Overheid in Noord-Holland

Gemeente Zandvoort (Noord-Holland)

Pagina 1 van 7 (67 resultaten)

Mevr. Willemijn Bakker-Groot

Functie: HoofdafdelingIn dienst gegaan: november 2009Uit dienst sinds: december 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Maatschappelijke Zaken & Dienstverlening, gemeente Zandvoort.

Dhr. Koos Bartelds

Functie: GemeentesecretarisIn dienst gegaan: oktober 2014Uit dienst sinds: december 2014 (2 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Waarnemend gemeentesecretaris bij de gemeente Zandvoort.

Dhr. Virgil Bawits

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 25 dagen in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Virgil Bawits is fractievoorzitter GroenLinks Zandvoort, gemeente Zandvoort.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Virgil Bawits 327 voorkeurstemmen.


Dhr. Jan Beelen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2017 (1 jaar, 7 dagen in dienst)

Dhr. Frank Beijk

Functie: GemeentesecretarisIn dienst gegaan: januari 2008Uit dienst sinds: oktober 2014 (6 jaar, 9 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Frank Beijk is gemeentesecretaris van de gemeente Zandvoort. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Zandvoort. Ook is Frank Beijk algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Dhr. Joop Berendsen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter OPZ - Ouderen Partij Zandvoort (2017-)
Politiek leider OPZ - Ouderen Partij Zandvoort
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: december 2016 (1 jaar, 29 dagen in dienst)

Dhr. Gert-Jan Bluijs

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
Uit dienst sinds: mei 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gert Jan Bluijs 392 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Gert-Jan Bluijs, Wethouder, CDA, gemeente Zandvoort

Dhr. Gert-Jan Bluijs

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Belastingen, Sociale Zaken, Subsidies, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Gert-Jan Bluijs heeft in zijn portefeuille: Wonen, Welzijn Zorg, en Financiën, Welzijn en Zorg (WMO), Wonen/ Volkshuisvesting, P&C Cyclus en bestuursagenda, Strategische investeringsagenda, Informatievoorziening en automatisering, Financiën (algemeen financieel beleid, begroting en jaarrekening, gemeentegaranties, belastingen, Projectfinanciering en ISV, Rechtmatigheid en onderzoeksplan, Subsidiebeleid, Nutsbedrijven en aandeelhouder Eneco, Grondbeleid, Pachten en huren, Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Gert-Jan Bluijs is projectwethouder: Bedrijventerrein Nieuw Noord en Entree Zandvoort.

Gert-Jan Bluijs is de tweede locoburgemeester.

Van november 2016 tot januari 2017 is Gert-Jan Bluijs demissionair. wethouder.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Gert-Jan Bluijs (CDA) heeft in zijn portefeuille: Planning en Control, Financiën, WMO, Ouder- en Jeugdbeleid, Maatschappelijke Zaken en Welzijn. Gert-Jan Bluijs is trekker van het project 'bedrijventerrein Nieuw Noord, Kerntakendiscussie'.

Gert-Jan Bluijs is de derde locoburgemeester van Zandvoort.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gert-Jan Bluijs (CDA) 392 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Gert-Jan Bluijs, Raadslid, CDA, gemeente Zandvoort

Dhr. Bruno Bouberg Wilson

Functie: RaadslidPolitiek: OPZ - Ouderen Partij Zandvoort
Oppositie, aantal zetels: 3
Uit dienst sinds: maart 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Bruno Bouberg Wilson 99 voorkeurstemmen.

Mevr. Liesbeth Challik-Frijling

Functie: WethouderPolitiek: OPZ - Ouderen Partij Zandvoort
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: december 2014Uit dienst sinds: november 2016 (1 jaar, 11 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Liesbeth Challik-Frijling (OPZ) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening, Monumenten / beleid, Bestemmingsplannen, Structuurvisie, Stedelijke vernieuwing, Natuurbeleid, Openbaar groen, Beleid en Onderhoud openbare ruimte, Verkeer en Vervoer (lokaal en bovenlokaal), Parkeerbeleid, -terreinen, -garages, –tarieven, vergunningverlening en handhaving, Grondwater, rioolbeheer, rioolrechten, Straatreiniging, afvalinzameling en reinigingsrechten, Milieubeleid (incl. handhaving) en duurzaamheid, Volkshuisvesting (woonruimteverdeling en woningcorporatie), Huisvesting Jongeren en Ouderen. (incl. startersleningen), Gebouwenbeheer/Accomodatiebeleid, Handhaving en vergunningverlening, Bouw- en woningtoezicht (WABO).

Liesbeth Challik-Frijling is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Zandvoort.