Overheid in Noord-Holland

Gemeente Velsen (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Floor Bal

Functie: WethouderPolitiek: LGV
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Floor Bal (LGV) heeft in zijn portefeuille: Wonen en woningbouw, Energietransitie, Afvalbeheer en riolering, Gemeentelijk vastgoed, Woningbouwopgave (regie), Warmtenet (project) en Revitalisering sociale woningvoorraad (project).

Floor Bal is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Floor Bal (LGV - Lokale Gemeentepolitieke Vereniging Velsen) heeft in zijn portefeuille: Wonen, Milieu, Openbare Werken, Groen- en Landschapsbeleid en lid van de Kerngroep RUD Noordzeekanaalgebied. Floor Bal is wijkwethouder 'Zee- en Duinwijk en Driehuis'.

Floor Bal is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Velsen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Floor Bal (LGV) 376 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:1998 - 2014Dhr. Floor Bal, Raadslid, LGV - Lokale Gemeentepolitieke Vereniging Velsen, gemeente Velsen

Dhr. Frank Dales

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: april 2016 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Frank Dales heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Brandweer en crisisbeheersing, Toezicht, Integriteitsbeleid en aanpak ondermijning, Burgerzaken, Europese en internationale aangelegenheden, Personeel en organisatie, Sail Amsterdam 2020 (project), Communicatie en externe betrekkingen (regie) en Regionale samenwerking (regie).

Bestuursperiode 2016-2018
Frank Dales heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Brandweer en rampenbestrijding, Regionale samenwerking, Wettelijke taken, Algemene zaken, Communicatie en externe betrekkingen, Personeel en organisatie, Burgerzaken, Publiekszaken, Toezicht en handhaving, Europese Zaken, Integriteitsbeleid en Internationale aangelegenheden.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2007 is Frank Dales directeur bij de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren.

Dhr. Bram Diepstraten

Functie: WethouderPolitiek: Velsen Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bram Diepstraten heeft in zijn portefeuille: Wijkparticipatie, Overheidsparticipatie, Openbare ruimte, Bereikbaarheid en mobiliteit, Recreatie en strandzaken, Sport, Grondzaken, Facilitaire zaken, Integrale werkwijze gemeente (regie), Democratische en bestuurlijke vernieuwing (regie), Havenkwartier & Oud-IJmuiden (Impulsproject).

Bram Diepstraten is de 1e locoburgemeester.

Dhr. Sebastian Dinjes

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Sebastian Dinjens heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Klimaat, Water, Leefbaarheid, Groen en landschap, Jeugd, Dierenwelzijn, Duurzaamheid (regie), Kustvisie en BRAK! (Impulsproject) en Voorbereiding Omgevingswet (project).

Sebastian Dinjens is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Koen Radstake

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Mevr. Marianne Steijn

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marianne Steijn heeft in haar portefeuille: Welzijn, Zorg, Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en inkomen, Sociaal domein (regie), Zorgtransitie, Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Marianne Steijn is de 5e locoburgemeester.

Dhr. Jeroen Verwoort

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Cultuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jeroen Verwoort heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Havens, Financiën, Kunst en cultuur, Informatievoorziening en digitalisering, MRA (regie), Digitalisering en modernisering gemeentelijke dienstverlening (project), Offshore Wind (Impulsproject), Citymarketing & Rauw aan Zee (Impulsproject) en Techport (Impulsproject).

Jeroen Verwort is de 2e locoburgemeester.