Gemeente Alkmaar (Noord-Holland)

Contact gemeente Alkmaar

Mallegatsplein 10, 1815 AG ALKMAAR (Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR)

Tel: 14072
Email: post@alkmaar.nl
Website: http://www.alkmaar.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Alkmaar, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Alkmaar. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Alkmaar die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Alkmaar).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Alkmaar? Neem dan een kijkje op TipAlkmaar.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Alkmaar. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Alkmaar

Oppervlakte: 11.735 ha.
Aantal zetels: 39
Aantal inwoners (actueel): 112.311
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 112.311
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 111.822
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 110.783
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 109.896
Aantal burgers gemeente aug 2020: 109.751
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 108.578
Bewonersaantal mei 2018: 108.596
Aantal inwoners januari 2017: 108.373
Aantal inwoners maart 2016: 107.822
Aantal inwoners december 2015: 107.623
Aantal inwoners maart 2015: 107.176
Aantal inwoners mei 2014: 95.076
januari 2014: 94.906
november 2013: 94.971
augustus 2013: 94.958
mei 2013: 94.712
2012: 93.984
Aantal inwoners jan 2010: 93.861
Aantal inwoners jan 2009: 93.416
Bevolking jan 2008: 93.876
Inwonersaantal 2007: 94.174
Inwonersaantal 2006: 94.455
Inwonersaantal 2005: 94.266
Inwonersaantal 2004: 94.121
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Holland

Statistieken Noord-Holland

Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Alkmaar? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland