Overheid in Noord-Holland

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Noord-Holland)

Pagina 3 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Peter Smit

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënToelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Peter Smit heeft in zijn portefeuille: Financiën + Waterschapshuis, Communicatie, Jongerenbestuurder, Unie: Bestuurszaken, communicatie en financiën, Economie, Duurzaamheid en Innovatie, Recreatie, Rainproof en Bestuurlijk aanspreekpunt Amsterdam.

Dhr. André Spils

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter VVD
Coalitie, aantal zetels: 5


Dhr. Rolf Steenwinkel

Functie: Db-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Rolf Steenwinkel heeft in zijn portefeuille: Waterzuivering, BOWA, Unie: Waterketens en Emissies, Watergebiedsplannen in stedelijk gebied, Cultuurhistorie, Ruimtelijke Ordening (incl Groene Hart), Waterbeheerplan, Project Schoon Schip en Molennota.

Rolf Steenwinkel is de tweede loco-voorzitter bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Dhr. Wiljo van Bennekum

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Socialistische Waterschapsvereniging - SWV
Politiek leider Socialistische Waterschapsvereniging - SWV
Oppositie, aantal zetels: 1


Mevr. Haitske van de Linde

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 0 dag in dienst)

Dhr. Gerhard van den Top

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: september 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Gerhard van den Top heeft in zijn portefeuille: Veiligheidsbeleid, Coördinatie Deltaprogramma, Unie: Internationaal + Ledenvergadering Unie van Waterschappen, Bestuur Stichting Waternet, Relatie DB – AB- Waternet, Bestuurlijke verhoudingen: relaties met provincies, Coördinatie Omgevingswet, IJsselmeergroep Deltaprogramma en Vereniging Deltametropool.

Dijkgraaf Gerhard van den Top is voorzitter van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt hij het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.

Dhr. Peter van der Kraan

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdD - Partij voor de dieren
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 0 dag in dienst)

Dhr. Friso van Lierop

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdD - Partij voor de dieren
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 0 dag in dienst)

Dhr. Ad van Luijt

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 0 dag in dienst)

Dhr. Arjan van Rijn

Functie: Ab-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
Uit dienst sinds: maart 2015