Contact

Onderzoeks- en participatiebureau Invior

Overheidsdatabase Overheid in Nederland

Herstraat 20

5961 GJ Horst

Tel: 085-4860150

info@OverheidinNederland.nl


Twitter: https://twitter.com/overheidinnl 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/overheid-in-nederland

Facebook:http://www.facebook.com/OverheidinNederland.nl

YouTube: http://www.youtube.com/OverheidinNederland

     

Kvk-nummer: 54213975                 

BTW-nummer: NL851216766B01 

Bank: NL63 RABO 0141 4465 52 


Onderzoeks- en participatiebureau Invior met overheidsdatabase Overheid in Nederland is gespecialiseerd in politiek-bestuurlijk onderzoek. Invior maakt gebruik van verschillende type panels, namelijk: de TIP-burgerpanels, het Ambtenarenpanel en Overheid in Nederland.


Algemene Voorwaarden

Responsible Disclosure

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen


Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeks- en participatiebureau Invior, met de overheidsdatabase Overheid in Nederland, is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.