Overheid in Noord-Holland

Gemeente Uithoorn (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Hans Bouma

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Luchthavenzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hans Bouma (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Communicatie, Participatie, Wonen (excl. ontwikkeling Kuil III), Leefomgeving, Coördinatie Duurzaamheid, Schiphol en Financiën.

Hans Bouma is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans Bouma (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Wonen ((Ontwikkeling woningbouwlocaties (exclusief de Ontwikkeling Kuil III), Sociale woningbouw)), Leefomgeving ((Onderhoud openbare ruimte, Openbaar groen, Afvalstoffeninzameling en –verwerking, Riolering, Schiphol, Milieu en duurzaamheid)) en Financiën ((Gemeentelijke financiën, Gemeentelijke eigendommen, Grondbedrijf, Toezichthouder Greenpark Aalsmeer, lid bestuur stichting promotie Uithoorn)).

Hans Bouma is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Uithoorn.

Dhr. Jan Hazen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Sport, Mobiliteit, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan Hazen heeft in zijn portefeuille: Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Mobiliteit & Infrastructuur, Sport en Ontwikkeling Kuil III.

Jan Hazen is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Pieter Heiliegers

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Cultuur, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Pieter Heiliegers heeft in zijn portefeuille: Dienstverlening, Handhaving openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving, Bestuurlijke samenwerking, Kunst, Cultuur & Erfgoed, Personeel & Organisatie, Informatieveiligheid & ICT.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van maart 2018 tot 24 januari 2019 is Pieter Heiliegers waarnemend burgemeester.

In 2018 is Pieter Heiliegers formateur bij de coalitieonderhandeling in de gemeente Voorschoten.

Dhr. Maurits Voorhorst

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders in Uithoorn. Daarnaast geeft Maurits Voorhorst als gemeentesecretaris leiding aan de ambtenaren en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie in Uithoorn.Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2001 vervult Maurits Voorhorst diverse functies binnen de gemeente Uithoorn.

Mevr. Ria Zijlstra

Functie: WethouderPolitiek: DUS!
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ria Zijlstra (DUS!) heeft in haar portefeuille: Werk & Inkomen, Sociaal domein & Maatschappelijke ondersteuning en Onderwijs.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ria Zijlstra (DUS! / GroenLinks en D66) heeft in haar portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning en Zorg ((Gezondheidszorg, Ouderenzorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, WMO, integratie)),
Maatschappelijke ontwikkeling ((Sport, Accommodaties, Kunst en Cultuur)), Jeugd en Onderwijs ((Scholen en Onderwijs, Talentontwikkeling)).

Ria Zijlstra is de derde locoburgemeester bij de gemeente Uithoorn.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Ria Zijlstra (DUS!) heeft in haar portefeuille: Milieu, jeugd en verantwoordelijk voor het onderwijs in de gemeente Uithoorn. Wethouder Zijlstra is de 2e locoburgemeester van de gemeente Uithoorn.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ria Zijlstra (DUS! GroenLinks en D66) 270 voorkeurstemmen. Ria Zijlstra is lijstduwer.

Ria Zijlstra is lid van de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport (VNG).

1998 - 2010
Ria Zijlstra is GroenLinks-gemeenteraadslid, gemeente Uithoorn (fractievoorzitter).