemeente Deventer

Dhr. Onno Werkman

Functie: Directeur
Werkzaamheden bij de Overheid:
Secretaris a.i., gemeente Texel.

Dhr. Theo van Waes

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2017 (19 dagen in dienst)
Toelichting: Interim-gemeentesecretaris Texel.

Dhr. Rob van Menen

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: mei 2017 (3 maanden in dienst)

Mevr. Marit de Porto

Functie: GriffierIn dienst sinds: maart 2003 (14 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Marit de Porto is raadsgriffier van de Gemeenteraad in Texel.Werkzaamheden bij de Overheid:
Marit de Porto is raadsgriffier van de gemeenteraad in Texel. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Texel en de raadscommissies. Marit de Porto is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

De griffie van Texel is bereikbaar via griffier@texel.nl

1998 - 2003
Marit de Porto is Afdelingshoofd Ondersteuning, gemeente Texel.

Dhr. Jan Legters

Functie: DirecteurIn dienst sinds: mei 2012 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jan Legters is directeur a.i. bij de gemeente Texel.
    
Jan Legters was interim-gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Texel.

De interim-gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W. Ook is Jan Legters algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Het college van B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door deze overheidsbestuurder. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie.

Dhr. Ben Zegeren

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: februari 2012 (5 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Ben Zegeren lijsttrekker van het CDA in de gemeente Texel. Ben Zegeren heeft 197 voorkeurstemmen.

Vanaf januari 2014 is Ben Zegeren fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Texel.

In de raadsperiode 2006-2010 was Ben Zegeren tevens lid van de gemeenteraad in Texel.

Mevr. Astrid van de Wetering

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66
Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Astrid van de Wetering (D66) 323 voorkeurstemmen.

Dhr. Michiel Uitdehaag

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: januari 2016 (1 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Burgemeester Michiel Uitdehaag heeft in zijn portefeuille: Coördinatie tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid, Internationale samenwerking in Europese zaken, Ambassadeursfunctie, Kustverdediging/Dijkverzwaring, Politie, Brandweer, Openbare orde en veiligheid, Strandvonderij, Integraal handhavingsbeleid, Informatie & automatisering, DIV (Archiefwet), Fondsenwerving, Zorg over kwaliteit procedures Burgerparticipatie, Zorg voor behandeling Bezwaarschriften en Klachten, inclusief Regeling voor kosteloze correctie van aantoonbare fouten in een bestemmingsplan, Zorg voor goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden , Kabinetszaken, Begraafplaatsen, KCC (Klantcontactcentrum) en dienstverlening.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad in Texel. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.