Overheid in Noord-Holland

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Mevr. Monique Benneker

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: mei 2007 (11 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Jaap Kelderman

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: november 2008 (10 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jaap Kelderman is secretaris-directeur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Dhr. Gerhard van den Top

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: september 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Gerhard van den Top heeft in zijn portefeuille: Veiligheidsbeleid, Coördinatie Deltaprogramma, Unie: Internationaal + Ledenvergadering Unie van Waterschappen, Bestuur Stichting Waternet, Relatie DB AB- Waternet, Bestuurlijke verhoudingen: relaties met provincies, Coördinatie Omgevingswet, IJsselmeergroep Deltaprogramma en Vereniging Deltametropool.

Dijkgraaf Gerhard van den Top is voorzitter van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt hij het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.

Dhr. Peter Prins

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter 50PLUS (2015-)
Politiek leider 50PLUS
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 0 dag in dienst)

Dhr. Ad van Luijt

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 0 dag in dienst)

Dhr. Steven Rosman

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 0 dag in dienst)

Mevr. Marianne Burgman

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 0 dag in dienst)

Dhr. Nico de Jong

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 0 dag in dienst)

Dhr. Gerard Korrel

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bestuurslid Gerard Korrel heeft als portefeuille: Boezemwatersystemen,
Bijvoorbeeld compartimenteringswerken, Watergebiedsplan Venen en Amstelland, Deltaprogramma: Zoetwater West Nederland, Groene gebied Westelijk snelweg A2 = Watergebiedsplannen ten westen van de A2 (behalve stedelijke omgeving), Veiligheid (dijkversterkingen), Horstermeer, Sloterplas, Zoet/zoute kwel, Voorzitterschap verkavelingsgroep binnen gebiedscommissie AGV en Relatiebeheer.

Gerard Korrel is de vijfde loco-dijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2010-2015
Bestuurslid Gerard Korrel heeft als portefeuille: Watergebiedsplannen Amstelland en de Venen (inclusief Groot Mijdrecht Noord), Horstermeer, Communicatiebeleid en -visie, ILG, Waterkeringen, Grondwater en verantwoordelijk voor de Groene As; zuidelijk van Amsterdam in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Dhr. Wim Zwanenburg

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2008-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2008 (11 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Wim Zwanenburg was eerder AB-lid van 2001 tot 2003.