Gemeente Heemstede (Noord-Holland)

Contact gemeente Heemstede

Raadhuisplein 1, 2101 HA HEEMSTEDE (Postbus 352, 2100 AJ HEEMSTEDE)

Tel: 023-5485868
Email: gemeente@heemstede.nl
Website: http://www.heemstede.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Heemstede, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Heemstede. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Heemstede die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Heemstede).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Heemstede? Neem dan een kijkje op TipHeemstede.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Heemstede. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Heemstede

Oppervlakte: 964 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 27.589
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 27.589
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 27.785
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 27.557
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 27.545
Aantal burgers gemeente aug 2020: 27.341
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 27.278
Bewonersaantal mei 2018: 27.134
Aantal inwoners januari 2017: 26.936
Aantal inwoners maart 2016: 26.761
Aantal inwoners december 2015: 26.786
Aantal inwoners maart 2015: 26.491
Aantal inwoners mei 2014: 26.429
januari 2014: 26.320
november 2013: 26.347
augustus 2013: 26.467
mei 2013: 26.358
2012: 26.291
Aantal inwoners jan 2010: 26.058
Aantal inwoners jan 2009: 25.680
Bevolking jan 2008: 25.626
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Holland

Statistieken Noord-Holland

Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Heemstede? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland