Gemeente Bloemendaal (Noord-Holland)

Contact gemeente Bloemendaal

Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ OVERVEEN (Postbus 201, 2050 AE OVERVEEN)

Tel: 023-5225555
Email: gemeente@bloemendaal.nl
Website: http://www.bloemendaal.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Bloemendaal, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Bloemendaal. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Bloemendaal die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Bloemendaal).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Bloemendaal? Neem dan een kijkje op TipBloemendaal.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Bloemendaal. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Bloemendaal

Oppervlakte: 4.523 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 23.782
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 23.782
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 23.934
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 23.732
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 23.478
Aantal burgers gemeente aug 2020: 23.566
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 23.409
Bewonersaantal mei 2018: 23.273
Aantal inwoners januari 2017: 22.826
Aantal inwoners maart 2016: 22.339
Aantal inwoners december 2015: 22.292
Aantal inwoners maart 2015: 22.183
Aantal inwoners mei 2014: 22.242
januari 2014: 22.077
november 2013: 22.058
augustus 2013: 22.172
mei 2013: 22.184
2012: 22.044
Aantal inwoners jan 2010: 22.023
Aantal inwoners jan 2009: 22.069
Bevolking jan 2008: 16.873
Inwonersaantal 2007: 17.028
Inwonersaantal 2006: 16.974
Inwonersaantal 2005: 17.005
Inwonersaantal 2004: 16.922
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Holland

Statistieken Noord-Holland

Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Bloemendaal? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland