Overheid in Noord-Holland

Gemeente Zandvoort (Noord-Holland)

Pagina 2 van 3 (25 resultaten)

Dhr. Gerard Kuipers

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juli 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Algemene en bestuurlijke zaken, Recreatie / Toerisme, Vergunningen, Economische Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Gerard Kuipers (D66) heeft in zijn portefeuille: Toerisme en Economie, Circuitpark Zandvoort, Metropoolregio Amsterdam (MRA), Verblijfsrecreatie en accommodaties (Deltaplan toerisme), Retail- en Horecabeleid, Evenementen: beleid, promotie en vergunningen, Weekmarkt, Vent- en standplaatsen: beleid en vergunningen, Werkgelegenheid / re-integratie, Participatiewet (incl. Paswerk), Bijzondere bijstand en Bestuurlijke vernieuwing / participatie.

Gerard Kuipers is projectwethouder van: Ambtelijke Samenwerking, Stuurgroep Windmolenparken en Metropool Boulevard.

Gerard Kuipers is de eerste locoburgemeester van Zandvoort.

Van november 2016 tot januari 2017 is Gerard Kuipers demissionair wethouder.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Gerard Kuipers (D66) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke vernieuwing / participatie, Personeel en Organisatie (incl. ambtelijke samenwerking), Informatievoorziening en automatisering, Toerisme en Economie, Centrum, Circuitpark Zandvoort, Strand (incl. KIMO), Verblijfsrecreatie en accommodaties (Deltaplan toerisme), Retail en Horecabeleid, Pachtcontracten paviljoens, Evenementenbeleid en promotie Weekmarkt, Metropoolregio Amsterdam (MRA), Vent- en standplaatsenbeleid en –vergunningen, incl. beleid, Verkeer en Vervoer (lokaal en bovenlokaal), Parkeerbeleid, -terreinen, -garages, –tarieven, vergunningverlening en handhaving, Participatiewet (tot 1 januari WWB en aanverwante regelingen (WSW, WIW, IOAW, IOAZ, BBZ)), Werkgelegenheid, Minderhedenbeleid, Onderwijs en kinderopvang, Leerlingenvervoer, Bibliotheek en educatie, Regulering en Deregulering.

Gerard Kuipers is projectwethouder van 'Wim Gertenbach' en is betrokken bij de Kerntakendiscussie, LDC, Metropool Boulevard en Entree Zandvoort.

Gerard Kuipers is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Zandvoort.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerard Kuipers (D66) 811 voorkeurstemmen.
Aanverwant:heden Dhr. Gerard Kuipers, Ab-lid, PvdD - Partij voor de dieren, Waterschap Hunze en Aa's

Dhr. Niek Meijer

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2007 (10 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijfsvoering, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Niek Meijer (VVD) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke coördinatie (algemene en bestuurlijke zaken), Verkiezingen, Handhaving en vergunningverlening ((Horeca, Evenementen, APV, Openbare orde en veiligheid, Geluidshandhaving, Brandweer en ambulance)), Dienstverlening ((Burgerzaken, Facilitaire zaken, Klachtenregeling)), Integraal veiligheidsbeleid, Juridische zaken en rechtsbescherming, Externe betrekkingen, Representatie, Intergemeentelijke samenwerking, Communicatie en participatie, Mediabeleid, Emancipatie en Algemene Begraafplaats.

Niek Meijer is trekker van het project 'Kustversterking incl. plaatselijk en regionaal overleg' en het project 'Venster aan Zee, Bestuurlijke vernieuwing' (secondus).

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Niek Meijer (VVD) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke coördinatie (algemene en bestuurlijke zaken), Handhaving en vergunningverlening, Dienstverlening, Juridische zaken en rechtsbescherming, Externe betrekkingen, Representatie, Intergemeentelijke samenwerking, Communicatie en participatie, Mediabeleid, Emancipatie, Algemene Begraafplaats en Kustversterking incl. plaatselijk en verantwoordelijk voor het regionaal overleg vanuit de gemeente Zandvoort.

Burgemeester Niek Meijer is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Zandvoort.
Werkzaamheden bij de Overheid:


 • In september 2017 ruilt burgemeester Niek Meijer twee weken met burgemeester Joan de Zwart-Bloch. Hij is dan burgemeester in Blaricum.
 • Aanverwant:2007 - 2007Dhr. Niek Meijer, Waarnemend burgemeester, VVD, gemeente Ouder-Amstel2005 - 2007Dhr. Niek Meijer, Burgemeester, VVD, gemeente Medemblik

  Dhr. Kees Mettes

  Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
  Coalitie, aantal zetels: 2
  In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
  Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kees Mettes (CDA) 77 voorkeurstemmen.

  Dhr. Leo Miezenbeek

  Functie: RaadslidPolitiek: GBZ - Gemeentebelangen Zandvoort
  Coalitie, aantal zetels: 3
  In dienst sinds: januari 2017 (1 jaar, 28 dagen in dienst)

  Dhr. Willem Paap

  Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Sociaal Zandvoort
  Politiek leider Sociaal Zandvoort
  Lijsttrekker Sociaal Zandvoort (2014)
  Oppositie, aantal zetels: 1
  In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
  Werkzaamheden bij de Overheid:


  Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Willem Paap (Sociaal Zandvoort) 203 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Willem Paap 186 voorkeurstemmen. 
   
  Willem Paap is fractievoorzitter Sociaal Zandvoort, gemeente Zandvoort.

  Willem Paapi is oprichter van de politieke partij 'Sociaal Zandvoort' (2010).


  Dhr. Eg Poster

  Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Partij Poster (2017-)
  Politiek leider Partij Poster
  Oppositie, aantal zetels: 1
  In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
  Werkzaamheden bij de Overheid:
  Tot 3 november 2017 is Eg Poster raadslid voor de politieke partij OPZ (Ouderen Partij Zandvoort).

  Mevr. Uschi Rietkerk-Gubbels

  Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2017-)
  Coalitie, aantal zetels: 1
  In dienst sinds: januari 2017 (1 jaar, 28 dagen in dienst)

  Dhr. Ruud Sandbergen

  Functie: RaadslidPolitiek: D66
  Coalitie, aantal zetels: 3
  In dienst sinds: september 2013 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
  Werkzaamheden bij de Overheid:
  Van 2010 tot september 2017 was raadslid Ruud Sandbergen fractievoorzitter namens D66 in de gemeenteraad van Zandvoort.
             
  Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Ruud Sandbergen (D66) 64 voorkeurstemmen. 
   
  Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Ruud Sandbergen 30 voorkeurstemmen.

  Dhr. Leo Steegman

  Functie: RaadslidPolitiek: OPZ - Ouderen Partij Zandvoort
  Oppositie, aantal zetels: 2
  In dienst sinds: mei 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

  Dhr. Gert Toonen

  Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
  Coalitie, aantal zetels: 1
  In dienst sinds: januari 2017 (1 jaar, 1 maand in dienst)
  Portefeuille: Accomodaties, Openbare werken, Beheer / Onderhoud, Jongeren / Jeugdzorg, Bibliotheek, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
  Wethouder Gert Toonen heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg- en jongerenbeleid, Minderhedenbeleid/ Emancipatie, Sport en accommodatiebeleid, Volksgezondheid, Kunst en Cultuur, Onderwijsbeleid / leerlingenvervoer en kinderopvang, Bibliotheek en educatie, Openbare Ruimte Beleid en Onderhoud, Accommodatiebeleid en onderhoud gebouwen, Openbaar Groen en natuur beleid, Waterketen en Straatreiniging.

  Gert Toonen is projectwethouder: LDC, Brandweerkazerne, Verzelfstandiging Museum en Nota Openbare Ruimte.

  Gert Toonen is de vierde locoburgemeester.