Gemeente Edam-Volendam (Noord-Holland)

Contact gemeente Edam-Volendam

Burg van der Knoopdreef 1, 1132 KN VOLENDAM (Postbus 180, 1130 AD VOLENDAM)

Tel: 0299-398398
Email: info@edam-volendam.nl
Website: http://www.edam-volendam.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Edam-Volendam, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Edam-Volendam. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Edam-Volendam die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Edam-Volendam).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Edam-Volendam? Neem dan een kijkje op TipEdamVolendam.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Edam-Volendam. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Edam-Volendam

Oppervlakte: 8.000 ha.
Aantal zetels: 25
Aantal inwoners (actueel): 36.761
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 36.761
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 36.471
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 36.268
Aantal burgers gemeente aug 2020: 36.190
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 36.094
Bewonersaantal mei 2018: 36.010
Aantal inwoners januari 2017: 35.800
Aantal inwoners maart 2016 (na herindeling gemeenten Edam en Volendam): 35.483
Aantal inwoners december 2015: 29.219
Aantal inwoners maart 2015: 29.096
Aantal inwoners mei 2014: 28.925
januari 2014: 28.934
november 2013: 28.897
augustus 2013: 28.882
mei 2013: 28.831
2012: 28.585
Aantal inwoners jan 2010: 28.506
Aantal inwoners jan 2009: 28.483
Bevolking jan 2008: 28.448
Inwonersaantal 2007: 28.494
Inwonersaantal 2006: 28.459
Inwonersaantal 2005: 28.333
Inwonersaantal 2004: 28.194
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Holland

Statistieken Noord-Holland

Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Edam-Volendam? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland