Overheid in Noord-Holland

Gemeente Uitgeest (Noord-Holland)

Pagina 1 van 3 (24 resultaten)

Dhr. Jack Zwarthoed

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: november 2015 (2 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, BedrijfsvoeringToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Jack Zwarthoed (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën (inclusief belastingen, controlling en verzekeringen, Facilitaire zaken en ICT, Grondbedrijf, grondaankoop en -verkoop, Beheer - onderhoud gemeentelijk vastgoed, Ontwikkellocatie Smallekamplaan en Uitbreiding supermarkt Jumbo.

Jack Zwarthoed is de 4e loco-burgemeester.

Dhr. Mike Zuurbier

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: november 2015 (2 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Bert Weijers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Uitgeest Lokaal (2014-)
Politiek leider Uitgeest Lokaal
Lijsttrekker Uitgeest Lokaal (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bert Weijers (Uitgeest Lokaal) 345 voorkeurstemmen.
     
Van 1980 tot 1988 was Bert Weijers gemeenteraadslid namens de VVD in de gemeenteraad van Uithoorn. Van 1982 tot 1988 was Bert Weijers fractievoorzitter.

Mevr. Natasja Voordewind

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Progressief Uitgeest - PU (2017-)
Politiek leider Progressief Uitgeest - PU
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Tot september 2017 is Natasja Voordewind raadslid voor D66. Ze was tevens D66-fractievoorzitter.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Natasja Voordewind (D66) 176 voorkeurstemmen.

Mevr. Wendy Verkleij-Eimers

Functie: BurgemeesterIn dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, P&O, Welzijn, BedrijfsvoeringToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Burgemeester Wendy Verkleij heeft in haar portefeuille: Algemene en Bestuurlijke Zaken, Integrale Veiligheid, Leefbaarheid en Kwaliteit, Openbare Ruimte, Politie en Openbare Orde, Brandweer, Integrale handhaving, Emancipatie, Dierenwelzijn, Bestuurlijke samenwerking, Personeel en organisatie, Voorlichting en Representatie, Burgerzaken en Internationale Zaken.
Werkzaamheden bij de Overheid:
De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Wendy Verkleij-Eimers aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers van de gemeente Uitgeest.

Dhr. Thom van Son

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Uitgeest - PU
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Thom van Son (Progressief Uitgeest) 39 voorkeurstemmen.

Mevr. Corine van der Zee-van Vuuren

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Uitgeest - PU
Oppositie, aantal zetels: 5

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Corine van der Zee-van Vuuren (Progressief Uitgeest) 182 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan van den Berg

Functie: RaadslidPolitiek: UVP - Uitgeester Vrije Partij
Oppositie, aantal zetels: 2

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan van den Berg (Uitgeester Vrije Partij) 85 voorkeurstemmen.Aanverwant:heden Dhr. Jan van den Berg, Hoofdafdeling, gemeente Cuijkheden Dhr. Jan van den Berg, Ab-lid, Ongebouwd, Hoogheemraadschap van Delfland

Mevr. Annemiek van de Vliet

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Annemiek van de Vliet (CDA) 85 voorkeurstemmen.Aanverwant:2012 - 2014Mevr. Annemiek van de Vliet, Raadslid, CDA, gemeente Uitgeest1995 - 2002Mevr. Annemiek van de Vliet, Raadslid, CDA Noord-Holland, Provincie Noord-Holland

Dhr. Heico van Brakel

Functie: Hoofdafdeling
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Publiekszaken, gemeente Uitgeest.