Gemeente Amsterdam (Noord-Holland)

Contact gemeente Amsterdam

Amstel 1, 1011 PN AMSTERDAM (Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM)

Tel: 14020
Website: http://www.amsterdam.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Amsterdam, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Amsterdam. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Amsterdam die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Amsterdam).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Amsterdam? Neem dan een kijkje op TipAmsterdam.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Amsterdam. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Amsterdam

Oppervlakte: 21.949 ha.
Aantal zetels: 45
Aantal inwoners (actueel): 934.927
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 934.927
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 921.468
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 882.633
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 873.338
Aantal burgers gemeente aug 2020: 869.709
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 863.202
Bewonersaantal mei 2018: 859.732
Aantal inwoners januari 2017: 844.947
Aantal inwoners april 2016: 838.338
Aantal inwoners december 2015: 834.119
Aantal inwoners maart 2015: 825.080
Aantal inwoners mei 2014: 813.562
februari 2014: 812.082
november 2013: 810.084
april 2013: 801.542
2012: 783.364
2011: 783.364
Aantal inwoners jan 2010: 767.457
Aantal inwoners jan 2009: 755.605
Bevolking jan 2008: 747.093
Inwonersaantal 2007: 742.884
Inwonersaantal 2006: 743.079
Inwonersaantal 2005: 742.783
Inwonersaantal 2004: 739.104
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Holland

Statistieken Noord-Holland

Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Amsterdam? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland