Overheid in Noord-Holland

Gemeente Zaanstad (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (9 resultaten)

Mevr. Cis Apeldoorn

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Mevr. Natasja Groothuismink

Functie: WethouderPolitiek: ROSA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Natasja Groothuismink heeft in haar portefeuille: Werk & Inkomen (Werkvoorziening Baanstede, Werkom (vanuit het opdrachtgeverschap), Zorg, Grondzaken (inclusief vastgoed en erfpacht, exclusief grondexploitaties), Grondbeleid en gronduitgifte/verkoop, Monumenten en Erfgoed, Dierenwelzijn en Wijkwethouder voor Wormerveer, Westknollendam, Zaandam Noord en Kogerveld.

Dhr. Jan Hamming

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Onderzoek, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Jan Hamming (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke organisatie, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving (waaronder straattoezicht, handhaving sociale zaken en handhaving bouwen en wonen), Programmatische aanpak Poelenburg (het bestuurlijk team bestaat uit voorzitter Jan Hamming, portefeuillehouder Wonen (Songül Mutluer), portefeuillehouder Werk & Inkomen (Natasja Groothuismink), portefeuillehouder Onderwijs (Gerard Ram)), Strategische ontwikkeling/beleidscoördinatie, Onderzoek en statistiek, Externe betrekkingen en internationaal beleid, Communicatie en Antidiscriminatiezaken.

Bestuursperiode 2017-2018
Jan Hamming (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke organisatie, Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving, Strategische ontwikkeling/beleidscoördinatie, Onderzoek & statistiek, Externe betrekkingen en Communicatie.

Dhr. Hans Krieger

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Beheer / Onderhoud, Ruimtelijke ordening , Luchthavenzaken, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hans Krieger heeft in zijn portefeuille: Financiën (inclusief belastingen), Houdstermaatschappij EZW
Bank Nederlandse Gemeenten, Participatiebedrijf Zaanstad Purmerend (Werkom), Ruimtelijke Ontwikkeling (inclusief bestemmingsplannen en vergunningen, de Omgevingsvisie en implementatie van de Omgevingswet en straatnamencommissie), Regionale ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied, Masterplan Noordzeekanaalgebied, Milieu (geur, geluid, fijnstof en bodem), Omgevingsdienst NZKG, Schadeschap Luchthaven Schiphol, Havens & Vaarwegen (beheerstaken, beheer bruggen), Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied en Wijkwethouder voor Zaandam centrum, Oud Zaandijk en Oud Koog aan de Zaan.

Hans Krieger is locoburgemeester.

Mevr. Sanna Munnikendam

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Sanna Munnikendam (D66) heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid, Energietransitie & Circulaire economie (incl. Maatschappelijk verantwoord inkopen en Afval; Alliander, Huisvuilcentrale, Afvalschap IJmond-Zaanstreek), Cultuur, Toerisme, Evenementen en Streekmarketing, Natuur en Landschap (Recreatieschap Twiske-Waterland, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer) en Wijkwethouder voor Peldersveld-Hoornseveld en Poelenburg.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Sanna Munnikendam (D66) heeft in haar portefeuille: Financiën & Interne beheersing, Onderwijs, Cultuur, Duurzaamheid, Dierenwelzijn en Wijkwethouder Westzaan, Zaandam West en Poelenburg.

Sanna Munnikendam is locoburgemeester.

Mevr. Songül Mutluer

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Mutluer heeft in haar portefeuille: Wonen en Bouwen (woonbeleid, programmering, verduurzaming bestaande woonvoorraad), funderingsherstel, Betaalbare Koopwoningen Zaanstad, Jeugd(zorg, GGD Zaanstreek-Waterland, Gezondheidsbeleid), Ouderenbeleid, Minimabeleid en Wijkwethouder Oude Haven, Zaandam West en Rosmolenwijk.

Dhr. Gerard Ram

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, P&O, Juridische zaken, Economische Zaken, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerard Ram heeft in zijn portefeuille: Economische Zaken, Markten en Kermissen, Gebiedsontwikkeling MAAK.Zaanstad (het vaststellen van de perspectieven en strategieën van de MAAKgebieden, het definiëren van de nieuwe ontwikkelgebieden (denk aan de Achtersluispolder en de zone tussen Inverdan en Hembrug) en het aanspreekpunt zijn voor omliggende gemeenten), Onderwijs (inclusief leerplicht), P&O, Juridische kwaliteit, inkoop (exclusief Maatschappelijk verantwoord inkopen), ICT & Informatievoorziening (inclusief privacy en security, AVG) en Wijkwethouder voor Rooswijk, Westerkoog en Nieuw West (Westerwatering en Westerspoor).

Dhr. Gerard Slegers

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Parkeren, Sport, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerard Slegers heeft in zijn portefeuille: Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren (Vervoerregio), Openbare ruimte (inclusief slappe bodem en klimaatadaptatie), Sport, Wijkwethouder voor Zaandam Zuid en Assendelft.

Mevr. Rita Visscher-Noordzij

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 5 dagen in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Rita Noordzij (ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Dienstverlening, Actief burgerschap & buurthuizen, Integratie en LHBTI-emancipatie, Burger- en raadsparticipatie en Wijkwethouder voor Krommenie en Westzaan.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Rita Visscher-Noordzij (ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Actief burgerschap en buurthuizen, Dienstverlening, Integratie, Regeldruk sociaal en dienstverlening, Informatievoorziening en ICT. Rita Visscher-Noordzij is wijkwethouder 'Wormerveer, Zaandam Nieuw West en Kogerveldwijk'.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rita Visscher-Noordzij (ChristenUnie) 1139 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2009 - 2014Mevr. Rita Visscher-Noordzij, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Zaanstad