Overheid in Noord-Holland

Gemeente Velsen (Noord-Holland)

Pagina 1 van 5 (50 resultaten)

Dhr. Bram Diepstraten

Functie: WethouderPolitiek: Velsen Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bram Diepstraten heeft in zijn portefeuille: Wijkparticipatie, Overheidsparticipatie, Openbare ruimte, Bereikbaarheid en mobiliteit, Recreatie en strandzaken, Sport, Grondzaken, Facilitaire zaken, Integrale werkwijze gemeente (regie), Democratische en bestuurlijke vernieuwing (regie), Havenkwartier & Oud-IJmuiden (Impulsproject).

Bram Diepstraten is de 1e locoburgemeester.

Mevr. Marianne Steijn

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marianne Steijn heeft in haar portefeuille: Welzijn, Zorg, Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en inkomen, Sociaal domein (regie), Zorgtransitie, Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Marianne Steijn is de 5e locoburgemeester.

Dhr. Jeroen Verwoort

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Cultuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jeroen Verwoort heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Havens, Financiën, Kunst en cultuur, Informatievoorziening en digitalisering, MRA (regie), Digitalisering en modernisering gemeentelijke dienstverlening (project), Offshore Wind (Impulsproject), Citymarketing & Rauw aan Zee (Impulsproject) en Techport (Impulsproject).

Jeroen Verwort is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Floor Bal

Functie: WethouderPolitiek: LGV
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Floor Bal (LGV) heeft in zijn portefeuille: Wonen en woningbouw, Energietransitie, Afvalbeheer en riolering, Gemeentelijk vastgoed, Woningbouwopgave (regie), Warmtenet (project) en Revitalisering sociale woningvoorraad (project).

Floor Bal is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Floor Bal (LGV - Lokale Gemeentepolitieke Vereniging Velsen) heeft in zijn portefeuille: Wonen, Milieu, Openbare Werken, Groen- en Landschapsbeleid en lid van de Kerngroep RUD Noordzeekanaalgebied. Floor Bal is wijkwethouder 'Zee- en Duinwijk en Driehuis'.

Floor Bal is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Velsen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Floor Bal (LGV) 376 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:1998 - 2014Dhr. Floor Bal, Raadslid, LGV - Lokale Gemeentepolitieke Vereniging Velsen, gemeente Velsen

Dhr. Sebastian Dinjes

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Sebastian Dinjens heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Klimaat, Water, Leefbaarheid, Groen en landschap, Jeugd, Dierenwelzijn, Duurzaamheid (regie), Kustvisie en BRAK! (Impulsproject) en Voorbereiding Omgevingswet (project).

Sebastian Dinjens is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Leen de Winter

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2014-)
Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leen de Winter (ChristenUnie) 611 voorkeurstemmen.

Dhr. MaartenJan Hoekstra

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Ben Hendriks

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 19 dagen in dienst)

Dhr. Piet van Deudekom

Functie: RaadslidPolitiek: LGV
Coalitie, aantal zetels: 4

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Piet van Deudekom (LGV - Lokale Gemeentepolitieke Vereniging Velsen) 639 voorkeurstemmen.

Dhr. NathŠnaŽl Korf

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Velsen Lokaal (2015-2016, 2018-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Nathanael Korf (Velsen Lokaal - VL) 218 voorkeurstemmen.